Danske hjertelæger supplerer behandling med Q10

hjerte_1

 

Lægerne på Rigshospitalet er begyndt at bruge coenzym Q10 som et vigtig supplement til den almindelige hjertemedicin. Det skyldes, at kliniske forsøg tydeligt har vist, at Q10 styrker hjertet på flere områder.

 

Dagbladet B.T ryddede forsiden samt to hele midtersider af deres søndagsudgave for at bringe nyheden, at der er en natur-pille som kan redde hjertet. Naturpillen er Q10 og de nye kliniske forsøg under ledelse af den ansete hjerteforsker Svend Aage Mortensen har vist, at tilskud af Q10 får hjertet til at pumpe bedre således at patienterne har mindre åndenød og er mindre trætte.

Forskningen går videre. Man er nu i gang med at undersøge hvilken betydning det får for det videre forløb, at patienterne er blevet behandlet med Q10. Der er allerede udført en del forskning med Q10 på Rigshospitalet, som har vist, at i 10 ud af 13 undersøgelser med hjertesvigt-patienter fik de fleste en bedring af Q10-tilskud.

Dagbladet nævner flere gavnlige virkninger af Q10-tilskud: Det er uden bivirkninger, det kan sænke et forhøjet blodtryk, det kan sænke blodsukkeret en smule, det kan forbedre karvæggens egenskaber hos diabetikere, det kan modvirke bivirkninger fra kolesterolsænkende medicin samt bivirkninger fra kemoterapi samt forbedre mænds sædkvalitet.

 

Kilde. B.T søndag 5. december 2010

 

Danish cardiologists treat patients with coenzyme Q10

Doctors at Copenhagen University Hospital have begun using coenzyme Q10 as an important adjunct to the standard heart medications. This is because clinical trials have clearly shown that Q10 strengthens the heart in several areas.

 

One of Denmark’s leading newspapers B.T. cleared the front page and the middle section of their Sunday edition to bring the news that there is a natural pill that could save hearts. The natural pill turned out to be coenzyme Q10 and the new clinical trial mentioned was led by the respected heart researcher Svend Aage Mortensen who has shown that supplementation of Q10 improves the pumping function of the heart so that patients have less shortness of breath and are less tired.

The research continues. A new investigation has begun to find out what impact it will have in the future for the patients who have been treated with Q10. A lot of research has already been conducted with Q10 at Copenhagen University Hospital concluding that in 10 out of 13 studies involving heart failure patients there was improvements in most af the patients taking Q10 supplementation.

B.T. mentions several other beneficial effects of Q10 supplementation: it has no side effects, it can lower high blood pressure, it can lower blood sugar a bit, it can improve vascular properties in persons with diabetes, it can counteract side effects from cholesterol lowering medication and side effects from chemotherapy.

 

Source: B.T Sunday 5th December 2010

 

171 thoughts on “Danske hjertelæger supplerer behandling med Q10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *