Hjælp til julestress og vintertræthed

shutterstock_360299342

 

Af Rikke Agersted, biopat, phytoterapeut og shamanistisk healer
Artiklen blev  bragt i magasinet sund-forskning – julen 2012

 

Rødderne fra den kønne, men lidt undseelige urt rosenrod, indeholder stoffer, som dæmper stress, giver mere energi og påvirker immunforsvaret. I en hektisk juletid kan naturlægemidlet Arctic Root hjælpe, så stressen minimeres, og de hyggelige stunder dermed får mere plads. AdaptogenRosenrod hører til de adaptogene urter, som er kendetegnet ved, at de støtter kroppen generelt. De normaliserer forskellige biokemiske funktioner og fremmer resistensen overfor fysiske, kemiske og biologiske belastninger. De hjælper dermed hjernen og kroppen med at modstå stress, hvilket har en positiv effekt påhumør, sindsstemning og energiniveau.

 

Adaptogener har en opkvikkende effekt og tages derfor normalt om morgenen, så dette udnyttes henover dagen. Stort potentiale Forskere og læger fra Sverige og USA deltog i år 2009 i en adaptogenkonference i Stockholm, hvor konklusionen var, at adaptogener har et stort potentiale indenfor psykiatrien og immunologien. Rosenrod er en af de adaptogene urter, forskerne havde kigget på, og resultaterne var slående. I Sverige alene lider omkring en million svenskere af nedtrykthed, angst og udmatning i vintermånederne. Omkring halvdelen af dem tager lykkepiller, men kun 50 -60 % af dem oplever en effekt af disse.

 

Engelsk forskning på Harvard Medical School har man undersøgt, hvordan adaptogener som behandling påvirker depression. Direktøren for forskningsprogrammet for depression og angstsygdomme, professor Gustavo Kinreys, redegjorde på konferencen for afdelingens resultater. Testpersonerne tilhørte den gruppe, som ikke responderede på lykkepiller og fik i stedet rosenrodsekstrakten SHR-5. Patienternes angst og nedtrykthed blev mindsket i såoverbevisende grad under forsøget på blot 10 – 12 uger, at forskningsgruppen efterfølgende har besluttet yderligere at foretage et dobbeltblind, placebokontrolleret studie. Alle de erfaringer, forskellige studier med SHR-5 viser omkring bedring af stressende symptomer, understreger blot rosenrods fantastiske evne til at hjælpe kroppen af med ubalancer, som fører til udmattethed og træthed. Naturlægemidlet Arctic Root indeholder udelukkende rosenrod i form af SHR-5. sænker stresshormon.

 

I et af de diskuterede studier, foretaget på Uppsala Universitetet, viste psykolog Erik Olsson, at mennesker, som har fået konstateret udmatningssyndrom (akut stress) og har været under konstant stress i mindst seks måneder, får sænket deres stressniveau, mindsket trætheden og øget deres præstationsevne efter behandling med rosenrodsekstrakten SHR-5. Studiet viser signifikante ændringer i forsøgspersonernes velbefindende efter blot 28 dage. Mennesker med udmatningssyndrom har forhøjede kolesterolværdier i forhold til raske personer. Det er særlig markant om morgenen, og derfor er det ekstra interessant, at forsøgspersonerne, som fik SHR-5 ekstrakt efter kort tid havde samme kolesterolværdier som raske personer om morgenen. SHR-5 ekstrakten er den eneste rosenrodsekstrakt, som i studierne viser en positiv effekt på den mentale præstationsformåen og følelsen af øget livskvalitet.

 

Generel udmatning I en anden undersøgelse fra år 2000 testede man SHR-5 på 56 raske læger, der havde natarbejde og led af træthed under vagterne. Deltagerne fik en lav dosis rosenrod over en periode, og konklusionen på studiet var, at rosenrod er i stand til at reducere generel træthed under særligt stressende forhold. Der var markante forbedringer i løbet af blot to uger, og det gør Arctic Root ideel til forebyggelse af december måneds mange juleforberedelser, familiesammenkomster og gøremål. Alt sammen dejlige ting, men oveni arbejde og andre pligter i hverdagen reagerer mange med udmattelse og lettere stress allerede inden julen er overstået.

 

Derfor er det en vældig god idé at foregribe udmattelsesfasen ved at hjælpe kroppen til at modstå det ekstra pres. Forskerne bag det nævnte forsøg konkluderede dog, at forsøget ikke var stort nok til at sige noget endegyldigt om rosenrod, men at de positive resultater bør testes yderligere og med højere doser SHR-5, da endnu bedre resultater formentlig vil blive udfaldet heraf. Sammenlagt med de mange andre undersøgelser, der er lavet på Arctic Root og SHR-5, er der dog ingen tvivl om, at ekstrakten virker. Faktaboks Daglig dosis For at fåden ønskede effekt af Arctic Root i behandlingen af stress og udmattelse skal man tage 2 – 4 tabletter dagligt fordelt på morgen og aften.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *