Mindre kolesterol med Q10

 

COLOURBOX1970811_12

 

Kolesterolsænkning går ud over Q10-beholdningen
At kolesterolsænkende lægemidler – de såkaldte statiner – har en dokumenteret virkning, er hævet over enhver tvivl. Det, som lægevidenskaben er begyndt at skele til, er at statinerne også hæmmer kroppens produktion af det vitamin-beslægtede stof, coenzym Q10, som celler behøver for at danne energi. En relativt ny undersøgelse udført at japanske forskere viste, at patienter i statin-behandling effektivt fik sænket deres LDL-kolesterol (Low Density Lipoprotein) med 49%, men samtidig blev deres Q10-beholdning mindsket med 42%. Anderledes gik det med de patienter (i samme undersøgelse), som ved siden af statin-behandlingen fik 100 mg coenzym Q10 dagligt. Deres LDL-kolesterol faldt næsten tilsvarende, men til gengæld steg deres Q10-niveauer med 127%. Endvidere skete der også en stigning i det gavnlige HDL-kolesterol (High Density Lipoprotein). Undersøgelsen som er offentliggjort i tidsskriftet Atherosclerosis i december sidste år, er udført som et randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret forsøg med ialt 49 patienter. Halvdelen fik 10 mg atorvastatin dagligt i 16 uger, den anden halvdel fik både atorvastatin og coenzym Q10 i samme periode.

 

Gør statinbehandlingen sikrere
Denne undersøgelse viser, at man kan forebygge den Q10-reduktion, som opstår i kølvandet på statin-behandlingen ved samtidig at give patienterne Q10-tilskud. Det er efter alt at dømme en både effektiv og anvendelig metode til at gøre statin-behandlingen mere sikker, og meget tyder på, at det fungerer i praksis. Et af de problemer, som netop opstår hos patienter i langvarig statin-behandling, og som ofte medfører, at de dropper medicinen, er muskelsmerter. Amerikanske forskere fra Stony Brook University i New York udførte en undersøgelse på 42 patienter med muskelsmerter forårsaget af statin-behandling, hvor de gav halvdelen af patienterne 100 mg coenzym Q10 dagligt som supplement til statin-behandlingen. Den anden halvdel, der iøvrigt fungerede som kontrolgruppe, fik snydepiller med placebo. Muskelsmerter og deres begrænsende indflydelse på hverdagens gøremål blev vurderet før og efter behandlingen.

 

Forbedring på 40%
I den gruppe af patienter, som havde fået placebo, blev der ikke registreret nogen bedring, hverken målt på muskelsmerter eller på smerternes hæmmende indvirkning på hverdagen. Anderledes så det ud i Q10-gruppen, hvor der blev observeret en 40% forbedring for smerternes vedkommende, og en 38% reduktion af smerternes begrænsende effekt. Det, som er vigtigt ved denne undersøgelse, er at den baner vejen for et alternativ, der gør det muligt at gennemføre den kolesterol-sænkende behandling uden risiko for afbrydelser, og hvor patienten kan forebygge de problemer, som måtte opstå på grund af statinernes hæmmende virkning på det for kroppen vigtige stof coenzym Q10.

 

Kilder:
Atherosclerosis. 2007 Dec;195(2):e182-9. Epub 2007 Aug 6. Am J Cardiol. 2007 Nov 1;100(9):1497-8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *