Forhøjet blodtryk & Q10

COLOURBOX1970811_7

 

Naturligt stof sænker blodtryk uden bivirkninger
Blodtryk kan behandles effektivt uden de bivirkninger, der opstår i forbindelse med brug af konventionelle lægemidler mod forhøjet blodtryk, beskriver australske forskere, som har opnået gode resultater med det naturlige stof, coenzym Q10. Beverly Hills, L.A.: Coenzym Q10, et naturligt forekommende stof, som kroppen er afhængig af for at kunne producere energi, kan få stor betydning for behandlingen af forhøjet blodtryk i fremtiden, rapporterede australske videnskabsmænd i forbindelse med, at de fremlagde resultaterne af deres nyeste forskning ved den Fjerde Kongres for den Internationale Coenzym Q10 Organisation i sidste måned.

Forhøjet blodtryk bliver normalt behandlet med en række forskellige lægemidler, hvoraf de fleste har bivirkninger og generelt ikke tåles særligt godt af patienten, men med coenzym Q10 lykkedes det faktisk at opnå en betydelig reduktion af blodtrykket uden de bivirkninger, man normalt ser ved konventionel terapi. Under ledelse af  Dr. Franklin L. Rosenfeldt fra The Cardiac Surgical Research Unit, Alfred Hospital i Australien, udførte det australske forskerteam en såkaldt meta-analyse, hvor de gennemgik resultaterne af i alt 12 videnskabelige undersøgelser af coenzym Q10’s virkning på forhøjet blodtryk. Der var tre prospektive, randomiserede, kontrollerede undersøgelser, som sammenlignede coenzym Q10 og placebo (identiske, men inaktive ”snydepiller”), otte åbne undersøgelser uden kontrolgruppe samt et enkelt overkrydsningsforsøg.

 

Sikkert og meget effektivt
I de randomiserede undersøgelser blev der i coenzym Q10-gruppen observeret en signifikant reduktion i det systoliske blodtryk med en gennemsnitlig blodtrykssænkning på 17 mm Hg (på kviksølv-skalaen). I de samme undersøgelser faldt det diastoliske blodtryk ligeledes signifikant med en gennemsnitlig sænkning på otte mm Hg. Til sammenligning faldt det systoliske blodtryk i placebo-gruppen med gennemsnitligt to mm Hg, imens der i den samme gruppe blev noteret en gennemsnitlig stigning (!!) på 1 mm Hg i det diastoliske blodtryk. I de åbne forsøg observerede forskerne hos de Q10-behandlede patienter en gennemsnitlig reduktion på henholdsvis 13 og 10 for systolisk og diastolisk blodtryk, og lignende resultater blev set i overkrydsningsforsøget. Der var minimale bivirkninger forbundet med Q10-behandlingen, hvilket viser, at denne form for terapi er såvel sikker som effektiv og bør overvejes som fremtidigt tilbud til de patienter, som ikke kan tåle standard-behandlingen mod forhøjet blodtryk. I Danmark er Q10 præparater, som f.eks. Bio-Quinon fra Pharma Nord, registreret som stærke vitamin- og mineral præparater.

 

Kilde:
“Cardiovascular applications of coenzyme Q10: Treatment of hypertension and holistic preparation for cardiac surgery”, F. L. Rosendfeldt1, A. Hadj1, S. Pepe1, D.S. Esmore1, S.J.Haas2, H. Krum2, K.Ng1, J-Y Leong1, J.M.Hodgson3, G.F. Watts3

1. The Cardiac Surgical Research Unit, Alfred Hospital and Baker Heart Research Institute

2. Department of Epidemiology and Preventative Medicine, Monash University, Melbourne, Vivctoria

3. Department of Medicine and HeartSearch, University of Western Australia, Royal Perth Hospital, Perth, Australia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *