Doula, hjælpen til en smuk fødsel
December 15, 2016
 
Interview med Anne-Sophie Morgenlykke
 
Af Julie-Charlotte Plovst
Artiklen blev bragt i //mig// delen af sund-forskning – august-september 2015
 
Hvad er en doula?
En doula er en ikke-medicinsk fødselshjælper. En doula er en kvinde, der selv har født, og som selv har været i den proces, det er at gå fra at være gravid til at føde og til at blive mor. Doulaen er en fagligt uddannet person, der følger parret gennem graviditeten og derfor bliver en person, de kender under hele fødslen. En doula varetager ikke medi-cinske beslutninger, men er med til at kaste lys over fordele, ulemper og  er brug for det.
 
Mange kvinder er vant til at planlægge og have styr på stort som småt. Det at føde er derimod et ukendt land, hvor man ikke ved, hvad man møder. Måske møder man en løve, måske løber en smuk fødsel.
 
Det er onsdag morgen, solen har kigget frem, og skyerne har nu lagt sig blødt på himlen. Vi har sat os til rette i den
bløde sofa på redaktionen i Valby. Da en fødsel handler netop om nærværende relationer, forberedelse og tryghed, er
det meget passende min søster Anne-Sophie Morgenlykke, der er doula, som har sat sig ved siden af mig.
 
“Jeg oplever, at kvinder der forbereder sig godt, de opnår at være med hele vejen under fødslen, og det har stor betyd-ning i forhold til at blive styrket i sin nye rolle som mor”, siger Anne-Sophie og forklarer, at man i dag har et andet for-hold til det at føde. Tidligere lå forberedelsen i familien, hvor erfaringer og viden blev videregivet i familien, og i selve fødselssituationen var man også omgivet af ens nærmeste. Så dan er det langt fra i dag.
 
“Som min mentor, jordemoder Marta Orbis, siger: “Der er ikke nogen, der bestiger Himmalaya i klipklapper.”
Det kræver også forberedelse at føde, og at man har sat sig ind i de muligheder, der er.”
Anne-Sophie Morgenlykke, doula
 
Kender du dine muligheder som fødende?
Det er en del af doulaens arbejde at kortlægge de muligheder, man som fødende har. I Anne-Sophies arbejde som doula har hun ikke en holdning til, hvad en kvinde skal vælge, men hun forsøger at vise de mange muligheder, der er, så
kvinden kan træffe et informeret valg. “Samtidig ved man ikke, hvordan man har det i situationen, så man skal forholde sig åbent til det, der sker – så tror jeg, man bedre kan møde det og få det bedste ud af det.” Med et informeret valg mener Anne-Sophie, at man skal være klar over fordele og ulemper ved en given behandling, og hvordan det påvirker fødemekanismen.
 
Overgiv dig til fødslen
Anne-Sophie fortsætter “Man kan aldrig styre, hvordan vejen er – man må her overgive sig til vejen. Men hvis man er forberedt på den kompleksitet, det er at føde, og forberedt på, hvordan kroppen arbejder, så er man som kvinde et godt stykke af vejen. Det handler ikke om , hvad der sker, men at vi bliver støttet i at tage ejerskab for oplevelsen, så vi på alle måder er aktive i vore fødsel”.
 
Effekten af at have en doula er videnskabeligt anerkendt!
I 2011 blev der udgivet et studie i The Cochrane, der viste en sammenhæng mellem have en doula ved sin side og:
  • Kortere fødsler
  • Flere spontane fødsler
  • Mindre brug af medicinsk smertelindring – grundet mindre oplevelse af smerte
  • Mindre brug af ve-stimulerende drop 
  • Færre kejsersnit
  • Mindre brug af kop/klip under fødslen
  • Bedre apgar-score hos barnet lige efter fødslen (apgar er et pointsystem til at vurdere, hvor godt barnet har det lige efter fødslen)
  • Nemmere  ammeforløb
 
Kilder:
Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C, Weston J, Continuous support during childbirth, The Cochrane collaboration 2011
Fødsel og Smerte – af Pia Hern 2004
 
 
DOULAENS ROLLE
 
Før fødslen
Alt efter parrets ønsker laver Anne-Sophie som doula mental fødselsforberedelse, rebozomassage, fødselsmodning med akupressur, gør parret bevidst om deres muligheder, arbejder med kroppens egne ressourcer. Hun er til rådighed gennem hele graviditeten og er på 24 timers kald fra to uger før fødslen til barnet er født.
 
Under fødslen
Doulaen hjælper i timerne op til fødslen inden turen går til hospitalet (medmindre det er hjemmefødsel). Under fød-slen hjælper doluaen med at stimulere oxytycinproduktionen og fremme kroppens egen udskillelse af endorfiner, som er kroppens eget smertelindrende morfin. Hun laver rebozomassage, fodmassage, homøopatisk behandling, akupres-sur, åndedrætsøvelser, mental støtte i form af mestringsstrategier fx visualiseringsteknikker og forskellige former for smertelindring. Hun sørger for god stemning, støtte til kæresten og at den fødende kvinde er tryg. Hun hjælper med at navigere og komme med forslag, hvis der er behov for det. Hun arbejder med respekt for jordmoderens arbejdsfelt, så der opstår en faglig synergi, der sammen skaber omstændighederne for den fødselsop-levelse, som kvinden ønsker sig.
 
Efter fødslen
Doulaen bliver mindst to timer efter barnet er født og kan være en støtte ift. amningen. Efterfølgende vil der være en efterfødselssamtale, mulighed for hjælp med amningen og hun vil arbejde med de nybagte forældres tilknytning til barnet, hvis der er brug for støtte til det.
 
Flere informationer hos Anne-Sophie Morgenlykke, tlf. 27 57 56 56, www.morgaia.dk, aplovst@gmail.com

 

 

Skriv en offentlig kommentar...

Vær den første til at kommentere!

Giv mig besked om:
wpDiscuz