Kviksølv værre end rygning

Kviksølv værre end rygning
 

Der er stadig god grund til at kigge på sine kvivsølvplomber. For igen er det bekræftet, hvor skadelig amalgam er for organismen. Læs her om den seneste forskning fra tandlægerne. Om hvordan kviksølv i tænderne faktisk er værre end rygning ved parodontose.

Her er et uddrag fra det seneste nyhedsbrev fra Foreningen mod skadeligt dentalmateriale

 

 

NYHEDSBREV NO. 42 JUNI 2005

For fjerde gang er det nu lykkedes at få en klinisk-videnskabelig artikel i Journal of orthomolecular Medicine: ”Gingival blødningstendens – hos rygere og ikke rygere – med og uden amalgamfyldninger, set i relation til mundhygiejnen.” Artiklen bliver trykt i det næste nummer af ”Journal of Orthomolecular Medicine Vol 20, No. 2, 2005” Forfatterne til artiklen er: Lichtenberg, Henrik (Tandlæge), Torvet 1A, Hillerød, DK-3400 – og Ingemarsson-Matzen, Natashia (Tandlæge, Lic. Odont., MBA, D. Gem.), Toftegårds Alle 7, Valby, DK-2500

Nøgleord: Rygning – blødningstendens – amalgamfyldninger – kviksølv – gingiva – tandkød – mundhygiejne – gingivitis – parodontose – logistisk regression –proportional-odds model.

 

Abstrakt

Klinisk undersøgelse af 1113 patienter analyseret i privat praksis ved regelmæssigt tandeftersyn gennem en periode på ca. ½ år viste, at tilstedeværelse af amalgamfyldninger i tænderne og dårlig mundhygiejne er større risikofaktorer end rygning, for så vidt angår gingiva blødning (tandkødsblødning). Til belysning af årsagssammenhænge er der anvendt statistiske analyser af typen logistisk regression og proportional-odds modeller. Det kunne således dokumenteres, at dårlig mundhygiejne forøger risikoen for gingiva blødning, ligesom tilstedeværelsen af amalgamfyldninger gør det, mens rygning ses at minimere blødningstendensen. Uddrag fra diskussionen i artiklen: ”Det tyder på, at det ikke er rygningen (nikotinen), som er den væsentlige årsag til gingivitis (og eventuel udvikling af parodontose), men amalgamet”.

 

Mere forskning

En pilotundersøgelse trykt i Clin Toxicol 2005;43(2): 101-4 om

Kviksølvspåvirkning af mødre og deres nyfødte, foretaget på et hospital i byen Surinam i USA. Prøver af hår og urin blev taget til undersøgelse fra 39 mødre og deres nyfødte børn. Kviksølvundersøgelsen af håret viste at 36% af mødrene havde forhøjede koncentrationer af kviksølv i håret, sammenlignet med gennemsnitsmængden af kviksølv i håret hos befolkningen i USA. 31%-(80%) af de nyfødte havde højere kviksølv koncentration i deres hår, sammenlignet med deres mødre. Man konstaterede, at der var en sammenhæng med moderens og barnets kviksølvkoncentration i håret. Kviksølvkoncentrationen i urinen hos børnene var ikke forhøjet i forhold til moderens. Konklusion: Kviksølv ophobes i fostret under graviditeten. (hvilket vi ved fra mange andre undersøgelser.)

 

Fluor – Forskning

NIH National Institut of Health har lavet en liste over kendte og sandsynlige stoffer, som er cancerfrembringende. Her er fluor med…. Anledningen er en rapport om knoglecancer hos unge drenge. 170 millioner mennesker i USA drikker fluorideret drikkevand. Mange stater i USA kæmper imod denne meningsløse tilsætning af et så farligt giftigt grundstof.

Husk når du køber tandpasta næste gang: Køb en tube uden fluor! Fluor modvirker ikke huller i tænderne, som man har påstået, men kan give mange sygdomme, incl. cancer. Læs om anvendelsen af fluor i tandplejen på. http://www.kviksoelv-fri.dk/anvendelsen_af_fluor_i_tandpleje.htm

 

Noter fra et kursus i biologisk medicin

I maj måned deltog Johnny Bengtsson og Salar Jasim i et seminar afholdt af Dr. Thomas Rau, der er læge og leder af Paracelsusklinikken i Schweiz. Kursus henvendte sig mest til læger og tandlæger, idet der i løbet af weekenden kom ting frem, der havde relevans for begge parter, herunder behandling af patienter og det ansvar vi har i forhold til de materialer og den medicin vi anvender. På Paracelsus klinikken i Schweiz behandles mange forskellige sygdomme, herunder er det specielt de kroniske sygdomme og cancer man behandler. Klinikken har en meget høj succes rate for behandling og overlevelse af kroniske og/eller svære sygdomme. Det var meget imponerende og samtidigt utroligt inspirerende at være vidne til. Det vil være svært at nævne alle de ting der kom frem på dette kursus og vi vil her kun nævne det, der har relevans for os som tandlæger.

Hvis der er yderligere interesse for information kan man gå ind på følgende hjemmeside: www.paracelsus.ch , skriften vil være på tysk, men der vil være et engelsk link, man kan klikke sig ind på. I tandplejen skal du tænke mest på kviksølv, men også implantater, rodbehandlede tænder og andre materialer kan give anledning til bekymring. Man ved, at tungmetaller kan blokere for eksempel visse enzymsystemer, krebs cyklus og for mitochondrier og specielt kan alle de zink afhængige enzymer blokeres. Dette skyldes, at både zink og selen er antagonister til kviksølv.

Kviksølv findes ofte i lunge- og bindevævet. Rygere skal her være opmærksomme på, at nikotin fra cigaretter får kviksølv (Hg) til at udskilles fra fyldningerne på op til 100 gange det “normale”. Når man taler i mobiltelefon, øges udskillelsen af kviksølv fra fyldningerne væsentligt! Fluortandpasta gør, at man binder kviksølvet til tarmen.

Kviksølv, palladium og bly er ofte årsag til psykiske lidelser. Lider man af allergi vil et zink tilskud kunne hjælpe, idet der ofte er mangel på dette mineral ved allergier. Det er påvist, at der kan opstå kroniske lidelser indenfor 2-3 år efter en rodbehandling. Implantater kan i 10-15 % af tilfældene medføre en autoimmun sygdom hos den enkelte patient. Der går som regel 1-3 år og i nogle tilfælde længere tid, før man opdager det.

Foreningen mod skadeligt dentalmateriale

 

Du kan læse meget mere om kviksølv på foreningens hjemmeside:

Postboks 203, 1501 København V tlf / fax: 35391560 Email: fmsd@fmsd.dkDenne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  www.fmsd.dk

 

4 thoughts on “Kviksølv værre end rygning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *