Når verden er sat på lydløs

Skærmbillede 2015-05-04 kl. 16.07.42

 

 

Artiklen er bragt i magasinet sund-forskning.dk vinter 2014

 

Af Kristine Bindslev

 

Mange mennesker lider af nedsat hørelse – et usynligt tab, som ofte nedsætter livskvaliteten. Nu tyder undersøgelser på, at Ginkgo Biloba kan genvinde dele af hørelsen.

 

Når det gælder livskvalitet og samvær med andre, er hørel- sen en vigtig sans. Mister man hørelsen – eller blot noget af den – vil væsentlige dele af kommunikation og oplevelser gå tabt. Nu har man lavet forsøg med Ginkgo Biloba mod akutte skader i det indre øre.

 

Ginkgo Biloba mod akutte sensorineurale høretab

Forsøgene viste, at ved et indtag på 120 mg Ginkgo Biloba om dagen genvandt en gruppe mennesker med akutte skader i det indre øre hurtigere hørelsen (også kaldet sensineural høretab). Gruppen blev delt i to. Den ene gruppe fik 120 mg Ginkgo Biloba, mens den anden fik 12 mg Ginkgo Biloba, begge oralt og begge igennem et forløb på 8 uger. Konklusionen var, at begge grupper kom sig, men gruppen med et højt indtag af Ginkgo Biloba speedede markant processen med at genvinde hørelsen op.

 

Nedsat hørelse kommer ofte med alderen, og det er den mest almindelige årsag til nedsat hørelse.

 

Tørre tal Mellem 5-10 % af befolkningen lider af tunghørhed, men yderligere 10 % er generet af høreproblemer. Medfødt tung- hørhed eller døvhed optræder hos 0,1-0,2 % af alle danskere.

 

Arvelige årsager forklarer mindst halvdelen af al varig hørenedsættelse.  

 

Årsager til høretab

Ældre lider ofte af tunghørhed (hypacusis). Men der er mange andre årsager til et høretab. I det ydre øre eller mellemøret vil årsagen ofte være propper af ørevoks, nedsat bevægelighed af trommehinden eller sygdomme, brud og tilkalkning i ørets små knogler. Kroniske eller ubehandlede gentagne mellem- ørebetændelser kan også føre til nedsat hørelse. Den slags hørenedsættelser er kendetegnet ved, at lyden har svært ved at nå det indre øre, også kaldet konduktive hørenedsættelser.

En anden type hørenedsættelse kaldes ’sensorineurale høre- tab’. Det er høretab, der er forårsaget af skader i indre øre. Skaderne forekommer hyppigst på grund af aldring eller støj, men kan også være arvelige eller medfødte. Sensorineurale høretab er kendetegnet ved, at det ofte er svært at skelne lyde, og at der er et misforhold i lydopfattelsen: Svage lyde opfattes dårligt, og kraftigere lyde opfattes som alt for høje. Tilstanden kan være forbigående eller vedvarende.

Hørenedsættelse kan indtræffe pludseligt eller gradvist i løbet af flere år. Hvis høretabet kommer gradvist, opdages det som regel ikke, før hørelsen er så dårlig, at man har problemer med at følge med i en normal samtale.

 

Et høretab kan ikke ses, men det går ud over livskvaliteten.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *