Antiinflammatorisk vitamin hjælper i behandlingen af Crohns sygdom

Vitamin D

 

Hvis man giver Crohns-patienter en høj dosis af D-vitamin i kombination med det immunhæmmende stof remicade, har det en forstærkende virkning på den medicinske behandling, viser et nyt dansk forsøg.

Af Bjørn Falck Madsen

Patienter med Crohns syge, en inflammatorisk tarmsygdom med symptomer som mavesmerter, diarré og vægttab, bliver ofte behandlet med det immunhæmmende lægemiddel remicade, som hæmmer det proinflammatoriske cytokin TNF (tumor necrosis factor). Et nyt forskningsforsøg udført af forskere fra Aarhus Universitetshospitals Afdeling for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme har imidlertid vist, at den inflammationshæmmende virkning kan øges markant ved at give patienterne en høj dosis D-vitamin i kombination med medicinen.

D-vitamin er billigt og sikkert

I det videnskabelige tidsskrift Nutrients beskriver læge Mia Bendix, som stod i spidsen for forsøget, hvordan kombinationen af lægemidlet og D-vitamin har stor effekt hos patienterne og kan forbedre behandlingsresponset mere, end man tidligere har set. Dette ser hun som en umiddelbar fordel, eftersom der er få bivirkninger ved D-vitamin, og det desuden er billigt at anvende.

Kraftig antiinflammatorisk virkning

40 patienter med aktiv (ikke i bero) Crohns syge deltog i forsøget. Deltagerne blev inddelt i fire grupper, hvor en gruppe fik medicin og D-vitamin, en gruppe fik medicin og placebo D-vitamin, en gruppe fik placebo-medicin og D-vitamin, og en gruppe fik placebo-medicin og placebo D-vitamin. Samtlige deltagere fik deres respektive behandlinger i syv uger, hvorefter alle fik remicade. Efter et år kunne forskerne tydeligt se, at det havde haft størst betydning, om patienterne havde fået D-vitamin eller ej. Patienterne i de to grupper, som havde fået D-vitamin, havde mindre end halvt så høje niveauer af C-reaktivt protein (CRP) som de to grupper, der havde fået placebo D-vitamin. CRP er kendt som en inflammationsmarkør.

Værd at overveje som supplerende behandling

Alle fire gruppers inflammationsniveau lå inden for normalværdierne efter de syv ugers behandling, men de to D-vitaminbehandlede grupper lå betydeligt lavere med hensyn til CRP samt proteinet calprotectin, som også er en inflammationsmarkør. D-vitamin har altså en inflammationshæmmende virkning i sig selv og kan derved være et interessant stof at overveje som supplement til den eksisterende behandling.

Bro imellem medicin og kosttilskud

Det er langt fra første gang, læger og forskere har kombineret næringsstoffer og medicin i et behandlingsforløb. I 2014 offentliggjorde forskere Q-Symbio-undersøgelsen i JACC Heart Failure, hvor de gav præparatet Bio-Qinon Q10 til 420 patienter med kronisk hjertesvigt. Præparatet indeholder det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10, som øger energiomsætningen i kroppens celler, herunder hjertemuskelcellerne.

Q10 gives til hjertesvigtpatienter

Det viste sig, at de patienter, som fik Q10-behandlingen, havde 43 procent lavere risiko for at dø af deres hjertesvigt, og de havde markant forbedret hjertemuskelfunktion sammenlignet med dem, der kun fik snydekapsler. Denne virkning kunne forskerne isolere til Q10-behandlingen, akkurat som forskerne i Crohns-forsøget kunne måle en specifik effekt af D-vitaminbehandlingen. Ved på denne måde at bygge bro imellem medicin og ernæring er der gode chancer for at forbedre eksisterende behandlinger til fordel for patienterne og sundhedsbudgettet.

Kilde: Nutrients, 2021 marts 26;13(4):1083

One thought on “Antiinflammatorisk vitamin hjælper i behandlingen af Crohns sygdom

  • Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *