Kan prostatakræft forebygges?

mand

 

Artiklen er bragt i magasinet sund-forskning.dk vinter 2014.

Af Bjørn Falck Madsen

 

Det er der noget, der tyder på. Med et dagligt tilskud af sporstoffet selen kan man ifølge DTU Fødevareinstituttet mindske sin risiko for netop denne kræftform, som er den mest udbredte blandt mænd.

 

Hvis du er mand, og du er nervøs for at udvikle prostatakræft, vil det nok interessere dig at vide, at du kan mindske din risiko for sygdommen ved at tage en daglig selen-tablet. En ny rapport1 fra DTU Fødevareinstituttet konkluderer nemlig, at en forebyggende virkning er observeret med dagligt indtag af 200 mikrogram selen. Denne dosis kan man kun på lovlig vis indtage med lægemidlet SelenoPrecise, der netop er godkendt til forebyggelse og behand- ling af selenmangel. DTU Fødevareinstituttets konklusion bygger på en række undersøgelser, herunder en stor amerikansk under- søgelse fra 2006, hvor netop denne mængde selen (indtaget som selengær) reducerede forekomsten af prostatakræft med over 60 %.

 

 

Der er forskel på selen

Der findes mange forskellige selenpræparater på markedet, enten som kosttilskud eller i læge- middelform. Det er vigtigt, når du vælger selen, at du vælger et præparat med god optagelighed. Et præparat som SelenoPrecise, som er en selengær med over 30 organiske selentyper, kan dokumentere, at 88,7 % af selenindholdet bliver optaget i kroppen. I billige selenpræparater finder man som hovedregel uorganiske selenformer, der ikke har den samme høje optagelig- hed. Ligeledes har uorganisk selen sværere ved at blive indsluset i kroppens selenafhængige proteiner (selenoproteiner), hvor selenet behøves for at sikre, at proteinerne fungerer optimalt. Den eneste måde, hvorpå du kan sikre dig, at du har et godt selenprodukt, er ved at spørge efter dokumentation, så du har bevis for præparatets egenskaber.

 

Danskerne mangler selen

Denne viden er især interessant for os danskere, eftersom vi hører til den del af verdensbefolkningen, som får mindst selen i kosten. Det skyldes, at Skandinavisk landbrugsjord er mindre selenholdig end eksempelvis landbrugsjorden i USA. Hvor en gennemsnitlig amerikaner får 100-150 mikrogram selen ind med kosten, vil det tilsvarende tal for en dansker ligge på 40-50 mikrogram.

 

 

Selen og prostatakræft Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse rammes mere end 4.300 danskere hvert år af prostatakræft. Antallet er stigende, men dødeligheden uæn- dret. Risikoen for prostatakræft stiger med alderen. Da cirka 1/3 af alle mænd over 50 har kræftceller i deres prostata, er problemet relevant for mange – også selv om sygdommen sædvanligvis er længe om at udvikle sig.

 

Støtter kroppens forsvar

Der findes forskellige teorier2 om, hvorfor selen er særlig vigtig i forbindelse med kræftforebyggelse. Nogle eksperter mener, at det skyldes stoffets betydning for glutathionperoxidase (GSH-Px) og thiredoxin reductase, som begge er selen-afhængige enzymer (se- lenoproteiner), der beskytter celler. Flere studier har vist, at disse enzymer har nedsat aktivitet i forbindelse med kræft, navnlig i forbindelse med lavt selenindtag. Dette kan være en del af forkla- ringen på skader på celler og DNA. Selen synes at mindske frie radikalers skadelige indvirkning samt beskytte mod DNA-skader.

 

Kilde:
1) ”Evidensgrundlaget for danske råd om kost og fysisk aktivitet”,

DTU Fødevareinstituttet, sept. 2013
2) Rev Assoc Med Bras. 2010 Jul-Aug;56(4):484-8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *