Forskere finder ny risikofaktor for ADHD og autisme hos børn

august-2024-migræne, magnesium-autisme-ernæring

 

Danske forskere kæder lavt selenindhold i blodet hos gravide sammen med en øget risiko for, at barnet udvikler ADHD eller autisme tidligt i barndommen.

Af Bjørn Falck Madsen

Som far eller mor til et barn med ADHD eller autisme vil det altid være lidt en gåde, hvad der kunne have været den udløsende faktor. Der er mange variable inde i ligningen, men danske forskere retter nu lyset mod en noget uventet detalje: nemlig selenindholdet i blodet hos moderen under graviditeten.

Selenoproteiner er involveret

Vi ved, at selen indgår i en række forskellige selenafhængige selenoproteiner – man mener, at der findes 25-30 af slagsen – og nogle af disse selenoproteiner er involveret i blandt andet neurologiske processer i hjernen. Der findes dog ikke specielt meget forskning i sammenhængen mellem gravides selenstatus og deres børns risiko for at få neurologiske problemer.

Stor undersøgelse af mødre og børn

I den aktuelle undersøgelse deltog 719 mor-barn-par, som blev rekrutteret fra den såkaldte Odense Børnekohorte. Det er et stort forskningsprojekt, der ser nærmere på mødres livsstil under graviditeten samt barnets trivsel og sundhed. Forskerne fokuserede på tre biologiske markører, der anvendes til at vurdere selens optagelse og virkning i kroppen. Det drejer sig om serumindhold af selen, selenoprotein P (selenoP) og aktiviteten af glutationperoxidase 3 (GPX3). De så også på serumindhold af kobber, zink og jern. Målinger af de nævnte ting blev foretaget i starten af tredje trimester hos samtlige gravide.

Efterfølgende blev karakteristika for ADHD og autisme evalueret, da børnene til mødrene var fyldt fem år. Forskerne anvendte den etablerede Child Behavior Checklist (CBCL), som er et spørgeskema med spørgsmål om barnets interesser, venner og skolefærdigheder, samt en liste med 112 egenskaber om barnets adfærd.

Mere selen betød lavere risiko

Ud af de 719 børn havde 155 (21,6 procent) tegn på autisme, og 59 (8,2 procent) tegn på ADHD. Da forskerne sammenholdt dette med de tre målinger af selenmarkører hos børnenes mødre under graviditeten, kunne de se en omvendt relation imellem selenindhold i blodet og risiko for ADHD og autisme. Jo højere selenindholdet var, desto lavere var risikoen for, at børnene udviklede ADHD og autisme.

Sammenhængen var specifik for selen. Der blev ikke observeret en tilsvarende kobling imellem ADHD og autisme og mødrenes niveauer af kobber, zink eller jern.

Forskerne konkluderede på baggrund af deres resultater, at der ser ud til at være grundlag for at fastslå, at selenmangel kan være en risikoforøgende faktor for ADHD og autisme.

Kilde:

Maternal selenium deficiency during pregnancy in association with autism and ADHD traits in children: the Odense Child Cohort

Free Radical Biology and Medicine

Volume 220, 1 August 2024, Pages 324-332