EMDR–terapi til alvorlige traumer og til livets kriser

stress
 
 
EMDR er rundt omkring i verden blevet en vigtig terapiform til alle typer af angst, fobier og til behandling af traumatiserede mennesker efter vold, ulykker og naturkatastrofer. Men det er også en terapi-form, hvor du kan få styr på din vrede, din sorg, din nervøsitet eller de psykiske problemer eller stressymptomer, der kan opstå hos børn og voksne.
 
 
Af Hanne Hæsum, psykolog
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning og //mig// – juni/juli 2016
 
 
EMDR-terapi er først og fremmest blevet kendt som terapi til behandling af traumer og chok efter voldsomme hændelser som krig, terror, røveri, overfald, vold, voldtægt, tab, ulykker og naturkatastrofer.
 
I dag bruges terapiformen ved en lang række psykiske problemer. Ikke mindst angst og panikangst,  selvværdsproblemer og vredesproblematikker.
 
 
EMDR er effektiv ved
  • Fobier, som skræk for fly, broer, elevatorer, edderkopper og lignende
  • Ved andre belastende hændelser, såsom fyring, skilsmisse, eksamen, konkurs, fysisk og psykisk sygdom, selvmordsforsøg
  • I forbindelse med stress og udbrændthed
  • Ved præstationsforbedringer i sport og uddannelse
  • Ønsket vægttab og rygestop
  • Smertelindring
 
EMDR står for “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”
 
EMDR er effektiv i behandling af traumer, belastningsreaktioner efter voldsomme hændelser, som PTSD (Post Trau-matisk Stress Syndrom).
Terapien kan hjælpe dig med at komme over symptomer og følelsesmæssige problemer, der er opstået som følge af belastende oplevelser.
 
EMDR er evidensbaseret, og effekten er dokumenteret i omfattende forskningsmateriale.
 
EMDR-terapi udføres af uddannede psykologer og psykiatere med speciale i EMDR.
 
EMDR er godkendt og anbefalet af WHO som effektiv behandling af posttraumatisk stress til voksne og børn.
 
I EMDR anvender terapeuten “bilateral stimulation”, der er tosidig højre-venstre påvirkning af klientens hjerne igennem øjenbevægelser, tapping, lyde m.m.
 
 
EMDR er også effektiv til forskellige psykiske problemer hos børn, der oftest reagerer meget positivt på metoden.
 
Traumatisering
Et menneske kan blive følelsesmæssigt oprevet eller traumatiseret i forbindelse med en voldsom hændelse. Når det sker, sættes hjernens almindelige måde at bearbejde information på ud af spil. Når vi er i affekt, er der nogle mere primitive strukturer i hjernen, der tager over, og vores autonome nervesystem træder i alarmberedskab.
 
Det har blandt andet den virkning, at vi ikke kan tage imod information som for eksempel information om, at det farlige eller ubehagelige er overstået.
 
Når stresspåvirkningen er tilpas høj, slår tænkningen fra, og det kan vi opleve som huller i hukommelsen. Selv om den traumatiske hændelse er overstået, finder systemet ikke tilbage til normaltilstanden, fordi der er sket en frakobling mellem de forskellige systemer i hjernen. Kroppen forstår således ikke altid, at det ubehagelige er overstået. Til tider husker man noget, som man ikke rigtig kan sætte ord på og har en historie om. Man fornemmer snarere nogle kropsfornemmelser.
 
Kroppen husker
Kroppen har sin egen erindring og bevarer de negative følelser og fysiske oplevelser forbundet med den traumatiske oplevelse. En hændelse kan på den måde “fryse i tid”.
 
Måske husker man ikke det, der er sket på en måde, så man kan sætte ord på det, men kroppen har sin egen erindring og bevarer de negative følelser og fysiske oplevelser forbundet med den ubehagelige oplevelse.
 
Tænker personen efterfølgende på den ubehagelige hændelse – frivilligt eller ufrivilligt – kan det føles lige så ubehageligt, som da han oplevede det første gang, fordi billeder, lyde, lugte og følelser ikke har forandret sig, men er fastlåst i hukommelsessystemet. Den slags ubehagelige erindringer kan have en vedvarende negativ effekt, der forstyrrer måden, personen oplever verden på – og måden, han eller hun forholder sig til andre mennesker på.
 
Hvordan virker EMDR?
Der har været meget diskussion om, hvordan og ikke mindst hvorfor EMDR virker så godt. EMDR-terapi synes at sætte bearbejdningen af en oplevelse i gang, på samme må de som det, det sker under REM (Rapid Eye Movement) søvnen, hvor øjnene bevæger fra side til side.
 
Den rytmiske stimulation af kroppen kombineret med, at man ser og tænker på det, som man hidtil har forsøgt at undgå, har en beroligende effekt på det autonome nervesystem.
 
EMDR-terapi betragtes som en fysiologisk baseret terapi, der hjælper personen med at se på forstyrrende oplevelser på en ny og mindre ubehagelig måde. Når en traumatisk oplevelse bearbejdes med EMDR-terapi, kan de fysiske erindringer og følelser kobles til et narrativ. Det betyder, at man bliver i stand til at sætte den traumatiske oplevelse ind i en sproglig forståelse, hvor der opstår en begyndelse og en slutning på historien. Herefter aftager de kropslige reaktioner. Man holder op med at genopleve de billeder og lyde og følelser (flashbacks), som tidligere blev aktiveret, når man blev mindet om den traumatiske oplevelse. Efter behandlingen kan man stadig huske, hvad der er sket, men det er mindre ubehageligt at tænke på.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *