Mere D-vitamin øger livslængden

solskin_0

 

D-vitamin-påvirkelig sygdom er årsag til mere end halvdelen af dødsfald i verden. På baggrund af eksisterende forskning, har forskeren WB Grant vurderet, at ved at fordoble blodets indhold af D-vitamin vil den samlede livslængde kunne øges med gennemsnitlig 2 år, hvilket gør D-vitamin-tilskud til den mest kost-effektive metode til at reducere global dødelighed.

Forskning i D-vitamin er nærmest eksploderet over det seneste 10-år. Nu handler D-vitamin ikke længere blot om regulering af kroppens calcium, men om mange forskellige områder, idet næsten alle celler i kroppen har receptorer for D-vitamin.

 

Menneskelige og økonomiske fordele
De sygdomsgrupper som er påvirkelige af kroppens D-vitamin-niveau er hjerte-karsygdom, kræft, luftvejsinfektioner, tuberkulose og sukkersyge. Derudover tegner Alzheimers syge, fald, meningitis, Parkinsons syge, blodforgiftning hos gravide, svangerskabsforgiftning og sklerose sig for yderligere 2-3 procent af de globale dødsfald. En fordobling af blodets D-vitaminindhold fra 54 til 110 nmol/l vurderes at nedsætte dødeligheden med ca. 20%. Også samfundets økonomiske byrde af disse sygdomme vurderes at kunne reduceres med ca. 10%!

Værdien 54 nmol/l som er anvendt i denne undersøgelse, er en gennemsnitsværdi udregnet på basis af en meta-analyse af  D-vitaminindholdet i blodet på befolkningsgrupper verden over.

Reduktionen i total dødelighed varierer fra 7,6% for afrikanske kvinder til 17,3% for europæiske kvinder. Reduktionen for mænd er gennemsnitlig 0,6% lavere end for kvinder. Den anslåede stigning i levetiden er 2 år for alle regioner.

Forskere er sædvanligvis forbeholdne i deres anbefalinger og plejer at afslutte deres artikler med at anbefale mere forskning, før de tør anbefale at den omsættes i praksis. I dette tilfælde mener Dr. Grant at et sådant forbehold er unødvendigt og kun vil forsinke en accept af fremgangsmåden. Det skyldes at D-vitamin ikke er medicin, men et billigt naturprodukt som er nødvendigt for et optimalt helbred.

Der har været undersøgelser, der konkluderede at D-vitamin kun gavnede knoglerne og at blod-værdier kun på 50 nmol/l er tilstrækkeligt. Disse undersøgelser er imidlertid blevet skarpt  kritiseret for at være mangelfulde.

 

2-3 almindelige D-Pearls daglig
Grant nævner flere mulige metoder til at hæve blodets D-vitaminindhold. Der er fødevareberigelse som skal tilpasses individuelle befolkningsgrupper. Man kan også tilskynde folk til at få mere sollys på huden, evt. fra solarier, og endelig kan D-vitamin som kosttilskud gøres lettere tilgængelig. (I praksis kræver det blot 2-3 stk 20 µg D-Pearls daglig. Ed. note).

 

Ref.
Grant WB. An estimate of the global reduction in mortality rates through doubling vitamin D levels. Eur J Clin Nutr 2011. E-pub. ahead of print.

Pharma Nords D-Pearls
Pharma Nord producerer D-Pearls som er D3-vitamin opløst i koldpresset olivenolie, der forbedrer optagelsen. D-Pearls kommer i hygiejnisk blister pack og findes i to styrker: 20 µg og 38 µg

Omregning
D-vitamin regnes både i internationale enheder (IE) og i mikrogram (µg)
Man omregner fra mikrogram til IE ved at gange med 40. Fem mikrogram svarer således til 200 IE. 38 mikrogram svarer til 1520 IE.

 

3 thoughts on “Mere D-vitamin øger livslængden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *