ESKIMO-olien er miljøcertificeret

fisk lille

Produkter fra Eskimo-familien er i dag ændret til Eskio-produkter.

ESKIMO-olien er miljøcertificeret

Alle produkterne i Eskimo-familien inkl.. Eskimo-3 kids er certificerede af den uafhængige miljøorganisation Friend of the Sea. Det betyder blandt andet at fiskeriet ikke påvirker havbunden negativt, at det er økologisk bæredygtigt (altså ingen rovfiskeri eller fiskeri efter arter som er udsatte), at virksomheden opfylder skrappe miljøkrav og at strikse regler for at minimere klimapåvirkningen følges, så langt som muligt. Du kan læse mere om Friend of the Sea på www.friendsofthesea.org Hvor kommer Eskimo-olien fra ? Eskimo-olien kommer fra livskraftige stammer af ansjoser og sardiner, som fødes i Ishavet ved Antarktis og siden følger den kolde Humbolt-strøm op til Sydamerikas vestkyst, hvor de fanges ud for Peru’s kyst. Denne fiskebestand er meget livskraftig og har en hurtig tilvækst. Marinebiologer skønner at bestanden fornyes helt 2 gange årligt.

Påvirker produktionen af fiskeolien fiskeriet ?
Nej, fiskeolien er først og fremmest et resultat af fiskemelsproduktionen. Det første trin i produktionen af fiskemel er, at udvinde fiskeolien først. Når olien er separeret fra anvendes den masse der er tilbage til fiskemel.

Fuld kontrol over fiskeriet
Al Eskimo-olien fiskes af både der ejes af vor råvareleverandør. Bådene er såkaldte ’day-catchers’ – det betyder at de går i havn hver dag og at fisken ikke opbevares på bådene i længere tid. Besætningen på bådene er lokale fiskere, der arbejder under gode vilkår og opretholder en indkomst der ligger et godt stykke over gennemsnittet. Desuden har foretagenet et meget stærkt socialt engagement og ’social responsibility programs’ for de ansatte og deres familier.

Kvalitetssikring fra hav til færdigt produkt
Anlæggene i Peru er certificerede i henhold til ISO-9000 (kvalitet) og ISO-14000 (miljø). Fremstillingen af den færdige Eskimo-olie sker under lægemiddel-GMP samt ISO-9001 (kvalitet), ISO-14001 (miljø) og OHSAS-18001 (arbejdsmiljø).

Topkarakter i renhed og stabilitet
Eskimo-olien har i flere undersøgelser vist sig at være den reneste og have den højeste stabilitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *