Kolesterol og Q10

COLOURBOX1970811_11

 

Q10 fjerner bivirkningerne af kolesterolsænkende lægemidler
Kolesterolsænkende lægemidler, de såkaldte statiner, er yderst effektive til behandling af forhøjet kolesterol, men denne kategori af lægemidler har vist sig at gribe forstyrrende ind overfor hjertefunktionen. Ifølge ny forskning kan coenzym Q10 givet som samtidigt tilskud til statin-behandlingen modvirke diastolisk dysfunktion, som er en af de potentielt farlige bivirkninger af statin-behandling. Beverly Hills, L.A.: Hvert år bliver der i Danmark anvendt godt 300 millioner kroner på statiner, som er en omfattende gruppe af yderst effektive lægemidler til behandling af forhøjet kolesterol. Statiner har en dokumenteret kolesterol-sænkende virkning, men de har også vist sig at være årsag til hyppige bivirkninger, blandt andet diastolisk dysfunktion, som er en forringelse af hjertets pumpekraft.

Forklaringen på dette fænomen er, at såvel kolesterol som stoffet coenzym Q10, der er et naturligt forekommende stof med vital betydning for cellernes energistofskifte, bliver dannet i leveren ud fra samme biokemiske grundstamme. Idet man blokerer dannelsen af kolesterol ved hjælp af medicin, hæmmer man samtidigt den normale syntese af coenzym Q10, hvilket er årsagen til, at hjertet kommer til at mangle energi, og der derved sker en forringelse af den normale hjertefunktion. Dette kan man imidlertid modvirke ved sammen med den kolesterolsænkende medicin at give tilskud af coenzym Q10 i kapselform. ”Diastolisk dysfunktion forekommer hyppigt men kan være vanskeligt at opdage i begyndelsen, da symptomerne ikke altid er udpræget tydelige. Vi har dog erfaret, at statin-behandlingen bliver mere sikker, når vi samtidigt giver patienterne 300 mg coenzym Q10 om dagen. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med lidt højere Q10-doser,” forklarer Dr. Marc A. Silver, klinisk professor og leder af the Heart Failure Institute i Illinois, USA.

 

Overbevisende resultater
Sammen med Dr. Peter Langsjoen fra East Texas Medical Center and Trinity Mother Francis Health System og en gruppe kolleger undersøgte Dr. Silver virkningen af coenzym Q10-tilskud på ni patienter i statin-behandling. I otte af ni tilfælde (88,8%) førte Q10-behandlingen til en målbart positiv effekt på hjertets pumpekraft. Patienterne opnåede en forbedring af mindst én markør for diastolisk funktion (hjertes pumpekraft) som direkte følge af at tage 300 mg coenzym Q10 per dag i tillæg til deres statin-behandling.

 

Forbedret statin-behandling
Ved begyndelsen af undersøgelsen blev 14 patienter inkluderet med henblik på at undersøge den kolesterolsænkende effekt af 3-6 måneders statin-behandling. Efterfølgende blev der målt signifikante reduktioner i total-kolesterol (fra gennemsnitligt 246 mg/dl til 102 mg/dl) og i LDL-kolesterol (fra gennemsnitligt 160 mg/dl til 102 mg/dl). Hos ni af de 14 patienter blev der imidlertid konstateret en forværring af de diastoliske parametre på deres EKG (echokardiogram). Disse ni patienter blev plukket ud til supplerende behandling med Q10. Det forhold, at den diastoliske funktion som følge af Q10-behandlingen blev forbedret hos næsten alle patienterne, efterlader et vigtigt budskab: Statin-behandling ER effektiv til behandling af forhøjet kolesterol, men der er samtidig en risiko for forringelser af hjertefunktionen. Coenzym Q10 kan tilsyneladende modvirke disse problemer og derved gøre statin-behandlingen betydeligt mere sikker. ”Så længe patienterne bliver overvåget, anbefaler jeg rutinemæssig anvendelse af coenzym Q10-tilskud til højrisici-patienter,” konkluderer Dr. Mars Silver. I Danmark er Q10 præparater, som f.eks. Bio-Quinon fra Pharma Nord, registreret som stærke vitamin- og mineral præpatater.

 

Kilde:
“Statin-associated diastolic dysfunction: Role of coenzyme Q10 in the prevention and reversal of statin cardiomyopathy”, Marc. A. Silver, M.D., Peter H. Langsjoen, M.D., Szaboles Szabo, M.D., Harish Patil, M.D. Heart Failure Institute and the Section of Cardiology, Department of Medicine, Advocate Christ Medical Center, Oak Lawn, Illinois. East Texas Medical Center and Trinity Mother Francis Health System, Tyler, Texas

3 thoughts on “Kolesterol og Q10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *