Aldring, muskeltab og immunitet

Mand_på_cykel

 

Der er mange mennesker i verden, som ikke har den fornøjelse at have et sikkert og langt liv. Og derfor ikke bliver ret gamle. I lande med høj middellevetid ~80 år, som i det meste af Europa, oplever de fleste derfor aldersrelaterede forandringer med de funktionsnedsættelser, skavanker og egentlige sygdomme, der hyppigt følger med aldring.

 

Af Eva Lydeking, ernæringsterapeut

 

Sarcopeni er en sådan tilstand, karakteriseret ved tab af muskelmasse og muskelfunktion. Sarcopeni kan betegnes som et syndrom og forekommer mest sammen med aldring, men ikke udelukkende. Der er tale om et fremadskridende og generaliseret tab af både muskelmasse og -funktion, som medfører fysisk invaliditet, nedsat livskvalitet, øget risiko for en række helbredsproblemer, udtalt skrøbelighed og død.

Sarcopeni er muskelmassetab, så selvom vægten eventuelt forbliver som hidtil, vil forholdet mellem mager kropsmasse og fedtmasse ændres til fordel for mere fedtmasse, hvilket yderligere nedsætter forbrændingen og en række cellulære funktioner samt øger inflammationsaktiviteten.

Der bliver da tale om det, man kalder sarcopenisk overvægt, udadtil normalvægt, men med forøget fedtmasse på bekostning af muskelmassen.

Der er forskellige definitioner (som det vil føre for vidt at komme ind på), men de symptomer, der er værd at holde øje med, er:

 • nedsat gribestyrke, svag muskelstyrke generelt
 • nedsat ganghastighed
 • besvær med at rejse sig ved egen kraft

 

Grader af sarcopeni

Forstadie til sarcopeniSarcopeniAlvorlig sarcopeni
Lav muskelmasseLav muskelmasse ogLav muskelmasse og
Bevaret muskelstyrkeLav muskelstyrke ellerLav muskelstyrke og
Bevaret funktionNedsat funktionNedsat funktion
Kan diagnosticeres ved målinger af kropssammensætning, fx med impedans eller dexaSkrøbelighed (frailty) overlapper med sarcopeni, men diagnosen skrøbelighed kræver desuden funktionsnedsættelse i flere organsystemer, kognitivt og/eller social funktionsnedsættelse oven i den fysiske funktionsnedsættelse, der karakteriserer sarcopeni.

 

Sarcopeni er ikke det samme som det tab af totalkropsmasse, man ser ved visse (ondartede) sygdomme, og som kaldes kakeksi, og hvor der kan være voldsomt vægttab. Kakeksi er også en multifaktoriel tilstand, hvor der er tab af både muskel- og fedtvæv, øget nedbrydning af vævsprotein pga. underliggende tilstande som kræft eller aggressive inflammatoriske sygdomme.

 

Forekomst og risikofaktorer

Eftersom verdens befolkning bliver ældre og ældre, vil forekomsten af sarcopeni og dertilhørende skavanker og livskvalitetstab tiltage kraftigt i antal. Når man bliver gammel nok, er det omkring 25-50 pct. af både mænd og kvinder, der udvikler sarcopeni. Fysisk aktivitet og god ernæring er centrale elementer for at beskytte mod sarcopeni, forsinke udviklingen og mildne konsekvenserne hos ældre mennesker. Figur 1 opsummerer kendte risikofaktorer og deres link til sarcopeni og konsekvenserne heraf.


Kostmønstre
Kostmønstre og enkeltfødevarer har været studeret i adskillige lande, og de beskyttende områder er disse:

 1. Middelhavskost med meget grønt, frugt, bønner, linser, fede fisk og fuldkorn. Det virker på tværs af etnisk baggrund og i forskellige klimazoner.
 2. Proteinindtagelse 1-1,2 gram/kilo kropsvægt, fordelt med ca. 30 gram pr. måltid. Det er uvæsentligt, om det er vegetabilsk eller animalsk, bare mængden er tilstrækkelig.
  Valleprotein kan bruges i smoothies og desserter, da det har et højt indhold af forgrenede aminosyrer, især leucin.
 3. N-3-fedtsyrer fra kost (fede fisk) og tilskud, idet de virker ved at
  a. dæmpe lavgradig, generaliseret inflammation ved at sænke Interleukin-6 og C-reaktivt protein (CRP)
  b. forbedre restitutionsevnen via signalering i mTOR/rapamycin-systemet
  c. nedsætte insulinresistens, så blodsukkerregulationen forbedres, og cellernes energi-omsætningsevne effektiviseres. Omega-3-fedtsyreindtagelsen skal ligge i omegnen af 3,5-4 gram dagligt, fordelt på 2 gram EPA og 1,5 gram DHA.

 

Nyt produkt fra Engholm NDS, ProteXimun®
Engholm NDS har sammensat et nyt kombinationsprodukt, som er målrettet ældre samt andre med biologiske stressfaktorer, som gør dem i risiko for at udvikle muskeltab og relaterede helbredsproblemer (se Figur 1).
Det drejer sig ud over ældre også om mennesker i rekonvalescens efter sygdom, indlæggelse, genoptræning og er også gavnligt til børn/unge/ældre med appetit- eller spiseproblemer, da det er et neutralt smagende pulver, som kan opløses i alle væsker, varme som kolde, og ligeledes blandes i energikugler, smoothies, suppe eller endog bages ind i muffins o.l.

Der er ingen tilsætningsstoffer i, og det er således fri for mælkeprodukter, gluten, gær, soja, æg og alle almindelige allergener.


ProteXimun® består af

1. Collagenpeptid CPBb21, som er et specifikt collagenpeptid (fra kalve), som har vist, at det øger effekten af styrketræning, sådan at kropssammensætningen ændres i den helt overordnede gunstige retning med opbygning af mere muskelmasse og tab af mere fedtvæv, end træning alene kan gøre.

Studiet, som viste signifikante (systematiske) ændringer, blev lavet i Tyskland som et dobbelt-blindt lodtrækningsforsøg med 77 kvinder (alder gennemsnitligt 40 år, spændvidde 18-50 år, BMI 26,4 kg/m2 (spændvidde 21-35 kg/m2) og gennemsnitsvægt 72-73 kilo. De styrketrænede under supervision én time, tre dage om ugen (med en hviledag imellem) i 12 uger, samtidig med at de indtog collagenpeptid-pulver 15 gram dagligt eller placebo. Pulveret blev indtaget inden for en time efter træning, og den øvrige kost blev holdt uændret.
Der blev målt vægt, kropssammensætning (fedtmasse og mager kropsmasse), benstyrke og gribestyrke ved starten og efter 12 uger.

Resultatet viste ingen ændring i vægten som sådan og forbedringer i begge grupper (de trænede jo), men med tydeligt bedre effekt af træningen i Collagenpeptid-gruppen.

*Kontrolgruppen tabte 0,9 kilo fedt og opbyggede 0,9 kilo muskelvæv, dvs. et forbedret kropsammensætnings-index på 1,8 kilo over 12 uger, hvilket svarer til 2,5 pct. af vægten ved start. Benstyrken blev forbedret 25 pct. og gribestyrken fire pct.

* Collagenpeptidgruppen tabte 1,8 kilo fedt og opbyggede 1,8 kilo muskelvæv, så kropsammensætnings-indexet blev forbedret med 3,6 kilo – svarende til 4,9 pct. af vægten ved start. Benstyrken blev forbedret 28 pct. og gribestyrken 8,5 pct.

Indtagelse af specifikt collagenpeptid CPBb21, 15 gram dagligt, fordoblede på den måde effekten af træningsindsatsen. Aminosyrerne i collagenpeptiderne er ligeledes nødvendige for adskillige immunfunktioner, herunder optimal funktion af det innate (medfødte) forsvar, som er den gren af immunforsvaret, der ”først tager fat” ved virusinfektioner. Aminosyrerne bidrager ligeledes til heling af vævsskader efter biologisk stress.

 

2. Proimmun 10, L. Paracasei® er en varmebehandlet Lactobacillus-bakterie, som er udvalgt blandt tusindvis af stammer, fordi den har en helt særlig evne til at stimulere tarmslimhindens celler til at danne Interleukin-12 (IL-12), som har gennemgribende gunstig effekt på immunkompetencen.

Proimmun 10, L. Paracasei® er en Lactobacillus Paracasei-stamme, som bevarer sin immunogene aktivitet i varmebehandlet form, så den kan bruges i mad og drikke, hvor levende probiotikabakterier ikke kan fungere.

Proimmun 10, L. Paracasei® virker som en meget bred immunkompetencebeskyttelse, idet den virker på immunceller i tyndtarmens Peyerske Plagues og stimulerer dem til at danne IL-12, der ”bygger bro” i kommunikationen mellem det innate forsvar (makrofager, monocytter m.fl.) over til det adaptive forsvar ved at kommunikere med NK-celler (der virker i begge grene af immunforsvaret) og både T- og B-lymfocytter.

 

Probiotika er levende bakterier, som har helbredsfremmende egenskaber, når de indtages i en form, der sikrer overlevelse og metabolisk aktivitet i tarmindholdet/tarmens slimhinde. Probiotika er sarte og skal behandles nænsomt, må fx ikke opvarmes.

Immunogene produkter er immunregulerende molekyler eller substanser, som påvirker værtsorganismen i immunregulerende retning.

 

Proimmun 10, L. Paracasei® har dokumenteret effekt, vist i studier på mennesker, ved at

*mindske modtageligheden for almindelig forkølelse over et år (fra 70 pct. i kontrolgruppen til 50 pct. i Proimmun 10 L. Paracasei-gruppen)
*mindske antal dage med forkølelsessymptomer hos dem, der blev forkølede
* forbedre respons og dermed vaccineeffektivitet hos +85-årige plejehjemsbeboere, som fik Proimmun 10 L. Paracasei før og efter influenzavaccinen. Der var en klinisk og signifikant forbedret immunrespons med Proimmun 10 L. Paracasei.

 

ProteXimun® fra Engholm NDS kombinerer specifikt collagenpeptid CPBb21, 15 gram/dagsdosis med 10 mia. celler Proimmun 10, L. Paracasei®, i et nemt og letanvendeligt produkt, der kan bruges på utallige måder for at beskytte og bevare muskelmassen, samtidig med at immunforsvaret støttes.

Find denne artikel ovre hos: Sport, Spa & Mobilitet

 

Litteratur

Valter SantilliAndrea BernettiMassimiliano Mangone, and Marco Paoloni Clinical definition of sarcopenia Clin Cases Miner Bone Metab. 2014 Sep-Dec; 11(3): 177–180. Published online 2014 Dec 10.PMID: 25568649

Anton SD, Hida A, Mankowski R, Layne A, Solberg LM, Mainous AG, Buford T. Nutrition and Exercise in Sarcopenia. Curr Protein Pept Sci. 2018;19(7):649-667. doi: 10.2174/1389203717666161227144349. PMID: 28029078.

Liao CD, Chen HC, Huang SW, Liou TH. The Role of Muscle Mass Gain Following Protein Supplementation Plus Exercise Therapy in Older Adults with Sarcopenia and Frailty Risks: A Systematic Review and Meta-Regression Analysis of Randomized Trials. Nutrients. 2019 Jul 25;11(8):1713. doi: 10.3390/nu11081713. PMID: 31349606; PMCID: PMC6723070.

Shafiee et al. Prevalence of sarcopenia in the world: a systematic review and meta- analysis of general population studies Journal of Diabetes & Metabolic Disorders (2017) 16:21 DOI 10.1186/s40200-017-0302-x

Damiano, S.; Muscariello, E.; La Rosa, G.; Di Maro, M.; Mondola, P.; Santillo, M. Dual Role of Reactive Oxygen Species in Muscle Function: Can Antioxidant Dietary Supplements Counteract Age-Related Sarcopenia? Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 3815. https://doi.org/10.3390/ijms20153815

Mohammad Mosaferi Ziaaldini1, Emanuele Marzetti2*, Anna Picca2 and Zsolt Murlasits3 Biochemical Pathways of Sarcopenia and Their Modulation by Physical Exercise: A Narrative Review Front. Med., 04 October 2017 | https://doi.org/10.3389/fmed.2017.00167

Migliavacca, E., Tay, S.K.H., Patel, H.P. et al. Mitochondrial oxidative capacity and NAD+ biosynthesis are reduced in human sarcopenia across ethnicities. NatCommun 10, 5808 (2019). https://doi.org/10.1038/s41467-019-13694-1

Sebastiaan Dalle1, Lenka Rossmeislova2 and Katrien Koppo1* The Role of Inflammation in Age-Related Sarcopenia Front. Physiol., 12 December 2017 https://doi.org/10.3389/fphys.2017.01045

Xiaoshan Liao†, Mengting Wu†, Yuting Hao and Hong Deng*

Exploring the Preventive Effect and Mechanism of Senile Sarcopenia Based on “Gut–Muscle Axis” Front. Bioeng. Biotechnol., 05 November 2020 https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.590869

Bloom I, Shand C, Cooper C, Robinson S, Baird J. Diet Quality and Sarcopenia in Older Adults: A Systematic Review. Nutrients. 2018;10(3):308. Published 2018 Mar 5. doi:10.3390/nu10030308

Cruz-Jentoft, Alfonso J et al. “Prevalence of and interventions for sarcopenia in ageing adults: a systematic review. Report of the International Sarcopenia Initiative (EWGSOP and IWGS).” Age and ageing vol. 43,6 (2014): 748-59. doi:10.1093/ageing/afu115

Rondanelli M, Faliva M, Monteferrario F, et al. Novel insights on nutrient management of sarcopenia in elderly. Biomed Res Int. 2015;2015:524948. doi:10.1155/2015/524948

Dupont J, Dedeyne L, Dalle S, Koppo K, Gielen E. The role of omega-3 in the prevention and treatment of sarcopenia. Aging Clin Exp Res. 2019;31(6):825-836. doi:10.1007/s40520-019-01146-1

Granic A, Sayer AA, Robinson SM. Dietary Patterns, Skeletal Muscle Health, and Sarcopenia in Older AdultsNutrients. 2019;11(4):745. Published 2019 Mar 30. doi:10.3390/nu11040745

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *