Lille dosis af jern – større effekt

Lille dosis af jern - større effekt

Relativ effektivitet ved bisglycinate jernchelat og jernsulfat i kontrollen af jernmangel hos gravide

Selvom doseringen af jern er væsentlig mindre end i de gængse jernprodukter, virker Ferrochel væsentligt bedre. Det aminokelerede mineral bliver lettere optaget af kroppen og vi slipper ovenikøbet for den grimme smag.

I Danmark og Norge bliver Ferrochel solgt under navnet AminoJern.

Her er oversættelsen af det resume, som forskerne skriver i deres konklusionen af deres undersøgelse.

Sophia Cornbluth Szarfarc, Luz Marina Núñez de Cassana, Elizabeth Fujimori, Elvira Maria Guerra-Shinohara, Ida Maria Vianna de Oliveira Sao Paulo University, Sao Paulo – Brazil, National University of Cajamarca, Peru, 

Den relative effekt af et dagligt tilskud for at imødegå jernmangel under graviditet enten givet som 15mg/dag jern af typen jern-bisglycinat-chelat, Ferrochel, (71 gravide kvinder) eller som 40 mg/dag jernsulfat (74 gravide kvinder) blev evalueret ved måling af hæmoglobin, transferrin mætning og serumferritin ved studiets begyndelse (<20 ugers graviditet) og efter 20-30 uger henholdsvis 30-40 uger.

Indtag i 13 uger eller derover blev vurderet som adekvat.

73% af den gruppe, der indtog Ferrochel og 35% af den gruppe, der indtog jernsulfat blev vurderet at have fulgt behandlingen i tilstrækkelig grad.

Faldet i niveauerne for alle målte parametre var signifikant mindre udtalt hos den gruppe der indtog Ferrochel – trods den lavere dosis.

Jernmangel blev observeret blandt 30,8% af de kvinder, der indtog Ferrochel og blandt 54,5% af de kvinder der indtog jernsulfat.

Dårlig smag blev af 29,8% angivet som en væsentlig årsag til stop med behandlingen blandt kvinderne, der indtog jernsulfat, mens denne årsag ikke blev angivet én gang blandt de kvinder der indtog Ferrochel.

Det konkluderes at dagligt tilskud med Ferrochel var betydeligt mere effektivt, trods den lavere dosis, end tilskuddet givet som jernsulfat.

Archivos Latinoamericanos de Nutricion, Supplemento Vol. 51 No 1, 2001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *