En ny fødevare til at forebygge knogleskørhed

Knogleskørhed2

 

Spændende dansk og banebrydende forskning fra Aarhus Universitetshospital har ført til en helt ny fødevare, klassificeret til særlige medicinske formål.

Af Marianne Palm

Elsker du urter, eller har læst sund-forskning gennem de sidste ti år, er du nok stødt på Herrens Mark. De har udviklet den fineste mælkebøtteekstrakt, og i mange år har de også haft et  rødkløverekstrakt til kvinder i overgangsalderen. Den fermenterede rødkløver har nu fået en storesøster, som ovenikøbet har opnået den flotte anerkendelse, at den som fødevare må fortælle, at den kan anvendes til medicinske formål.

Det er forskning fra Aarhus Universitet, som er foregået over de sidste mange år, som har ført til denne særlige opgradering, så Herrens Mark må fortælle, at deres fermenterede rødkløver med det nye navn REGOROS kan anvendes til osteopeni, som er den lette afkalkning af knoglerne, der kan opstå, før man får egentlig knogleskørhed. Og forskningen tyder på, at den fermenterede rødkløverekstrakt kan bremse udviklingen af denne formindskelse af knogletætheden.

Om man har osteopeni eller osteoporose afgøres med en scanner.

Knoglemineraltæthedsmåling, T­score

Man kan bl.a. måle osteopeni og osteoporose ved en knogletæthedsmåling, hvor knoglemineraltætheden (også kaldet BMD = Bone Mineral Density) måles på en såkaldt T-score-skala.

Ved osteopeni ligger T-scoren mellem -1 og -2,5. Ved osteoporose ligger T-scoren under -2,5.

Dokumenteret: Effekten opnår du kun ved denne unikke fødevare

Du opnår ikke effekten ved andre produkter, da det er en patenteret specialiseret proces, der får de velkendte stoffer i rødkløveren gjort aktive i vores kroppe, så de kan optages og virke der, hvor der er brug for dem. Det gøres ved bl.a. at spalte nogle lange sukkerkæder i en glukoseleret form til nogle mindre kaldet agykloner, og det kan vi ikke gøre selv i tarmen uden hjælp. Den proces er udviklet gennem mange år og nu afprøvet igen og igen i laboratorier, men også med deltagelse af danske kvinder. Faktisk begyndte det hele med, at man med Herrens Marks rødkløverekstrakt opdagede i et tidligere forsøg, at når man med stor succes kunne behandle hedeture og andre problemer i overgangsalderen, så viste det sig, at der også skete en reduktion af risikoen for at tabe knoglemasse.

Den viden er nu oversat og omsat til REGOROS. 

Osteopeni er en let afkalkning af knoglerne, som kan udvikle sig til knogleskørhed

Osteoporoseforeningen vurderer, at cirka halvdelen af alle 55-årige har osteopeni ved en knoglescanning (Kilde: osteoporose-f.dk)


Osteoporose (knogleskørhed) er en sygdom, der skyldes lav knoglemasse og nedbrydning af knoglevævet og giver øget risiko for brud på knogler (særligt i hofte, lænderyg og håndled). Osteoporoseforeningen skønner, at sygdommen rammer hver 3. kvinde over 50 år. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 500.000 danskere går rundt med osteoporose uden at vide det (Kilde: SST rapport af 2018: ”En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose”).

To studier og en metaanalyse

Et klinisk studie viste en fuld opbremsning af knogleafkalkningen

Studiet, hvor 62 kvinder deltog (+50 og alle i overgangsalderen), viste en fuld opbremsning af knogleafkalkningen, målt i rygsøjlen ved DXA-scanning, efter blot tre måneders indtag af REGOROS.

(Kilde: PLOS One)

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176590


Og endnu et studie …

Et videnskabeligt, randomiseret og placebokontrolleret studie på kvinder med osteopeni viste overraskende effekt på afkalkning af knogler.

Studiet, som strakte sig over 12 måneder, med deltagelse af kvinder med osteopeni, viste ved hjælp af DXA-scanninger et signifikant mindre knogletab hos den gruppe, der havde indtaget REGOROS – isoflavoner fra fermenteret rødkløver – end hos placebogruppen. Alle kvinder var udvalgt via lodtrækning, så det var tilfældigt, om man fik de aktive stoffer eller placebo.

Placebogruppen viste et gennemsnitligt knogletab i løbet af de 12 måneder på tre procent.

Den behandlede gruppe viste en markant opbremsning af afkalkningen i både rygsøjle og hofteskål. De havde et afkalkningsniveau, som svarer til raske kvinders normale afkalkningsniveau før overgangsalderen.

(Alle deltagere fik et dagligt tilskud af kalcium, magnesium og D-vitamin).

(Kilde: American Journal of Clinical Nutrition)

https://academic.oup.com/ajcn/article/106/3/801/4822356


Og en metanalyse …

Fermenteret rødkløver har knoglebevarende effekt

En stor international metaanalyse foretaget af Aarhus Universitetshospital viste meget klart, at planteøstrogener (isoflavoner), der har gennemgået en fermenteringsproces, giver den nødvendige optagelse for at have en gavnlig virkning på osteopeni og knogleskørhed.

Isoflavoner er fra naturens side bundet til sukker. Under fermenteringen (gæringsprocessen) spaltes sukkermolekylerne fra, så isoflavonerne bliver nedbrudt til enheder, der nemmere kan optages direkte over i blodbanen og får dermed større optagelighed.

(Kilde: American Journal of Clinical Nutrition:

https://academic.oup.com/ajcn/article/ 106/3/909/4822361


REGOROS er en fødevare til særlige medicinske formål, ikke et kosttilskud

Det betyder, at REGOROS er et medicinsk dokumenteret ernæringspræparat og er specielt beregnet til kvinder med osteopeni. Det er udviklet som supplement til den almindelige kost, og for at det kan få denne helt særlige status, skal det være udviklet til klienter, som lider af en helt specifik sygdom, lidelse eller medicinsk tilstand, som ikke kan dækkes ved almindelig kost.

(Kilde: EU-forordningen 2016/128 af 25. sept. 2015)


Har du osteopeni, så gå til din læge eller behandler, og fortæl hende om REGOROS
.

Specialiserede landmænd på Fyn og forskere fra Århus

Herrens Mark er et specialiseret økologisk landbrug med fokus på udvikling af kosttilskud og fødevarer til særlige medicinske formål.

På Herrens Mark, som ligger på Fyn, produceres økologiske, fermenterede urteekstrakter. Her varetages hele processen, fra frøet lægges i jorden, til ekstraktet skænkes i glas. Alle urter dyrkes på egne marker, høstes friske og forarbejdes i egen produktion. Ekstrakterne fermenteres med mælkesyrebakterier, og når de er klar til salg, pakkes de i eget pakkeri.

Fermenteret rødkløver til ernæringsmæssig bevarelse af knoglemasse.

Til kvinder med osteopeni før, under og efter menopause.

Daglig dosis er 2 x 50 ml (50 ml morgen og 50 ml aften). Omryst dunken før brug, så de aktive indholdsstoffer fordeler sig bedst muligt.

One thought on “En ny fødevare til at forebygge knogleskørhed

  • I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *