Folinsyre forebygger sen sprogudvikling hos børn

mave_1

Det er tidligere vist, at skolebørn med en høj indtagelse af folinsyre scorer højere karakterer end de med en lavere indtagelse. Nu viser en ny undersøgelse af vitaminets indflydelse på barnets tidlige sprogudvikling, at folinsyre gavner allerede i den tidligste graviditet.

Grundige undersøgelser har vist, at tilskud af folinsyre givet før og under den tidlige graviditet kan reducere risikoen for at barnet udvikler neuralrørsdefekt (rygmarvsbrok), en defekt hvor forskellige strukturer omkring rygmarven ikke lukkes. Det er imidlertid ikke tidligere undersøgt, om disse tilskud har en virkning på nervernes udvikling som først viser sig efter fødslen.

Undersøgelser på dyr og mennesker har tydeligt vist vigtigheden af folinsyre for celledelingen, reparation af nerveskader og passende aktivering og regulering af genomet, egenskaber der gør folinsyre værd at undersøge med henblik på udvikling af barnets nervesystem.

Forskerne ønskede at undersøge sammenhængen mellem mødres brug af kosttilskud med folinsyre før og under graviditeten – dvs. fra 4 uger før til 8 uger efter befrugtning – og risikoen for forsinket sprogudvikling i svær grad hos deres børn i 3 års alderen.

Der blev anvendt data fra en stor norsk mor og barn- undersøgelse, hvor der indgik mere end 100.000 gravide kvinder. Blandt 38.954 børn havde 204 af forsinket sprogudvikling i svær grad. Kontrolgruppen bestod af de børn, hvis mødre ikke tog kosttilskud.

Børns sproglige niveau i 3-års alderen blev vurderet ved hjælp af moderens indberetning med hjælp af en 6-punks grammatisk skala. Børn der kun kunne sige 1-ord eller hvis sprog bestod af uforståelige lyde blev vurderet til at have en forsinket sprogudvikling i svær grad.

Konklusion
Forskerne konkluderer at mødre der tager tilskud af folinsyre tidlige i deres graviditet har en nedsat risiko for at deres barn i 3 års alderen har en en forsinket sprogudvikling i svær grad.

Ref
Roth C, et al. Folic acid supplements in pregnancy and severe language delay in children. JAMA. 2011;306(14):1566-73.

Om folinsyre
Folinsyre er et vandopløseligt vitamin, som er vigtigt for kroppens normale celledeling. Vitaminet er også ret skrøbeligt, idet det dårligt tåler lys, luft og opvarmning. Derfor går det let tabt under madlavning. Tilskud af folinsyre optages bedre i kroppen end folsyre fra kosten.

Om Folinsyre og neuralrørsdefekt*
I Europa resulterer ca. 4.000 graviditeter årligt i fødsel, dødfødsel eller provokeret abort af et barn/foster med neuralrørsdefekt (NTD). Siden midt i 1980’erne har det været kendt, at folinsyretilskud taget omkring befrugtningstidspunktet er en effektiv metode til forebyggelse af op mod to tredjedele af NTD-tilfældene. I Danmark følger mindre end 20% af kvinderne de officielle anbefalinger om tilskud af folinsyre.

* Prevention of neural tube defects with periconceptional folic acid supplementation in Europe. Ugeskr Læger 2005;167: 2875-76.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *