Havets vegetariske omega-3-kilde

      Planteplankton er havets grøntsager og føde for dyreplankton og større vandlevende dyr. Plankton er meget næringsrigt, og navnet dækker over mange forskellige encellede organismer, som også tæller alger, der er en lækkerbisken for mange af havets dyr … Continue reading Havets vegetariske omega-3-kilde