Gennembrud indenfor kardiologi: Ny behandling halverer risikoen for at dø af hjertekar-sygdomme

aeldre2

 

En kombineret behandling bestående af en særlig selen-gær og det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10 har vist sig at kunne reducere risikoen for hjertekar-relaterede dødsfald med over 50 procent hos ældre. Samtidig ser behandlingen ud til at give hjertet et naturligt “boost”.

Svenske forskere har netop offentliggjort ny forskning, der viser, hvordan en kombination af selen-gær og det vitamin-beslægtede stof coenzym Q10 fører til en signifikant reduktion af risikoen for dødsfald forårsaget af hjerte-kar-sygdomme. Endvidere ser det ud til, at den naturlige behandling er i stand til at give hjertemusklen et ”boost”, der øger dets pumpekraft. Den nye viden er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift International Journal of Cardiology.

Undersøgelsen, som er et prospektivt, randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret forsøg med 443 raske svenske mænd og kvinder i alderen 70-88 år, er udført af forskere fra Linköping Universitet samt Karolinska Universitetshospital i Stockholm. Professor Urban Alehagen, en kardiolog fra Linköping Universitets Heart Centre, stod i spidsen for forsøget og havde blandt andre Professor Ulf Dahlström med på sit team.

 

Halveret dødelighed

Alehagen og hans forskningskolleger viste, hvordan forekomsten af hjertekar-relaterede dødsfald var over 50 procent lavere hos de forsøgsdeltagere, der fik 200 mikrogram selengær og 200 milligram coenzym Q10 dagligt, sammenlignet med dem, der fik identiske ”snydepiller” (placebo). Efter den fem år lange opfølgningsperiode var der 5,9% hjerterelaterede dødsfald blandt dem, der fik den aktive behandling, sammenlignet med 12,9% i placebo-gruppen. Derudover havde forsøgsdeltagerne i behandlingsgruppen betydeligt lavere blodværdier af stoffet NT-proBNP, som er en biokemisk markør for hjertesvigt. Forhøjede niveauer af dette stof er et tegn på, at hjertet arbejder under pres.

Endvidere viste ekkokardiografiske målinger, at behandlingen med selen og coenzym Q10 forbedrede hjertefunktionen. Det kunne man blandt andet se ved en stigning i EF (Ejection Fraction), som er et klinisk mål for hjertets sammentrækningskraft.

 

Vist i tidligere undersøgelser

Tidligere forskning har vist en potentiel rolle for såvel selen som coenzym Q10 i forbindelse med forebyggelse af hjertekar-sygdomme. Finske forskere har for eksempel observeret, hvordan patienter med lavt selenindhold i blodet har 2,9 gange højere risiko for at dø af hjertekar-sygdom, og adskillige undersøgelser har demonstreret, at patienter med kardiomyopati (en hjertemuskelsvækkelse) har lavere vævsindhold af coenzym Q10 i hjertet i forhold til raske personer.

Den nye svenske undersøgelse giver anledning til opfølgende undersøgelser af de to naturlige stoffer som en mulig præventiv strategi til at sænke risikoen for hjertekar-relaterede dødsfald blandt ældre mennesker.

 

Hvad er coenzym Q10?

Coenzym Q10 – også kaldet ubiqinon – er et vitamin-beslægtet stof, som findes i alle kroppens celler. Det er en uundværlig bestanddel af cellernes energistofskifte, som er den proces, hvor celler omdanner fedt, kulhydrat og protein til ATP (adenosintrifosfat) indeni cellernes små kraftværker (mitokondrier). ATP er energi lagret i kemisk form, som er klar til at indgå i kroppens talrige energi-krævende processer.

Nogle celler indeholder flere mitokondrier end andre, afhængig af celle-typen. Det gælder blandt andet cellerne i hjertemuskulaturen, som skal kunne danne store mængder af energi

  • Biopsier fra hjertemuskelvæv taget fra hjertepatienter viser, hvordan indholdet af coenzym Q10 er betydeligt lavere end hos raske personer
  • En række videnskabelige undersøgelser har vist, hvordan patienter med kronisk hjertesvigt klarer sig væsentligt bedre, hvis de får tilskud af coenzym Q10 (typisk i en størrelsesorden af omtrent 100-400 mg/dag)
  • Coenzym Q10 findes naturligt i fødevarer som soja, sardiner, oksekød, svinekød og broccoli.

 

Hvad er selen?

Selen er et såkaldt sporstof, som er et naturligt forekommende stof, kroppen behøver i ganske små mængder for at kunne fungere. Selen indgår i mindst 25-30 forskellige proteiner i kroppen. Disse selen-afhængige proteiner (selenoproteiner) styrer en række funktioner i kroppen, hvoraf nogle er vigtige for immunforsvar, fertilitet og bekæmpelse af inflammation.

  • Forskning har vist, at lavt selenindhold i kroppen øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme.
  • I Finland var selenindholdet i landbrugsjorden yderst lavt før i tiden. Det besluttede den finske regering at gøre noget ved, og i 1985 indførte man ved lov tvungen selenberigelse af kunstgødning. I den efterfølgende periode er antallet af dødsfald forårsaget af hjertekar-sygdomme faldet.
  • Selen støtter et enzym, der hedder glutationperoxidase (GSH-Px), som beskytter celler og deres membraner. Det forebygger ligeledes mod iltning (oxidering) af fedtstoffer i blodet, som eksempelvis kolesterol.
  • I Nordeuropa er det gennemsnitlige indtag af selen lavt i forhold til i andre lande. Dette kan muligvis være med til at forklare, hvorfor der er en højere forekomst af hjertekar-sygdomme i vores del af verden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *