Mineraldoseringer

Mineraldosering

 

ADT/AADT/TOKSISK DOSIS (TD) af Mineraler – forvirret?

 

Læs mere nedenfor… MINERALER: ADT børn 1-10 år ADT – voksne og børn over 11 år AADT TD

 

Toksisk vurdering i flg. EU

Calcium (mg) 600 800 800-1200 1000-2000 2500
Magnesium (mg) 150 300 300-400 500-1000 3000-5000
Jern (mg) 10 14 12-18 20-50 30-100
Zink (mg) 5 15 15-25 25-50 50
Mangan (mg) 1 2 5 3-5 5-10
Kobber (mg) 1 2 2-3 4-10 10-35
Jod (mcg) 70 150 150 200-1000 10000
Selen (mcg) 25 50 100-200 200-300 3200-6700
Molybdæn (mcg) 50 150 150-200    
Krom (mcg) 20 50 100-200 100-200 200-300

 

Dosering af vitaminer og mineraler

Levnedsmiddelstyrelsen har fastsat dagsbehovet for vitaminer og mineraler, kaldet anbefalet daglig tilførsel, ADT. Disse mængder er baseret på gennemsnitsværdier i dansk normalkost og vurdering af dagsdoser som forebygger egentlige avitaminoser som beri-beri og skørbug.

 

Levnedsmiddelstyrelsens ADT er vist i første kolonne (børn) og anden kolonne (voksne).
Alternativ anbefalet daglig tilførsel (AADT)

 

Erfaringer indenfor den alternative medicin og ernæringsterapi tyder på, at de fleste mennesker har gavn af væsentligt højere dagsdoser end ADT.

 

Dette underbygges af et stigende antal interessante undersøgelser som viser, at mange af tidens store sygdomme kan forebygges med tilskud af f.eks. antioxidanter i doser, som er væsentligt højere end ADT. Dette hænger sammen med, at moderne livsstil med stress, stimulanser, medicin og miljøforurening, øger dannelsen af frie radikaler langt ud over det normale.

 

I tredje kolonne er angivet dagsdoser, som anbefales af mange kompetente alternative terapeuter og kostvejledere: AADT (Alternativ anbefalet daglig tilførsel).

 

Terapeutiske dosering (TD)

Terapeutiske doser er væsentligt højere end ADT og anvendes til behandling af specifikke sygdomme. Doseringen af vitaminer er typisk 10 gange ADT eller højere, dog altid under den toksiske grænse. De anvendes i en begrænset tid.

 

Terapeutiske doser (TD) er vist i fjerde kolonne. Megadoser er ekstremt høje, ofte 100-1.000 gange ADT, og bør kun anvendes i kort tid og under nøje overvågning af en kompetent behandler.

 

Dagsbehovet er individuelt og afhænger bl.a. af alder, livsstil, sundhedstilstand, stressniveau, medicinforbrug m.m, og sikkerhedsmargin for dosering af vitaminer og mineraler er bred. Det hysteri som med jævnlige mellemrum piskes op i pressen vedr. kosttilskuds farlighed er grebet ud af den blå luft.

 

Giftighed

Den toksiske daglige dosis er den dosis, hvor et vitamin/mineral kan begynde at have skadelige virkninger. Disse dagsdoser er angivet i femte kolonne (Toksiske doser), som er udarbejdet af EU’s Scientific Committee for Food 1992. Der er intet videnskabeligt belæg for at mistænkeliggøre kosttilskud med anbefalede dagsdoser, som ikke overskrider disse. Kilde: Kurt Nielsen, biopat og forfatter

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *