Fiskeolie får smerterne til at forsvinde

 

 

Det er nok et af de mest velundersøgte kosttilskud på markedet, og det skortede da heller ikke på heftige debatter, da fiskeoliers kvalitet og totox-tal kom i søgelyset sidste år. Men at omega-3-fedtsyrer har en dokumenteret virkning, er et uomtvisteligt faktum.

 

Af Kristine Bindslev
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning og //mig// – efterår 2014

 

Forskningen slår fast, at fiskeolie dæmper inflammatoriske tilstande og lindrer ømme led hos gigtpatienter. Utallige studier bekræfter, at omega-3-fedtsyrer har en virkning, når det gælder moderate smerter og kan i et vist omfang erstatte smertelindrende medicin, som paracetamol, NSAID med flere. Det er langt fra tilfældigt, at fiskeolie er danskernes foretrukne kosttilskud. De mærker på egen krop, at det virker, men gåden om, hvordan fiskeolie virker anti-inflammatorisk, løste man først for nyligt.

 

International forskerteam finder fiskeoliens lås

For to år siden fandt japanske og amerikanske forskere ud af præcis, hvordan fiskeoliens omega-3-fedtsyrer virker i kroppen på et molekylært plan. Det havde hidtil været en gåde, men det internationale forskerhold knækkede koden ved at se, hvorledes omega-3-fedtsyrer effektivt lukker ned for betændelsesreaktioner i mus. Det man kunne konstatere var, at omega-3-fedtsyrer binder sig til en receptor, GPR120, som er rigt repræsenteret i fedtvæv og hos celler i immunforsvaret, de såkaldte makrofager. Foreningen mellem omega-3-fedtsyrer og receptoren svarer billedligt talt til en nøgle i en lås, og det er altså nok til at dæmpe en inflammation fuldstændig. Forskerne fik ad den vej afsløret en del af fiskeoliens hemmelighed. 

Den bedste måde at komme vores underskud på omega-3-fedtsyrer til livs på, er meget enkel: Lav et dejligt måltid med fisk – gerne fed fisk – to gange om ugen, eller spis en daglig pille med fiskeolie.

 

På sporet af den helsebringende effekt

Lige netop inflammationsreaktioner er blevet tæt forbundet med udviklingen af mange forskellige sygdomme som sukkersyge, åreforkalkning, Alzheimers, øjensygdomme og gigt. Derfor kan man med de positive briller og ja-hatten på få lyst til at håbe og tro på, at forskerne med deres resultater for alvor har fat i forståelsen af, hvorfor fiskeolie kan forebygge eller bekæmpe forskellige lidelser.

 

Fremtidens medicin vil kopiere fiskeoliens geniale egenskaber

Det er da også netop forskernes ambition at overføre virkningsmekanismen i mus til mennesker, og måske finde et stof, der kan binde endnu stærkere til GPR120 receptoren end omega-3-fedtsyrer gør det. Ad den vej håber forskerne på, at de kan udvikle en medicin, som kan virke mere effektivt end fiskeolie, når det drejer sig om at bremse betændelsesreaktioner. Tiden vil vise, om det også ville kunne gøre en forskel i kampen mod gigt, øjensygdomme, sukkersyge, Alzheimers, demens, hjertekarsygdomme og så videre. Indtil da kan vi kun anbefale at spise fed fisk to gange om ugen eller tage et tilskud fiskeolie af høj kvalitet.

 

VIDSTE DU

At fisk ikke er særlig gode til at producere omega-3-fedtsyrer. Kilden til deres lager af omega-3-fedtsyrer kommer tværtimod fra de alger, som de spiser.

 

Fiskeolie skal være lavet af frisk fisk

Kvaliteten af fiskeolie var netop til debat i foråret sidste år. Tv-programmet Kontant fremlagde ganske ensidigt og misvisende ”beviser” på, at fiskeolie var rådne og harske. Men ifølge DTU, stiller EU krav til fiskeolier, der skal spises af mennesker. Kosttilskuddene skal være lavet af friske fisk, så de er egnede til mennesker. EU stiller altså krav både til opbevaring og hvor lang tid, der må gå før anvendelse. Når fiskeolier bliver lavet, bliver alle mikroorganismer fjernet fra råolien. Hertil kommer, at fiskeolie til mennesker gennemgår en oprensningsproces, som skal fjerne forskellige andre uønskede stoffer i olien – for eksempel jern, kviksølv og dioxiner. Og ikke mindst frie fedtsyrer, som ellers giver olien en bitter smag, og gør den mere tilbøjelig til at harskne.

 

Fiskeolie dæmper den smertefremkaldende inflammation fuldstændig.

 

Produktionsprocesserne sikrer, at alle mikroorganismer er dræbt. En fiskeolie kan altså ikke være mikrobiologisk fordærvet, og det var derfor forkert, da man i debatten om fiskeoliens kvalitet påstod, at fiskeolierne var rådne. Harskning har heller intet at gøre med, om olien er mikrobiologisk fordærvet eller rådden. Så smut tryg i helsekosten, og køb din fiskeolie af den bedst mulige kvalitet.

 

Den naturlige fiskeolie

Eskimo-3 er en naturlig fiskeolie, der ikke er kemisk opkoncentreret. Koncentrationen af omega-3 er således svarende til det naturlige mængde, der er i fed fisk. Derudover er olien tilsat Pufanox, som skal sikre en stabil og frisk fiskeolie.

Eskimo-3 produktet er særdeles veldokumenteret, så hvis du vil vide mere, finder du på producentens hjemmeside mere end 120 forskningsartikler, du kan dykke ned i. Eskimo-3 er endvidere mærket med FOS og en lang række andre standarder og certifikater. Alle disse faktorer, samt at der også er foretaget 3. parts test, gør, at Eskimo-3 er et godt valg som en naturlig fiskeolie.

One thought on “Fiskeolie får smerterne til at forsvinde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *