Hjertesvigt & Q10

COLOURBOX1970811_9  

 

Energiskabende næringsstof hjælper mod kronisk hjertesvigt

Standardbehandling mod hjertesvigt kombineret med stoffet coenzym Q10, som genererer energi i kroppens celler, giver øget livskvalitet, forbedret hjertefunktion, færre hospitalsindlæggelser og nedsat dødelighed, siger forskere. Beverly Hills, L.A.: Patienter med kronisk hjertesvigt kan blive hjulpet betydeligt, hvis de foruden standardbehandlingen mod hjertesvigt får det naturligt forekommende, vitamin-beslægtede stof coenzym Q10, berettede forskere fra Government Medical College, Amritsar, i Indien, i forbindelse med en stor international Q10-konference i Los Angeles. Deres undersøgelse omfatter 103 mandlige og kvindelige patienter med kronisk hjertesvigt og viser, hvorledes coenzym Q10 som supplement til den konventionelle medicinske behandling førte til forbedret fysisk præstationsevne, hvilket blev målt ved hjælp af en gangtest af seks minutters varighed. Derudover resulterede kombinations-behandlingen i færre hospitalsindlæggelser, den mindskede dødeligheden og førte i det hele taget til langt højere livskvalitet blandt patienterne. ”Vores forskning retfærdiggør fuldtud den fremtidige anvendelse af coenzym Q10 som supplerende behandling til den konventionelle medicinske behandling mod kronisk hjertesvigt. Jeg vil dog understrege, at det er vigtigt, at coenzym Q10 anvendes i kombination med standardbehandlingen og ikke som enkeltstående terapi, da der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig med dokumentation til at bakke dette op,” oplyste professor Dr. Adarsh Kumar, kardiologisk afdeling, Government Medical College, Amritsar i Indien.

 

Forbedret livskvalitet

Målet med ovenstående undersøgelse var at udforske muligheden for at forbedre den eksisterende standardbehandling mod hjertesvigt ved at inkludere et dagligt tilskud på 100 mg coenzym Q10, et stof som kroppen behøver for at kunne producere energi. Deltagerne blev inddelt i tre grupper: en gruppe fik 20 mg Atorvastatin (et kolesterolsænkende lægemiddel) sammen med den medicinske standardbehandling mod hjertesvigt; en gruppe fik ligeledes kolesterolmedicinen og medicinen mod hjertesvigt men fik i tillæg 100 mg coenzym Q10 (Myoqinon®); den sidste gruppe fik udelukkende medicinen mod hjertesvigt. Efter 46 ugers behandling observerede forskerne tydelige forbedringer hos de patienter, der havde taget coenzym Q10. 65% af patienterne havde forbedret livskvalitet, klarede sig bedre i den seks minutter lange gangtest og havde færre hospitalsindlæggelser. Til sammenligning så man kun disse forbedringer hos 48% af patienterne i den gruppe, der udelukkende tog kolesterolsænkende medicin og medicin mod hjertesvigt. De kliniske effekter i den tredje gruppe, som kun fik medicin mod hjertesvigt, var ubetydelige.

 

Mere pumpekraft til hjertet

Blandt de Q10-behandlede patienter var der desuden 16%, som fik forbedret hjertets pumpekraft, sammenlignet med blot ni procent af patienterne, der fik kolesterolsænkende og hjertestyrkende medicinsk behandling. Endelig var der et ikke-signifikant fald i dødeligheden hos de Q10-behandlede patienter sammenlignet med patienterne fra de to andre grupper. Coenzym Q10 findes naturligt i forskellige fødevarer, navnlig oksekød, svinekød og soja. Stoffet, som ligeledes bliver dannet i leveren, er en forudsætning for cellernes energistofskifte. Kronisk hjertesvigt forbindes med et betydeligt fald i hjertemuskel-cellernes Q10-indhold, men dette kan dog justeres ved hjælp af tilskud. Myoqinon® bliver fremstillet af Pharma Nord og er registreret som lægemiddel. I Danmark er Q10 præparater, som f.eks. Bio-Quinon fra Pharma Nord, registreret som stærke vitamin- og mineral præparater.

2 thoughts on “Hjertesvigt & Q10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *