Kan D-vitamin hjælpe dig med at tænke mere klart?

Tågehjerne

 

I en noget usædvanlig undersøgelse testede forskere en gruppe mænds evne til at løse problemer og planlægge, når de fik enten D-vitaminkapsler eller snydekapsler med olivenolie.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

Nogle mennesker er bedre til at planlægge og løse mentalt krævende problemer end andre. Men kan det have nogen betydning, hvor meget D-vitamin de har i blodet? Det tyder en norsk-amerikansk undersøgelse på.

Undersøgelsen er udført på i alt 77 mænd i aldersgruppen 31-81 år, og de led alle af stressrelaterede psykiske problemer.

 

D-vitamin eller olivenolie

Mændene blev tilfældigt inddelt i to grupper. En gruppe fik kapsler med 40 mikrogram D-vitamin dagligt (D-Pearls fra Pharma Nord). En anden gruppe fik snydekapsler med 120 mg olivenolie dagligt. Interventionsperioden strakte sig fra januar til maj i det samme år.

 

Testet med distraherende støj

Mændene fik vurderet deres evne til at problemløse og planlægge ved hjælp af en anerkendt testmetode til netop dette formål. Testen hedder Tower of London og består af to små træplader med tre pæle i forskellige længder samt tre kugler til hver træplade. Testgiveren laver forskellige modelkonstellationer og beder herefter testpersonen om ud fra simple principper og så få flytninger som muligt at gendanne modellen, så den er identisk med den, testgiveren har lavet.

De to grupper blev bedt om at udføre testen i januar, altså før de begyndte at tage de forskellige kapsler, og igen ud på det tidlige forår – efter de havde taget kapslerne i et stykke tid. Øvelsen skulle udføres, imens der var distraherende støj i baggrunden.

 

D-vitamin hjalp til bedre resultater

Det viste sig, at de mænd, som havde taget D-vitamin, klarede sig signifikant bedre end placebo-gruppen på de letteste trin af testen. Og mændene i D-vitamingruppen forbedrede også deres præstation i forhold til før, de tog vitamintilskuddet. På de sværere trin af øvelsen spillede D-vitamin ikke nogen afgørende rolle. Her var det nærmere alder og IQ, som var de afgørende faktorer.

På baggrund af de opnåede resultater konkluderer forskerne, at D-vitamin medvirker til at øge en persons tolerance over for stress, hvilket de kunne se på de forbedrede præstationer hos de testpersoner, som havde fået D-vitaminkapslerne. Dog understreger de, at dette forsøg kun viste en forbedret præstation ved de lettere trin af testen.

 

Kilde: Food and Nutrition Research, marts 2023

366 thoughts on “Kan D-vitamin hjælpe dig med at tænke mere klart?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *