Mindfulness’ grundholdninger

 

Grundholdningerne er en støtte til vejen ind i mindfulness. Både som en metode/teknik og som en måde at være i livet på. De optræder i flere sammenhænge med mindfulness, men stammer oprindeligt fra MBSR 8-ugers stress reduceringsprogrammet fra Center for mindfulness, USA.

 

Af Heinrich Birk Johansen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – april/maj 2017

 

Ikke-dømmen
At opleve tingene, som de er lige nu, uden at dømme og vurdere/værdilade. Blot opleve fx følelsen, tanken eller kropsfornemmelsen præcist, som den er uden historier herom. Sindet har for vane at konstruere historier, at vurdere og bedømme det, vi oplever; ofte som god/dårlig, rigtig/forkert osv.

 

Tålmodighed
Kalder på ”modet til at tåle uden at kontrollere”. Invitere til væren med frem for handlen på. At være tålmodig over for os selv, også når vi oplever vores egen utålmodighed, kan være udfordrende. Særligt når det handler om det ubehagelige, er der en tendens til at ville forsvinde væk og blive utålmodig, når det ikke fjerner sig eller ændrer sig med det tempo, man ønsker. At være tålmodig med at opnå gode effekter af mindfulness er også vigtigt. Der kan gå tid – både i den enkelte øvelse og helt generelt – inden man måske synes, at man får udbytte. Vær tålmodig.

 

Åbenhed – begynderens (barnets) sind
Fra åbenheden giver vi mulighed for nye oplevelser af det kendte og bevæger os med tillid ind på ukendte områder. Vi slipper viden og forståelse for i stedet at undersøge nye muligheder. Man åbner også op for, at hvert øjeblik er nyt og ukendt – hvilket det jo rent faktisk er – og man kan give sig selv lov til at udforske med nysgerrighed og barnets legende tilgang. Som det barn, der oplever verden for første gang, kan vi som voksne give slip på vores fastlåste forestillinger og ideer. Man får lov til at opdage verden på ny, igen og igen – at opleve og leve.

Tillid
At udvikle en grundlæggende tillid til os selv er at finde ind til de svar og den iboende visdom, der ligger i os selv. Dette arbejde går gennem anerkendelse af tanker og sanser og følelser. Det er at lytte til sine grænser og ikke presse sig selv mere, end man kan klare i det aktuelle øjeblik. Tillid til sig selv og sin medfødte visdom og evne til at være i nuet, præcis som nuet er; behageligt, ubehageligt eller neutralt. Tillid handler også om tillid til, at indsatsen i mindfulness-træningen bærer frugt, selv når det virker svært og nyttesløst.

 

Ikke-stræben
Ikke at stræbe er at tillade sig selv at være. Ved at slippe stræben efter at komme et sted hen eller opnå noget andet, end det der er, åbner man op for nuet, og lader nuets kraft arbejde. Stræben kan avle en følelse af fiasko, når man ikke får det ønskede – det, man stræbte efter. Ved at stræbe for meget mister man måske muligheden og evnen til at opleve det, som allerede udfolder sig. Når man tillader det, der er, kan man opleve, at det, man ønskede skulle ske, kan komme helt af sig selv.

Accept
At acceptere giver muligheden for, med alle sanser og åben væren at opfatte øjeblikket præcist, som det er, i dette øjeblik uden at vurdere eller bedømme det. Ved at vende sig bort fra det ubehagelige eller smertefulde, måske prøve at undertrykke det, kan man skabe yderligere spændinger i krop og sind. At vende sig bort får ikke smerten eller ubehaget til at forsvinde – den er der stadig og kan kontrollere en i det ubevidste. At acceptere kan give os muligheden for at respondere fra det sted, vi er, hvor der er ro, tryghed og stabilitet. Man har set, hvad der er, har oplevet det i nuet – været mindful til stede med det – og det giver gradvist en større kontrol til at håndtere og rumme det svære. Accept betyder ikke, at man skal undgå at handle, men man handler med en bevidst respons eller ageren frem for at være kontrolleret af det ubehagelige.

 

At give slip
Måske forsøger man at forlænge eller fortrænge bestemte følelser i sit liv. At give slip betyder ikke, at man skal glemme eller forkaste følelser og oplevelser. Man tillader blot, at øjeblikket ændrer sig, og at der er nye muligheder i hvert øjeblik, der ankommer i livet. Ved at kigge på de ting, man holder fast i, gode som dårlige, bevidste som ubevidste, kan man gradvist slippe de ting, der ikke er hensigtsmæssige mere i sit liv. Det kan være svært at give slip – selv på det ubehagelige og uhensigtsmæssige – da det kan være blevet en vane at have det på en bestemt måde. Hvis man overhovedet er bevidst om sine vaner. Ved at slippe giver man plads til, at nye oplevelser kan fylde øjeblikket. Det er vigtigt at arbejde med stor venlighed til sig selv, når man arbejder med det at give slip på noget uhensigtsmæssigt i sin adfærd og sin måde at opleve på.

 

Om Heinrich Birk Johansen
Heinrich Birk Johansen har 20 års erfaring med meditation & mindfulness. Fire års uddannelse til mindfulness lærer, meditationsformidler & MBSR instruktør. Uddannet Qi Gong/Tai Chi-instruktør. Siden 2010 forskningsdirektør i mindfulness på Rigshospitalet & Skejby Universitetshospital. Underviser på stilheds-retreats, lederuddannelser, virksomheder, skoler og institutioner samt forløb til elitesportsfolk m.fl. Udbyder uddannelserne Mindfulness Mentor, Mindfulness Lederskab, Mindfulness Master, Mindfulness Stress Coach og Mindfulness Instruktør. Du kan stille spørgsmål til Heinrichheinrich.johansen@sund-forskning.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *