Effektiv behandling af forkølelse hos børn og voksne

shutterstock_358647821

 

Af Rikke Agersted, biopat, phytoterapeut og shamanistisk healer, artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning i december 2012

 

Spændende studier med Kan Jang viser interessante og mere effektive resultater end andre behandlinger. Både børn og voksne har deltaget med overbevisende resultater.

 

Studie på børn

I et russisk studie fra år 2004 sammenlignede forskerne behandling af almindelig forkølelse hos en gruppe på 133 børn mellem 4 og 11 år, som ofte led af infektioner i de øvre luftveje. Børnene blev tilfældigt delt op i tre grupper, som modtog behandling i 10 dage. De fik alle en standardbehandling, som tog udgangspunkt i en fast, daglig rutine. Børnene fik rigeligt med varme drikke, halsgurgling med Matricaria, næsedråber med kolloidt sølv nitrat og paracetamol i en dosis af 500 mg. tre gange dagligt. Sidstnævnte udelukkende, hvis de havde feber og stærk hovedpine.

Den første gruppe fik derudover Kan Jang, som er en særlig urtemedicin med urten Andrographis paniculata. Den anden gruppe fik Immunal, som er et urtepræparat, der blandt andet indeholder Echinacea. Produktet fås ikke i Danmark. Den tredje gruppe fik udelukkende standardbehandlingen.

 

Overbevisende resultater

Resultaterne var slående, for symptomerne i Kan Jang gruppen var langt færre og mindre alvorlige, ligesom doserne af standardmedicinen var betydeligt lavere i denne gruppe. Alle grupperne havde dog bedringer på 2. eller 3. dagen, men Kan Jang gruppen havde langt flere bedringer i forhold til de forskellige symptomer, og børnene kom sig hurtigere end i de andre grupper. Symptomerne blev målt som henholdsvis nasal forstoppelse og mængden af nasal sekretion pr. dag målt i g/dag. Der blev ikke registreret nogen former for bivirkninger ved behandlingen med Kan Jang.

 

Lignende resultater

I et andet dobbeltblind, placebokontrolleret studie fra 2002, som skulle belyse effekten af Andrographis paniculata ekstrakten SHA-10 i behandlingen af infektioner i de øvre luftveje, havde man to testgrupper. Der var 95 personer i SHA-10 gruppen og 90 i placebogruppen som gennemførte studiet, der varede 5 dage. Forskerne kiggede på deltagernes temperatur, og om de havde symptomer som hovedpine, muskelsmerter, halsirritation, hoste, nasale irritationer, generel utilpashed eller øjenirritation. Resultaterne blev holdt op mod hinanden, og det var tydeligt at SHA-10 gruppen havde markante bedringer i forhold til hovedpine samt nasale og halsmæssige symptomer. Temperaturen faldt også hurtigere end i placebogruppen. Der var ikke så stor forskel på hosten eller øjensymptomerne i de to grupper.

 

Konklusionen var, at SHA-10 forkorter sygdom i de øvre luftveje og mindsker symptomerne. Desuden har Kan Jang, som indeholder SHA-10, en lindrende og inflammationshæmmende virkning på slimhinderne ved forkølelse. Der findes en hel del studier med lignende resultater, som ikke efterlader nogen tvivl om, at Kan Jang er effektivt overfor infektionssygdomme i de øvre luftveje.

 

Faktaboks

Dosering Kan Jang bør tages så snart de første symptomer på sygdom melder sig.

 

Dagsdosering for voksne er 4 – 5 tabletter 3 gange dagligt. Børn skal typisk have halv dosis, men det afhænger lidt af alder og vægt. Det er Andrographis paniculata ekstrakten SHA-10, som bruges i Kan Jang. Når der laves studier på virkningen af urtemidler eller medicin til så forholdsvis harmløse sygdomme af kort varighed som influenza og forkølelse, kan det være en udfordring at inddrage alle symptomerne og undervejs at vurdere dem. Dertil bruger man typisk spørgeskemaer, som ikke kun fortæller om antal af sygedage men alt lige fra: tæthed i næsen, som udtryk for, hvor slem forkølelsen er, hostens karakter, smerter i muskler og led, antal dage med feber og hvor høj den er og fx hvordan influenzaen eller forkølelsen opleves af den ramte. Man kigger også på halsgener og om der er gener fra øjne. Et forsøg på133 børn mellem 4 og 11 år, viste en overbevisende forbedring af symptomer i den gruppe af børn, som fik Kan Jang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *