Havets vegetariske omega-3-kilde

      Planteplankton er havets grøntsager og føde for dyreplankton og større vandlevende dyr. Plankton er meget næringsrigt, og … Continue reading Havets vegetariske omega-3-kilde