Minipubertet – en mulig nøgle til at forstå barnløshed ?

[envira-gallery id=”260362″]

 

Vidste du, at en nyfødt dreng er i minipubertet og kan danne næsten lige så meget testosteron som sin far? Også nyfødte piger og fostre har høje niveauer af kønshormoner. Nu vil danske forskere blive klogere på, hvad der sker i minipuberteten, og om hormonforstyrrende stoffer kan påvirke denne vigtige fase i livet.

 

Af Rose Maimonide, rosemaimonide.com

 

Minipubertet
De fleste tror, at kønshormonerne først bryder ud i lys lue i pubertetsalderen. Men faktisk peaker kønshormonerne hos både drenge og piger både i fostertilstanden og i de første måneder efter fødslen – sidstnævnte kaldes for minipuberteten. Så menneskets reproduktive periode begynder allerede lige efter fødslen! Omkring 2-månedersalderen er der en kraftig stigning hos drenge i det mandlige kønshormon testosteron. Men også en babypige i minipubertet er så at sige badet i kønshormoner. Med andre ord er vores reproduktion programmeret i fostertilstanden.

 

Kedelige verdensrekorder
I disse år ser vi herhjemme en stor stigning i mandlige reproduktive sygdomme. Omkring 15 pct. af alle danske mænd har en så lav sædkvalitet, at de ikke kan gøre en kvinde gravid. Faktisk har danske mænd verdens dårligste sædkvalitet.
Sammen med Norge har vi verdens højeste forekomst af testikelkræft. Man ved, at forstadier til testikelkræft kan udvikles i fostertilstanden.
I Danmark er der også en stigning i drengebørn, som er født med misdannelser i kønsorganerne, bl.a. hypospadi (ufuldstændig udvikling af urinrøret) og kryptorkisme (testiklerne er ikke sunket ned i pungen ved fødslen).
Af forskellige årsager kan disse forandringer ikke forklares genetisk. Derfor er miljøpåvirkninger og livsstilsændringer formentlig årsagen. Men der er meget, vi ikke ved endnu. Det er danske forskere imidlertid i fuld gang med at undersøge.

 

Vidste du …
at omkring hvert 10. danske barn er undfanget ved kunstig befrugtning?

 

Tidligere pubertet
Den gennemsnitlige pubertetsalder er faldet de sidste 30 år, især hos piger. I 1991 var den 10,9 år for piger, men faldt til 9,9 år i 2006. Det er et stort fald i en kort periode. Der er også et fald hos drenge, men det er mindre markant. Det kan ikke forklares med genetik eller ændringer i kropsvægt (BMI/fedme). Vi ved ikke præcist, hvad faldet skyldes, og om det vil fortsætte, eller om det har peaket. Vi kender heller ikke de sundhedsmæssige konsekvenser af den tidligere pubertetsalder. Man kan ikke udelukke, at påvirkning af hormonforstyrrende stoffer i minipuberteten kan påvirke pubertetsudviklingen.

Et vigtigt dansk studie fra 2012 kiggede på, hvordan danske pigers koncentration af ftalater påvirker deres pubertetsudvikling. Her fandt man ud af, at med en højere koncentration af ftalater var der både tidligere brystudvikling (det er østrogenafhængigt) og senere kønsbehåring (det er en såkaldt androgen effekt, dvs. påvirkning af mandlige kønshormoner).

 

Vidste du …
at der produceres omkring en million tons ftalater hvert år alene i Europa?

 

Mere viden på trapperne
En ny metaanalyse tyder på, at drenge af mødre, som har været højeksponerede for hormonforstyrrende stoffer i deres graviditet, har større risiko for at udvikle testikelkræft. Der er stadig mange spørgsmål, men der skulle komme mere klarhed i løbet af 2022.
Et nyt stort dansk forskningsprojekt, The Copenhagen Minipuberty Study, vil skabe meget større forståelse for, hvad der sker i minipuberteten og give bedre mulighed for at behandle og rådgive familier til børn med forstyrret minipubertet. Det vil også åbne mulighed for bedre at forstå, hvordan udefrakommende påvirkninger som hormonforstyrrende stoffer kan påvirke drenges fertilitet som voksne.’

 

Kilder:         

Int J Androl. 2012 Jun;35(3):216-26. doi: 10.1111/j.1365-2605.2012.01260.x. Epub 2012 Mar 19. High urinary phthalate concentration associated with delayed pubarche in girls.

J Clin Endocrinol Metab.2021 Jul 16;dgab523. doi: 10.1210/clinem/dgab523.
Endocrine Disrupting Chemicals and Risk of Testicular Cancer A Systematic Review and Meta-analysis.

Paediatr Perinat Epidemiol. 2021 Sep;35(5):601-611. doi: 10.1111/ppe.12777. Epub 2021 Jun 22: Cohort profile: The COPENHAGEN Minipuberty Study-A longitudinal prospective cohort of healthy full-term infants and their parents.

https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2021/april/10-mio–kr–til-forskning-i-drenges-minipubertet.aspx

Anders Juul: Hormonforstyrrende stoffers betydning for menneskers sundhed og sygdom

Oplæg på Infodag hos Center for Hormonforstyrrende Stoffer, 1. oktober 2021.

Cecilie S Uldbjerg: Hormonforstyrrende stoffer og pubertet

Oplæg på Infodag hos Center for Hormonforstyrrende Stoffer, 1. oktober 2021.

Margit Bistrup Fischer: Føtal påvirkning af hormonforstyrrende stoffer – COPANA projektet

Oplæg på Infodag hos Center for Hormonforstyrrende Stoffer, 1. oktober 2021.

 

Om Rose Maimonide
Rose Maimonide hjælper børnefamilier og gravide med at have nemt ved at leve sundt, bæredygtigt og kemifrit i en travl hverdag. I Roses onlineunivers Grøn Stue får du genveje, personlig rådgivning og varmt fællesskab omkring alt til din bæredygtige hverdag. Se mere på rosemaimonide.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *