Hjertepatienter skal sørge for at få nok magnesium

Magnesium

 

En stor undersøgelse har vist, at højt indtag af magnesium beskytter personer, som tidligere har haft et slagtilfælde.

Af Bjørn Falck Madsen

Hvert år bliver omtrent 12.000 danskere indlagt med slagtilfælde (stroke) svarende til cirka 33 personer om dagen på landsplan, viser tal fra Apopleksiregistret. Det er den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark og den mest almindelige årsag til, at voksne får et handicap. Der er mange faktorer, som kan påvirke risikoen for at få et slagtilfælde, så det er vigtigt med den rigtige forebyggelse. I den forbindelse har forskere fokus på magnesium, da mineralet tilsyneladende har en beskyttende virkning. Tidligere undersøgelser viser, at et for lavt indtag af magnesium er forbundet med en forhøjet risiko for både at få og at dø af slagtilfælde, men man har været usikker på, om det samme gjaldt personer, der allerede har været ramt af et slagtilfælde.

Stor undersøgelse af patienter

Derfor kiggede en gruppe forskere på data indhentet fra i alt 917 patienter, som rapporterede at have været ramt af slagtilfælde. Forsøgspersonerne medvirkede i den store amerikanske undersøgelse NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey). Forskerne beregnede deltagernes totale magnesiumindtag fra kost og kosttilskud og inddelte personerne i fire grupper, afhængig af hvor meget eller lidt magnesium de fik.

40 procent lavere dødelighed

Gennemsnitsindtaget på tværs af grupperne lå på 251 mg dagligt. 70 procent af mændene havde et utilstrækkeligt magnesiumindtag i forhold til anbefalingerne, og det samme var tilfældet for 73 procent af kvinderne. Efter at korrigere for andre faktorer end magnesiumindtag, som kunne tænkes at påvirke udfaldet, fandt forskerne, at de forsøgspersoner, som befandt sig i gruppen med højest magnesiumindtag, havde en 40 procent lavere totaldødelighed sammenlignet med dem, der var i gruppen med lavest indtag af magnesium.

Bakket op af anden forskning

Resultatet af denne undersøgelse er i tråd med anden forskning. For eksempel viste en undersøgelse af voksne spaniere, som havde en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme, at de personer, som havde det højeste magnesiumindtag, havde en 37 procent lavere totaldødelighed end dem med det laveste indtag af mineralet. Undersøgelsen blev offentliggjort i 2014 i Journal of Nutrition.

Beskytter hjernecellerne

Forskerne bag den aktuelle undersøgelse af magnesiumindtag hos personer, som har haft slagtilfælde, kan ikke sige med sikkerhed, hvorfor netop dette mineral har en så markant effekt. De mener dog, at det kan hænge sammen med magnesiums beskyttende virkning på hjernecellerne. I det hele taget har magnesium en vigtig betydning for såvel nerve- og muskelfunktion som en lang række andre kropsfunktioner. Magnesium indgår i over 300 forskellige enzymer, og det er derfor vigtigt at få nok af dette stof igennem føden og muligvis tage et tilskud som hjælp, hvis man ikke spiser nok bladgrønt og andre gode magnesiumkilder.

Vælg et dokumenteret præparat

Folk, som vælger at tage magnesium i pilleform, kan med fordel se på, om produktet har dokumenteret optagelighed. For eksempel har det danske præparat Bio-Magnesium, som indeholder 250 mg magnesium i hver tablet, været testet i en række kliniske forsøg. I en undersøgelse, som blev offentliggjort i 2008 i tidsskriftet Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, fik deltagerne enten snydepiller (placebo) eller to Bio-Magnesium-tabletter (500 mg magnesium i alt) i otte uger. Det viste sig, at magnesiumindholdet i blodet hos dem, der fik det aktive præparat, var seksdoblet i løbet af forsøgsperioden, hvilket demonstrerer en god optagelighed i kroppen.
            

Visse ting øger behovet

Der er forskellige faktorer, som kan påvirke vores magnesiumniveau i kroppen. For eksempel har et højt forbrug af kaffe en tendens til at øge behovet for magnesium, og det samme gælder intensivt arbejde eller hård fysisk sport, hvor man sveder meget. Et højt indtag af alkohol øger ligeledes behovet for magnesium, og for personer, som er meget udsat for stress, kan det være en god ide at få ekstra magnesium. En kost med mange mørke bladgrøntsager som spinat og kål, nødder og frø, bananer, avokado, fuldkornsprodukter og broccoli er gode kilder til magnesium, så det er vigtigt at huske disse fødevarer i sin kost. Desværre lykkes det langt fra alle at få nok af mineralet fra føden, men så kan et mineraltilskud være nyttigt.

Kilde: Nutrition Journal, oktober 2023

Kender du disse otte tegn på magnesiummangel?

Du kan let have for lidt magnesium i kroppen, uden at det giver mærkbare symptomer. Men hvis du har udtalt mangel på mineralet, er der en række helbredsproblemer, som kan opstå – og som du ikke er i tvivl om. Her er otte tegn på, at din krop ikke får nok magnesium, enten fordi du ikke spiser sundt og varieret nok, eller fordi du anvender et magnesiumpræparat, som kroppen ikke optager:

  • Svimmelhed
  • Forstoppelse
  • Hovedpine
  • Kramper i lægmusklerne om natten
  • Følelseshed eller snurren i hænderne eller benene
  • En følelse af muskelsvaghed
  • Rystelser
  • Hjerterytmeforstyrrelser