Glucosamin og kolesterol

COLOURBOX1970811_8

 

Dansk undersøgelse frikender slidgigtmiddel
Slidgigtpatienter, der anvender glucosaminsulfat mod ledsmerter, behøver ikke at være nervøse for deres kolesteroltal, viser en ny dansk undersøgelse offentliggjort den 29. januar i Ugeskrift for Læger. Slidgigtpræparatet Glucosamin fra Pharma Nord kan foreløbig som det eneste danske præparat dokumentere, at det ikke forhøjer kolesteroltallet hos slidgigtpatienter, der anvender det igennem længere tid. Det viser en ny dansk undersøgelse, som netop er offentliggjort i Ugeskrift for Læger den 29. januar. Der var ingen forskel på kolesteroltallet hos de patienter, der fik præparatet, og de, der fik identiske snydepiller, viser forskningsresultaterne.

“Denne undersøgelses resultater med hensyn til de primære effektmål understøtter vores a priori-viden om glukosaminsulfat, baseret på velkendt brug. Glukosaminsulfat har været tilgængelig for forbrugere i Nordamerika og dele af Europa i mere end 25 år. Den omfattende brug af produktet sammenholdt med de mange kliniske studier med glukosaminsulfat, der er udført siden 1980, burde have åbenbaret potentielt alvorlige bivirkninger,” skriver forskerne i ugeskriftet.

Trak advarsel tilbage
En række indberetninger fra læger om en mulig sammenhæng imellem indtagelse af glucosaminsulfat og stigning af plasma-niveau af kolesterol havde ellers fået de danske sundhedsmyndigheder til at gå ud med advarsler i medierne. Der var tale om ialt 30 indberetninger i en periode, hvor sammenlagt 100.000 danskere anslås at have anvendt glucosaminsulfat. Med den nye undersøgelse er denne frygt imidlertid overflødig. Undersøgelsen, som er en randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret klinisk undersøgelse udført på ialt 66 patienter, der modtog enten 1.500 mg glucosamin-sulfat (Glucosamin Pharma Nord®) eller placebo, lægger sig tæt op ad en belgisk undersøgelse.

Det var på baggrund af den belgiske undersøgelse, at Lægemiddelstyrelsen valgte at trække sin advarsel tilbage. “Hverken vores eller den belgiske undersøgelse kan dog entydigt afvise muligheden af, at glukosaminsulfat forårsager signifikant stigning i kolesterol eller triglycerider hos et lille antal påvirkelige patienter. Afklaring af dette kræver studier med en større population og/eller længere opfølgningsperiode,” udtaler lederen af den danske undersøgelse, læge Keld Østergaard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *