Byg dine knogler stærke og smidige, hele livet

Knogleskørhed2

 

Knogleskørhed er en multif-aktoriel tilstand, hvor både arvelige faktorer og livsstil samt helbred og eventuel medicinering gennem livet bidrager til den samlede knoglestatus, herunder hastigheden, hvormed knoglerne taber kvalitet, styrke og masse gennem alderen.

Ca. 500.000 danskere har svækkede knogler, men kun ca. 172.000 er diagnosticerede, heraf er ca. 100.000 i forskellige former for medicinsk behandling – så de fleste ved det ikke.

Af Eva Lydeking, ernæringsterapeut

Mange opdager først, at deres knogler er skrøbelige, når de rammes af et knoglebrud. Det rammer oftest håndled, ryghvirvler eller lårbenshals (hoftebrud).

Det anslås, at osteoporose hvert år er skyld i 10.000 håndledsbrud, 15.000-17.000 rygsammenfald og 10.000 hoftebrud – med forringet livskvalitet til følge.

Knoglemassen kan vurderes ved en knoglescanning (DEXA), og den deler folk op i tre grupper, afhængigt af knoglernes mineralisering:

  • Normal eller høj knoglemasse (T-score over -1). Her er der behov for primær forebyggelse med tilstrækkeligt indtag af alle knoglerelaterede næringsstoffer, tilpas motion og en fornuftig livsstil. Ingen rygning, alkoholforbrug under genstandsgrænserne og minimering/passende håndtering af stress.
  • Lav knoglemasse (osteopeni), men ikke så lav, at der kan opnås økonomisk tilskud til medicinsk behandling (T-score mellem -1 og -2,5). Her er der behov for en særlig indsats med valg af kosttilskud i topklasse med henblik på at stoppe knogletabet og genskabe muligheder for opbygning af mineralindholdet i knoglerne.
  • Knogleskørhed (T-score mindre end – 2,5). Her kan der opnås tilskud til medicinsk behandling, som altid bør ledsages af en ernærings- og livsstilsmæssig indsats, som skal være realistisk afpasset den enkelte, da den er livslang.

Alle bør tænke på deres knoglesundhed hele livet og i hvert fald fra ca. 40-årsalderen, hvor knoglemassen langsomt aftager, inden der for kvinders vedkommende sker et hurtigere tab i årene efter menopausen.

I alt risikerer kvinder at tabe 35-40 pct. knoglemasse og mænd det halve, hvilket øger risikoen for brud betydeligt.

Fysiologisk er knoglerne bygget op over et bindevævsskelet (collagen), som mineralerne hæfter sig på til den hårdhed, der er nødvendig for at beskytte mod brud. Hvis collagenstrukturen er svag eller mangelfuld, kan mineralerne ikke sætte sig fast og hjælper dermed ikke tilstrækkeligt. Man er derfor nødt til at lave en helhedsorienteret strategi med disse elementer indbygget.

Nyere forskning har desuden vist, at tarmfloraen har en formidabel betydning i forhold til at beskytte mod knoglesvækkelse, idet det er en af de største styringsfaktorer med hensyn til inflammation i kroppen. Inflammation i overmål nedbryder væv, også knoglevæv fordi balancen mellem de knogleopbyggende celler, osteoblasterne, og de knoglenedbrydende celler, osteoklasterne, forrykkes i negativ retning.

Adskillige af de lande, som har de største problemer med knogleskørhed, er dem, som også har et stort forbrug af komælk. Der er forskellige forklaringer på dette fænomen, men det er udtryk for, at ”kalk alene” overhovedet ikke kan løse problemerne med knogleskørhed i Nordeuropa. Mangel på D-vitamin i store dele af befolkningen i store dele af året, mangel på mikrosporstoffer, en høj grad af inflammation og forstyrrede fordøjelsesfunktioner/forstyrret tarmflora tapper alle sammen knoglernes styrke, fra bindevæv til mineraliseringen. Det er i dyreforsøg vist, at modificering af tarmfloraen i gunstig retning med probiotika kan holde knoglemassen stabil, i den periode, som svarer til overgangsalderen hos kvinder.

Kosten
Kosten bør sammensættes, så der altid indgår bælgfrugter (ærter, bønner, linser, sojaprodukter), den anbefalede mængde frugt og grønt på ca. 600 gram dagligt samt tillæg af nogle særligt gode kalk- og mineralkilder og et bredt sammensat kosttilskud med letoptageligt kalk, magnesium samt co-faktorer, fx NDS ForteX ©, 2-4 tabletter dagligt. En del af befolkningen i Danmark har genetiske varianter omkring D-vitamin-receptorfunktionen, sådan at koffeinindtagelse over 300 mg øger afkalkningshastigheden betydeligt. Sørg for en halv times vægtbærende motion dagligt, rask gåtur, styrketræning, stavgang.

Tabel 1. Kalk-magnesium-D vitaminregnskabet i forhold til at opretholde optimal knoglemasse

Fødevare/tilskudKalk, mgMagnesium, mgD-vitamin, mcg
Almindelig sund kost med 600 gram frugt, grønt; fuldkorn, æg, fisk, moderat kød/fjerkræ, sunde olier300200-3003-5
2,5 dl sojadrik/yoghurt med kalk 120 mg/dl300125 
50-60 gram mandler, cashewnødder, sesamfrø 120-500150-175 
NDS ForteX©, 4 tabletter*2529010
Sol på huden i sommerhalvåret, 30 minutter midt på dagen, 25 pct. bar hud, fra 1. maj til 15. august**
D3 vitamintilskud fra 15.august -30. april
  50-70
I alt982-1322565-69063-85

*NDS ForteX, 4 tabletter, indeholder ud over kalk, D3 og magnesium, kisel 1,5 mg, B6 0,75 mg, folat 60 mcg, kobber 0,6 mg, zink 4,2 mg, jern 4,2 mg, C-vitamin 21 mg i et letoptageligt proteinkompleks.
**Beregnet med simulationssoftware https://fastrt.nilu.no/VitD_quartMEDandMED_v2.html med 50 mcg D-vitamin som standard, hvilket også mindsker risiko for luftvejsinfektioner. 

 

Tarmflora og inflammationsregulering, sund tarmflora giver stærkere knogler

Tarmens bakterier, mikrobiotaen, er i konstant kommunikation med snart sagt alle væv i hele kroppen, således også knoglerne. Dyreforsøg viser, at en rigtig sund tarmflora kan stoppe det knogletab, der tager fart ved overgangsalderen. Det skyldes, at østrogen har en dæmpende effekt på inflammation, og selvom de venlige tarmbakterier ikke kan erstatte østrogen i sig selv, så kan de modificere de knoglenedbrydende inflammatoriske signalstoffer i nedadgående retning, fx interleukiner, og støtte dannelsen af de opbyggende vækstfaktorer og signalstoffer.

NDS® Probiotic OsteoCare® indeholder blandt andet Bifidus longum M1536 og Lactobacillus reuteri, som har specifik effekt sammen med velafprøvede bakterier, der har vist effekt på fx dysbioser, immunforsvar, utætte tarme og generel dæmpning af inflammation.


Collagentilskud?

Bindevævsdelen af knoglerne består af ca. 93 pct. collagen, 5 pct. protein, 1 pct. proteo-glykaner og 1 pct. citrat. Collagenpeptider er nedbrudte stykker af proteinkæder og aminosyrekæder. 30 pct. af proteinerne i kroppen er lejret i collagen, som findes som bindemiddel i vores bindevæv i huden, brusk, sener, muskler, knogler, blodkar og i fordøjelseskanalen. Bindevævet er det væv, der støtter, giver struktur og form og så at sige holder sammen på os.

Ved en speciel enzymatisk proces hydrolyseres proteinkæderne fra kalvecollagen til NDS Collagen BoneX® hhv. NDS Probiotic OsteoCare®. Disse knoglespecifikke collagenpeptider optages dobbelt så godt i blod og knoglevæv (som andre lignende tilskud) og viste i et dobbelt-blindt studie med 180 kvinder, der tog 5 gram dagligt i 12 måneder, signifikant øget knoglemasse, BMD målt ved DEXA scanning, på grund af en knogleopbyggende anabolsk effekt. Ingen bivirkninger registreret.
Dosis er 2,5 gram (1 tsk.) dagligt forebyggende og 5 gram (2 tsk.) terapeutisk for NDS Collagen BoneX® og 7,5 gram (3 tsk.) dagligt for NDS Probiotic OsteoCare®, da der også er probiotika i (forebyggende er 1,5 tsk. tilstrækkeligt). Aminosyrerne i collagenpeptiderne hjælper også immunforsvaret på en række infektionsrelaterede områder i det umiddelbare forsvar og i forhold til at hele vævsskader af enhver slags.

Tabel 2 opsummerer strategierne for at bygge stærke, sunde knogler hele livet. 

Tabel 2. Byg dine knogler hele livet, med biologisk aktive kosttilskud, sund kost og motion

Arv og konstitution. Kropstype, hudfarve.
Risiko: Lyshudet, spinkel, arvelig disposition, tidlig menopause
Sørg for: Sund kost med D-vitamin fra sol og tilskud, grønt, mineraler, frisk luft og passende motion. Undgå unødigt antibiotikum. Ingen tobak, og hold alkoholindtag under Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Opbygning i første del af livet:Bæredygtig vedligeholdelse af knoglemasse i voksenalderen:Menopauseperioden (kvinder) og de ældre år (både mænd og kvinder):
Risiko: Indendørs-teenagere, der spiller computer hele dagen, som er på junkfood og cola, er spisefor-styrrede.Risiko: Stillesiddende arbejde, langvarig stress og belastninger, overdreven brug af stimulanser. Pas på faktorer, der belaster tarmfloraen. Graviditet og langtidsamning > 35 år kræver ekstra ressourcer.Risiko: Tiltagende alder, fysisk og social inaktivitet, skrøbelighed, tab af muskelmasse (sarcopeni), tab af appetit og energi. Tiltagende medicinering for skrøbeligheder.
Ressourcer: Sørg for sund basiskost og en multivitamin-mineral, D-vitamin samt styr på tamflora i forhold til acne, humørsvingninger, søvn, frisk luft.Ressourcer: Sundt og stærkt knoglevæv gennem optimeret bindevævsdannelse, indbygning af knoglemineraler, motion og påpasselighed med inflammation. Tilskud efter behov for at afbalancere aktuelle belastninger.Ressourcer: Aktiv og gennemført langtidsindsats for at opretholde alle fysiske og mentale funktioner: Tilskud til bindevævet, tarmfloraen og knoglerne. Passende motion, så den sunde kost og tilskuddene indbygges i de væv, der har behov.
Tarmflorastøtte efter antibiotika og øvrige behov: NDS Panda 2 fra 6-12 mdr. NDS Barrier ved humørsvingninger, NDS Performance ved krævende idræt. Multivitamin-mineral + ekstra D-vitamin. NDS Collagen Sport ved hypermobilitet og sportsskader.Probiotika ved stress og medicin: NDS Classic til det brede behov, AAD efter antibiotika. NDS Multi Collagen som bred støtte til hud, knogler og led, BoneX ved specifikke knogleudfordringer. D-vitamin fra sol om sommeren og tilskud om vinteren. ImmunoX Breakthrough ved større krav.NDS Probiotic OsteoCare tager hånd om både antiinflammatorisk tarmflorastøtte og knoglespecifik collagenopbygning. NDS Collagen BoneX er en ren knoglebindevævsstøtte. Sund kost og NDS ForteX sikrer mineraliseringen af collagenstrukturen sammen med D3- og K2-vitamin. Ved slidgigt bruges kiseltilskud, Trica10 one.


Litteratur:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Osteoporose/Osteoporose—en-afd%C3%A6kning-af-den-samlede-indsats.ashx?la=da&hash=AC6E054380B701F2CC24F4208D77A2D69D0F6315

Xin Xu,1,2 Xiaoyue Jia,1,2 Longyi Mo,1 Chengcheng Liu,1,3 Liwei Zheng,1,4 Quan Yuan,1,5 and Xuedong Zhou1,2,*

Intestinal microbiota: a potential target for the treatment of postmenopausal osteoporosisBone Res. 2017; 5: 17046. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.1038/boneres.2017.46

Lishan Li, Shitao Rao, Yanzhen Cheng, Xiaoyun Zhuo, Caihong Deng, Ningning Xu, Hua Zhang , Li Yang

Microbial osteoporosis: The interplay between the gut microbiota and bones via host metabolism and immunity, Microbiology Open 18 April 2019 https://doi.org/10.1002/mbo3.810

Xu Z, Xie Z, Sun J, et al. Gut Microbiome Reveals Specific Dysbiosis in Primary Osteoporosis. Front Cell Infect Microbiol. 2020;10:160. Published 2020 Apr 21. doi:10.3389/fcimb.2020.00160

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *