Influenza vaccination eller kosttilskud?

Influenza

Af Marianne Palm
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – vinter 2012

En schweizisk undersøgelse har vist, at der kan opnås mere positive resultater ved at supplere med kosttilskud frem for at blive influenza vaccineret!

Sygdom på grund af influenza eller forkølelser er om vinteren klassiske sygdomme. Det er hårdt for den, der rammes, men medfører også store omkostninger for den pågældendes arbejdsplads på grund af medarbejderens fravær fra arbejdspladsen.

I Schweiz har undersøgelser vist, at en medarbejder i gennemsnit er syg 6 dage på grund af influenza eller forkølelser og arbejder for nedsat kraft yderligere 26 dage hver vinter. Det kan derfor være af stor betydning at forsøge at forebygge hver enkelt medarbejders immunsystem, f.eks. ved hjælp af sund mad eller kosttilskud.

Et multinationalt schweizisk firma med ca. 600 medarbejdere på lønningslisten besluttede sig for i vinteren 1994/95 at undersøge virkningen af forskellige tiltag, om havde til formål at pleje medarbejdernes helbred. Der var tale om et kontrolleret åbent studium, som fandt sted ved hjælp af spørgeskemaer. Hvert spørgeskema dækkede en periode på 14 dage. I alt blev der indsamlet 2.256 spørgeskemaer.

I den endelige bedømmelse blev ti spørgeskemaer per deltager analyseret. Studiet omfattede 232 medarbejdere og i alt 22.600 arbejdsdage.

Alle deltagere var frivillige sunde og raske mænd og kvinder på mellem 22 og 58 år.

Deltagerne blev delt ind i fire grupper:

Gruppe 1: Kontrolgruppen, som ikke blev ordineret hverken Bio-Strath, vaccine eller placebo

Gruppe 2: Fik en influenza-vaccination

Gruppe 3: Fik 2 x 1 teskefuld flydende Bio-Strath pr. dag (flydende kosttilskud-gruppen)

Gruppe 4: Fik kosttilskud i form af 2×2 stk. tabletter med Bio-Strath pr. dag (tabletgruppen)

Deltagerne fik deres influenza-vaccination eller begyndte at tage kosttilskud mellem den 20. og 30. august. Skemaerne blev udfyldt af testdeltagerne selv ved studiets begyndelse og derefter hver 14. dag i perioden fra 20. oktober til 17. marts.

Der var i alt 22 spørgsmål, men for nemheds skyld har vi valgt at fokusere på dem, der havde til formål at afdække formålet med den pågældende undersøgelse.

Spørgsmål 1: Deltagerens egen beskrivelse af nuværende helbredstilstand

Her viste undersøgelsen forbedringer for grupperne flydende kosttilskud og kosttilskud i tabletform, men en forværring for både kontrolgruppen og de influenzavaccinerede.

Spørgsmål 2: Hvordan har du det nu sammenlignet med for en måned siden med hensyn til:

A: Koncentration

B: Træthed

C: Vitalitet

 

For alle tre spørgsmåls vedkommende var der forbedringer for grupperne influenzavaccination, flydende kosttilskud og kosttilskud i tabletform, hvorimod kontrolgruppen viste en forværring.

Spørgsmål 3: Stress

Her var der meget positive resultater for  især gruppen med det flydende kosttilskud, hvorimod kontrolgruppen mente, at deres stresstilstand var blevet værre.

Spørgsmål 4: Har du haft feber eller forhøjet temperatur og hvis ja, i hvor mange dage havde du feber?

Antallet af dage med feber var faldet for alle grupper, men var dog størst hos flydende kosttilskud-gruppen efterfulgt af tabletgruppen og vaccinationsgruppen og med kontrolgruppen på sidstepladsen.

Spørgsmål 5: Hvor mange dage var du fraværende fra arbejde sidste måned?

Alle grupper havde langt færre sygedage end tidligere, men mest markant var faldet i flydende kosttilskud-gruppen.

Spørgsmål 6 og 7 …

… drejede sig om alle gruppers andre indtag af medicin i perioden, og om grupperne flydende kosttilskud og kosttilskud i tabletform tog tilskuddene regelmæssigt Undersøgelsen viste, at alle grupper i perioden havde taget smerte- eller febernedsættende medicin, og at de to kosttilskudsgrupper havde indtaget kosttilskuddet regelmæssigt, som man skal, for at det har en virkning.

Om man kan tillade sig at konkludere, at vaccinationer, som kan medføre bivirkninger, helt bør undgås, er måske svært, da hele forsøget er lavet på forholdsvis raske mennesker og ikke specielt på ældre eller svækkede, som man i dag anbefaler vaccinen.

Men interessant er det, at en skefuld  Bio-Strath eller et par tabletter tilsyneladende har en bedre effekt og med meget større perspektiver, da urtedråberne eller tabletterne også hjælper på stress og det almene velbefindende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *