Lad ikke dine sædceller gå ned med stress

Frugtbar

 

En mands sædceller kan såmænd også blive ramt af stress, nemlig den oxidative af slagsen, og den kan være en kæmpe trussel mod sædcellens funktionsduelighed. Forskere har observeret i adskillige undersøgelser, at det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10 har en beskyttende effekt.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

Der er mange barnløse par, og der kan være talrige grunde til, at de ikke kan sætte børn i verden. I mange tilfælde viser det sig, at det er mandens sædceller, som af en eller anden årsag ikke kan løse den opgave. De er fra naturens side er designet til at befrugte kvindens æg. En mulig forklaring på sædcellers manglende præstationsevne er oxidativt stress. Det er, når skadelige frie radikaler går til angreb på sædcellen og ødelægger dens DNA. Resultatet kan blive deforme sædceller, som på grund af deres misdannelser mister evnen til at svømme. Man kalder disse ødelæggelser for DNA-fragmentering, og det eneste værn mod sådanne oxidative angreb er beskyttende antioxidanter.

Q10 er en effektiv beskytter

Et af de naturligt forekommende stoffer, som har vist at have en overraskende god evne til at beskytte sædceller mod DNA-fragmentering, er det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10, som foruden sin rolle som beskyttende antioxidant indgår i alle cellers energiomsætning. Forskere har i mange år kredset om dette stof, fordi det ser ud til at kunne gøre en forskel for de mænd, der lider af såkaldt ideopatisk oligospermi. Det er, når der af uforklarlige årsager er lav sædcellekoncentration samt forekomst af deforme sædceller med nedsat bevægelighed.

Markant færre beskadigede sædceller

I en ny undersøgelse udført at et internationalt forskerhold fandt man signifikant forbedret sædcellekvalitet og øget antioxidantforsvar hos mænd med ovennævnte diagnose, efter de i tre måneder havde indtaget 200 milligram coenzym Q10 dagligt. Tilsvarende forbedring blev ikke observeret hos de mænd, der havde fået snydekapsler i samme periode. Der var ligeledes markant mindre forekomst af skadelige frie radikaler, og mængden af DNA-fragmentering i sædcellerne var også reduceret betydeligt hos de Q10-behandlede mænd.

Lille, men lovende undersøgelse

Det er en relativt lille undersøgelse, men dog ganske interessant og meget lovende. 50 mandlige patienter med idiopatisk oligospermi og 50 mænd med normal fertilitet deltog. De i alt 100 forsøgsdeltagere blev tilfældigt inddelt i to hold, hvor det ene hold fik 200 mg Q10, og det andet fik tilsvarende snydekapsler. Forskerne foretog blod- og sædanalyser på forsøgsdeltagerne før og efter undersøgelsen. Her kiggede de blandt andet på indhold af Q10 i sædcellerne, koncentrationen af frie radikaler, total antioxidant-kapacitet, DNA-fragmentering af sædceller og hormonprofil i blodet.
 

Forsøg med danske Q10-kapsler

På baggrund af de opnåede resultater betragter forskerne coenzym Q10 som en oplagt behandling til ufrugtbare mænd med idiopatisk oligospermi, eftersom stoffet viste at kunne forbedre de relevante parametre.

Tilsvarende forbedringer er observeret i en række tidligere undersøgelser. For eksempel offentliggjorde forskere fra Polytechnic University of Marche i Italien en undersøgelse i 2009 i tidsskriftet Fertility & Sterility. Her rekrutterede forskerne 60 ufrugtbare mænd i alderen 27-39 år, hvorefter de tilfældigt gav dem enten 200 mg af Q10-præparatet Bio-Quinone Q10 dagligt eller snydekapsler.

Et oplagt sted at starte

Efter seks måneders behandling kunne forskerne tydeligt se, hvordan Q10-indholdet i sædcellerne var steget hos de Q10-behandlede mænd. Derudover så de en markant forbedret sædcellebevægelighed, hvilket formodes at være et resultat af øget energiomsætning og bedre antioxidantbeskyttelse mod DNA-fragmentering. Da barnløshed i mange tilfælde kan spores direkte til mandens sædkvalitet, er et Q10-tilskud et oplagt sted at starte, inden man begynder på kostbar og ressourcekrævende IVF-terapi og andre behandlinger.
 

Kilde:

Clinical and Experimental Reproductive Medicine, maj 2021

 

63 thoughts on “Lad ikke dine sædceller gå ned med stress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *