Måske kan Q10 hjælpe mod depression

Q10-selen-stress-depression - august 2024

 

Depression er desværre en meget udbredt tilstand og forekommer i alle lande og i alle kulturer. Som noget nyt har forskere forsøgt at give stoffet coenzym Q10 som en del af behandlingen, og det har ført gode resultater med sig.

Af Bjørn Falck Madsen

Overraskende mange mænd og kvinder lider af depression i større eller mindre grad. Afhængig af hvor alvorlig tilstanden er, kan det være stærkt ødelæggende for livskvaliteten. Der findes en række medicinske behandlingsmuligheder som blandt andet antidepressive lægemidler (SSRI-hæmmere m.v.), der indgår i standardbehandlingen mod depression, men videnskaben er hele tiden på udkig efter nye strategier – specielt nogle uden bivirkninger.

Vigtigt for cellers energifabrikker

Man har i flere undersøgelser opnået gode resultater ved at behandle med stoffer, som har antioxidant-egenskaber, og der har været interesse i at prøve det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10, som har en vigtig rolle i cellernes energifabrikker (de såkaldte mitokondrier), hvor det foruden at fungere som en beskyttende antioxidant er med til at forebygge oxidativt stress og mitokondriel dysfunktion – altså dårligt fungerende mitokondrier og et fejlbehæftet energistofskifte.

Otte ugers tilskud hjalp

Senest har iranske forskere kigget på coenzym Q10 som en mulig supplerende behandling til folk, som lider af depression. I en undersøgelse, der er offentliggjort i Journal of Clinical Psychopharmacology, har stoffet demonstreret et overraskende godt resultat på såvel de depressive symptomer som på patienternes almenbefindende.

Forskerne inddelte tilfældigt 69 patienter med moderat og alvorlig depression i to grupper med næsten lige mange patienter i hver gruppe. Patienterne i begge grupper fik deres normale standardbehandling. Derudover fik den ene gruppe 200 mg coenzym Q10 dagligt i otte uger, hvorimod den anden gruppe fik placebo.

Målte oxidativt stress hos patienterne

Alle patienter blev evalueret ved hjælp af den anerkendte Montgomery & Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), som har til formål at registrere ændringer i sværhedsgraden af depression og samtidig bruges som screening-test for depression. De blev evalueret både fire og otte uger efter, de havde taget deres respektive supplerende behandling. Ved undersøgelsens start og efter otte uger blev der ligeledes set på antioxidant-kapacitet, oxidativt stress og visse andre variable.

Mindre træthed og inflammation

Hos patienterne i den gruppe, der fik coenzym Q10, var der en statistisk signifikant reduktion i forekomsten af depressionssymptomer, hvorimod der ikke blev observeret nogen betydningsfulde forbedringer i placebogruppen. Hos dem, der fik coenzym Q10, var der desuden mindre træthed, mindre inflammation og oxidativ stress og en tilsvarende stigning i livskvaliteten. 

Coenzym Q10 er et af de mest udforskede stoffer inden for ernæringsvidenskaben. En stor del af forskningen er udført med det danske præparat Bio-Quinone Q10, eftersom det har høj optagelighed på grund af præparatets særlige formulering. Der er flere end 75 humanforsøg med præparatet, og de 26 af undersøgelserne er udført efter højeste videnskabelige standard (golden standard).


Kilde:

Journal of Clinical Psychopharmacology 44(3):p 232-239, 5/6 2024.