Bedre livskvalitet til Parkinson-patienter

Parkinson3

 

Et forskningshold fra Seattle i USA har endelig opnået et større gennembrud

Parkinsons sygdom bliver ofte beskrevet som uhelbredelig og en sygdom, der desværre løbende forværres. Nu beviser et forskningshold fra Seattle, at man med den rigtige kombination af kost, kosttilskud, træning og sociale relationer kan bremse den negative udvikling markant og i nogle tilfælde endda stoppe den.

Af Kathrine Flindt, læge på www.iom.dk


Forskningsleder Dr. Laurie Mischley, ND, ph.d., MPH har gennem flere år været overbevist om, at de mange forskellige symptomer, som belaster en Parkinson-patients hverdag, kan reduceres markant, herunder den klassiske rysten. Hun har tilegnet hele sin karriere til denne store opgave. Sammen med sit team satte hun sig for at besvare fire vigtige spørgsmål:

 1. “Hvad skal jeg spise for at forbedre min livskvalitet? Hvilke fødevarer bør jeg helt undgå?”
 2. “Hvilke kosttilskud bør jeg tage for at forbedre min livskvalitet?”
 3. “Er det vigtigt, at jeg dyrker motion, og hvor meget bør jeg træne?”
 4. ”Betyder venner og socialt samvær noget?”


Dr. Mischleys forskningsprojekt begyndte i 2012 i samarbejde med University of Bastyr i Seattle og University of Washington, USA.

Først opbyggede hun via et spørgeskema en skala, der beskriver den samlede livskvalitet hos en patient. Dette spørgeskema fik navnet PRO-PD og giver et godt overblik over mere end 30 symptomer.

Herefter gik den egentlige store undersøgelse i gang. Frem til i dag har over 2.400 patienter med Parkinson udfyldt et omfattende skema, der afdækker, hvad kost, kosttilskud, motion og livsstil betyder.


Det er til dato den største undersøgelse på verdensplan af Parkinson-patienters livskvalitet

Grafikken nedenfor viser livskvaliteten over tid, siden diagnosen blev stillet, sammenholdt med symptomer og gener afdækket via PRO-PD Scoren, hvor stigende score svarer til ringere livskvalitet.

Den indlagte linje viser den stadige forværring og tab af livskvalitet gennem årene, som desværre giver mange Parkinson-patienter alvorlige bekymringer og gener. Grafikken viser imidlertid også, at mange patienter fortsætter med at have et rigtigt godt liv (med få symptomer) selv 10 år eller mere efter diagnosen.


Det gode spørgsmål er nu:

Er dette tilfældigt, eller har de, der klarer sig godt, en livsform, som andre patienter kan lære af til at øge deres livskvalitet?

Dr. Mischleys team fandt mange vigtige svar i deres undersøgelse af de 2.400 patienter.

Her er fire hovedpunkter:

Kost

“Hvad skal jeg spise for at forbedre min livskvalitet? Hvilke fødevarer bør jeg helt undgå?”

Grafikken nedenfor viser, hvor vigtigt det rigtige valg af fødevarer er. Med 95 procents sikkerhed viser undersøgelsen, at fødevarer fra den røde liste påvirker Parkinson-symptomerne negativt. Fødevarer fra den grønne liste har gode egenskaber, der understøtter en reduktion af symptomerne. Det er disse fødevarer, Parkinson patienter bør spise mere af.

Ernæringseksperter har gennem mange år advaret mod mælkeprodukter og oksekød som fødevarer, der bør undgås, hvis man er Parkinson-patient. Nu er dokumentationen på plads.


Ernæringseksperterne har ret
!

Som det ses, viser Dr. Mischleys forskning også, hvor skadelige fx sodavand, dåsegrøntsager og stegte fødevarer er. Helt generelt er det vigtigt at undgå kunstige sødemidler og farvestoffer.

Økologiske produkter, friske grøntsager, fisk og sunde olier som oliven og kokos har derimod en meget positiv effekt. Alt i alt vil Parkinson-patienter have store fordele ved at gå vegetarvejen.


Kosttilskud

“Hvilke kosttilskud bør jeg tage for at forbedre min livskvalitet?”

Data for, hvilke kosttilskud der er gode for en Parkinson-patient, er stadig under indgående analyse. Foreløbige resultater peger imidlertid klart på tre forskellige kosttilskud, der med meget stor sandsynlighed bidrager med positiv effekt for at reducere symptomerne. Det drejer sig om:

 • Gluthation
 • CoQ10
 • Omega-3-fiskeoile

Som altid: Tjek med relevante eksperter, før du starter med kosttilskud.

For Dr. Mischley er det essentielt, at hendes patienter årligt får lavet en grundig analyse af vitaminbehov, hvilket understøttes af omfattende blodprøver. Derefter fastlægger hun en individuel plan ud fra analysen.


Motion

“Er det vigtigt, at jeg får motion, og hvor meget bør jeg gøre?”

Grafikken herover viser i kolonnen til venstre procentfordelingen af patienter i forhold til træning, og vandret er angivet deres træningsfrekvens med tilhørende PRO-PD Score. Fx er der 20 pct., der træner syv gange om ugen. Vi kan også se, at træning flere dage om ugen giver en klar forbedring i scoren. Allerede fra tre dage om ugen er der en positiv effekt, som øges, jo flere dage man træner.
De sorte streger angiver et usikkerhedsinterval, hvor det tilhørende tal angiver gennemsnittet af træningseffekten. Som det ses, er en eller to dages træning om ugen for lidt til at skabe en sikker effekt.

Denne ”træningsoversigt” er vigtig viden for enhver Parkinson-patient. Oversigten understøtter den almindelige opfattelse af den gode gavn, Parkinson-patienter har af jævnlig træning. Nu er der dokumentation for det:

Man bør træne minimum tre dage om ugen, mindst 30 minutter hver gang, for at få et positivt resultat.

Træning i form af løb, yoga og hiking har den bedste effekt på at reducere symptomer.

Målet med træningen for Parkinson-patienter er at opnå en lang række af fysiologiske og ikke mindst neurologiske fordele.

Dr. Mischleys team fandt også ud af, at overvægtige Parkinson-patienter ofte har værre symptomer. Deres træningsprogram skal derfor have fokus på fedtforbrændingen og vil dermed reducere det såkaldte BMI (Body Mass Index).


Social situation

”Betyder venner og socialt samvær noget?”

Undersøgelsen afdækker overraskende, at af alle variabler i studiet er ensomhed den stærkeste markør for en forværring af symptomerne. Venskaber og gode relationer betyder virkelig meget for livskvaliteten. Det er derfor vigtigt for Parkinson-patienter at deltage i sociale sammenhænge og også turde bede andre om hjælp, når det kniber. Den sociale situations afgørende betydning for symptomerne har ikke tidligere haft den store bevågenhed og har således været klart undervurderet i forbindelse med Parkinson-patienter. Det har undersøgelsen nu kastet lys over som værende  helt essentielt.


Konklusion

Dr. Mischley og hendes team dokumenterer, at den rigtige ernæring, kosttilskud, træning og socialt samvær har en kolossal samlet effekt på livskvaliteten for Parkinson-patienter.

Nøgleordene er:

 • Fokus på vegetarbaseret ernæring
 • Omhyggeligt valg af kosttilskud, herunder gluthation, coQ10 og omega-3
 • Træning minimum 30 minutter hver dag
 • Venskaber og gode relationer samt deltagelse i sociale sammenhænge

Følges disse fire områder, vil resultatet ganske enkelt nedsætte forværringshastigheden markant.

Dr. Mischleys team fortsætter med at afdække endnu mere viden om, hvad der ligger af læring hos de patienter, som klarer sig bedst, altså hvor forværringen af symptomer næsten er stoppet, og hvor livskvaliteten er forbedret markant.

Dr. Mischley og hendes team kan følges på:

www.lauriemischley.com og  www.livinghealthywithparkinsons.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *