Usikkerhed om sammenhæng mellem multivitaminer og brystkræft

forskning_0

 

En ny svensk undersøgelse peger på en mulig sammenhæng imellem multivitamin-indtag og øget brystkræft-risiko. Den skal dog holdes op imod adskillige større studier, der viser det modsatte.

Svenske forskere peger på en mulig øget risiko for brystkræft hos kvinder, der tager multivitaminpiller. Forskerne har undersøgt sammenhængen imellem anvendelsen af multivitaminpiller og risikoen for brystkræft hos over 35.000 kvinder og understreger, at der er tale om en bekymrende observation – ikke et bevis – og efterlyser derfor yderligere forskning.

 

Modstridende resultater
Behovet for yderligere forskning understreges af, at tidligere offentliggjorte undersøgelser, herunder en amerikansk undersøgelse med 160.000 deltagere, ikke har kunnet påvise nogen sammenhæng imellem multivitaminer og brystkræft. Desuden har andre studier vist en sammenhæng mellem nedsat risiko for kræft og indtagelse af vitamintilskud. Det gælder blandt andet den franske SU.VI.MAX-undersøgelse2, og den amerikanske NPC-undersøgelse3.

 

Officielle grænseværdier
Alle Pharma Nords multivitamin- og mineralpræparaterer sammensat efter de officielle Nordiske Næringsstofanbefalinger og overholder de maksimalt tilladte mængder af vitaminer og mineraler, som kan anvendes i kosttilskud jf. kosttilskudsbekendtgørelsen. Disse værdier er fastsat af Fødevarestyrelsen og anses som sikre at anvende i kosttilskud.

 

Kilder:

1) Am J Clin Nutr doi: 10.3945/ajcn.2009.28837

2) Ann Pharm Fr. 2006 Nov;64(6):397-401

3) JAMA. 1996 Dec 25;276(24):1957-63

 

19.04.2010

 

2 thoughts on “Usikkerhed om sammenhæng mellem multivitaminer og brystkræft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *