Rafael Centeret

babyer

Et nyt behandlings- og videncenter for for tidligt fødte børn/unge/voksne og deres familier.

Den selvejende institution Rafael Centeret har netop set dagens lys som Europas første præmaturcenter. Måske det første i verden? Hvorfor det? Og hvad skal vi med det? Anne Marie Møller og Jonna Jepsen er iværksætterne og ophavskvinderne til idéen, som udspringer af 15 års tværfaglig teoretisk indsigt samt erfaringer erhvervet gennem samtaler med hundredvis af forældre til præmature børn og unge, som alle har store problemer med at blive forstået og få børnenes og familiernes særlige behov opfyldt. Dette betyder, at mange børn og unge kommer ind i en skæv udvikling – de falder mellem to stole. Det har fatale konsekvenser på længere sigt; primært for børnene/de unge og deres familier, sekundært for samfundsøkonomien.

Mange for tidligt fødte børn har sanseintegrations-problemer, koncentrationsbesvær og motoriske vanskeligheder med indlæringsvanskeligheder til følge.  Dertil kommer de følelsesmæssige og sociale konsekvenser, det ofte har for børnene: angst, separationsangst, psykisk og følelsesmæssig skrøbelighed, lavt selvværd, manglende selvtillid samt social tilbageholdenhed eller dårligt socialt samspil. Problemer med søvn og spisning forekommer også hyppigt hos for tidligt fødte småbørn. Det tværfaglige samarbejde om disse børn og deres familier er mange steder mangelfuldt, lige som forældre landet over beretter om fagfolk med manglende indsigt og forståelse. Ved Jonna Jepsens kurser og foredrag har forældre, dagplejere og pædagoger m.fl. igen og igen spurgt:

Hvor går vi hen og får en effektiv og helhedsorienteret hjælp?

De er netop dette store, udækkede behov, initiativtagerne nu tager alvorligt og gør noget ved. Det er deres formål at give for tidligt fødte børn, unge og voksne, der har vanskeligheder som følge af for tidlig fødsel, den nødvendige hjælp til at komme vanskelighederne til livs og dermed blive velfungerende. Dette vil også have en positiv effekt på deres familier, som i øvrigt inddrages i forløbet på den måde, at både forældre og søskende tilbydes terapi, hvis og når det er nødvendigt. Centerets målgruppe er således for tidligt fødte i alle aldre + deres familier. Fundamentet er tværfagligt samarbejde mellem fagfolk med specialviden om præmature samt koordinering af opfølgnings-tilbudene. Det nyskabende er helhedsorienteret behandling/terapi, hvor vi arbejder med:

 • Fysik/psyke
 • Autoriserede/komplementære behandlingsformer
 • Barn/familie
 • Fortid/nutid/fremtid
 • Forebyggelse/behandling
 • Central koordinering af barnets/familiens behandlingsforløb
 • Samarbejde med dagpleje, børnehave, skole m.fl.
 • Demokratisk beslutningsproces, der i høj grad medinddrager forældrene
 • Overbevisning om, at alle dysfunktioner og ubalancer kan bedres

Disse faggrupper er repræsenteret i centeret:

 • Børneergoterapeut
 • Børnefysioterapeut
 • Familieterapeut
 • Kranio-sakral terapeut
 • Kostvejleder (phytoterapeut)
 • Kunstterapeut
 • Motorikkonsulent
 • Musikterapeut
 • Pædagogisk konsulent
 • Psykoterapeut (sandplay/legeterapi, spædbarnsterapi)
 • Skolekonsulent
 • Socialrådgiver
 • Sundhedsplejerske
 • Sygeplejerske
 • Tale-/hørepædagog
 • Zoneterapeut

Alle behandlere/terapeuter har erfaring med præmature.

Hvordan fungerer det i praksis?

Rent praktisk fungerer det sådan, at alle præmature børn/familier kan konsultere centeret privat og kan visiteres dertil af børneambulatoriet, egen læge, PPR, socialrådgiver eller sundhedsplejerske. Som hovedregel er det kun de autoriserede behandlingsformer, der giver mulighed for tilskud fra/dækning af kommunen og regionerne. Som forældre til et eller flere for tidligt fødte børn/unge eller som voksen for tidligt født kommer man først til en indledende og koordinerende samtale. Her aftales i fællesskab et helhedsorienteret forløb med fokus på hele familien. Dette forløb vil altid være individuelt – det aftales og sammensættes ud fra den enkelte families behov. I forløbet startes fra nul. Hospitalsjournaler og eventuelle diagnoser inddrages i det omfang, det tjener et væsentligt formål og er vigtigt for helheden

Som nævnt i indledningen er centeret registreret som en selvejende institution, og det ledes af Anne Marie Klysner Møller og Jonna Jepsen. Sekretær Helle Solhof er centerets centrale person. Hun booker tider, administrerer, koordinerer internt, udvikler og er den smilende stemme i telefonen. Centeret fungerer tillige som et videncenter, hvor der samles erfaringer, rådgives og formidles til både familier, fagfolk og presse.

En samfundsøkonomisk gevinst

Rent økonomisk er det en samfundsmæssig gevinst. Der kan spares store beløb på områderne: pædagogiske særforanstaltninger i førskolealderen, orlov og anden arbejdsfrihed med § 42-støtte, psykologbehandlinger, specialundervisning/specialskoler, forgæves konsultationer hos praktiserende læger og andre faggrupper, skilsmisser samt placering af børn uden for hjemmene. Derfor tror og satser centeret på økonomisk opbakning fra kommuner og regioner samt offentlige puljer, private fonde, virksomheder m.fl.

Lokaliteten Roskilde er valgt som lokalitet på grund af den centrale beliggenhed og de nemme tilkørselsforhold. Men helt centralt i Danmark er det jo ikke, så når centeret er godt kørende, er det planen at åbne et tilsvarende center på den anden side af bæltet. www.rafaelcenteret.dk Tlf.: 7020 1509

One thought on “Rafael Centeret

 • Wow, wonderful weblog layout! How long have you ever been running a blog for?

  you made blogging glance easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the
  content material! You can see similar here ecommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *