Q10 – energipillen der blev til hjertemedicin

shutterstock_165106772

 

Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – julen 2012

 

Allerede kort tid efter Bio-Qinon Q10 blev lanceret på markedet, dukkede nye Q10-præparater op. En undersøgelse foretaget i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Danmarks Farmaceutiske Højskole (som det hed dengang) viste imidlertid, at Bio-Qinon Q10 havde væsentligt lettere end konkurrenterne ved at trænge ind i kroppen og blive optaget i blodbanen. Der var åbenbart en afgørende forskel ved netop dette præparat, som gav det højere optagelighed.

 

Speciel varmebehandling

Forklaringen lå til dels i, at aktivstoffet var opløst i sojaolie, hvor nogle af de øvrige præparater indeholdt Q10 i pulverform. Men som noget helt særligt udsatte man olieblandingen for en speciel varmebehandling, som forhindrede Q10-molekylerne i at klumpe sig sammen og forme ”krystaller”. Fordi der ikke skete denne sammenklumpning, kunne Q10-molekylerne lettere trænge igennem tarmvæggen og nå ind i blodet og senere i cellerne. Det er nøjagtig samme procedure, som man anvender i dag.

 

Bedst dokumenteret produkt

Pharma Nord har dokumenteret Bio-Qinon Q10s optagelighed, kvalitet og sikkerhed i over 82 offentliggjorte undersøgelser. Takket være denne omfattende dokumentation har præparatet fået status af officielt reference-præparat (gylden standard) inden for international forskning.

 

Vigtigt med stabil kvalitet

At det har afgørende betydning med en ensartet og pålidelig kvalitet fremgår tydeligt af blandt andet en gennemgang af over 100 forskellige Q10-produkter, som blev gennemført i Thailand. Her fandt man efter grundige laboratorieanalyser af produkterne (som var indkøbt i apoteker, supermarkeder, sportsforretninger m.m.), at der var voldsomme variationer i kvalitet og effekt. Sådanne variationer kan være ødelæggende for udfaldet af videnskabelige forsøg, så for forskere er det meget vigtigt med en ensartet og pålidelig kvalitet.

 

Naturlig hjertemedicin

I 2005 registrerede Pharma Nord stoffet Q10 som supplerende lægemiddel ved kronisk hjertesvigt. Præparatet hedder Myoqinon og anvendes blandt andet på hjerteafdelinger på forskellige hospitaler i store dele af verden. Desuden bruger forskere præparatet til videnskabelige forsøg med patienter, der lider af kronisk hjertesvigt. Registreringen af Q10 som hjertemedicin gælder foreløbig et par lande i EU.

 

Fås endnu ikke i Danmark

Det er endnu ikke muligt at købe dette præparat i Danmark. Til gengæld kan man købe en identisk version som kosttilskud, der også indeholder 100 mg Q10 i hver kapsel. Det er bevidst, at man har valgt denne dosis. Undersøgelser af Q10s virkning på hjertepatienter udføres nemlig typisk med daglige doser på 200-400 mg – svarende til mellem to og fire kapsler.

Q10 er et meget sikkert stof. Der er gennemført hundredevis af undersøgelser, og der er endnu ikke set alvorlige bivirkninger selv ved høje daglige doser af stoffet indtaget igennem længere tid.

 

Fingeren på pulsen – hvad har forskerne fundet frem til?

Q10 har et utal af funktioner i kroppen. Vi er sammensat af milliarder og atter af milliarder af celler, som hver især er små”energi-fabrikker”, der anvender Q10 til at lave energi. Trin for trin arbejder forskerne på at finde frem til, hvor og hvordan stoffet virker – og hvilken rolle det spiller for os mennesker og vores helbred og velbefindende. Her er nogle af de nyeste ting, man har fundet frem til.

 

Hjerte & Blodkar

Beskytter mod statin-bivirkninger

Tusinder af danskere tager hver dag kolesterolsænkende medicin (statiner). 5-10 % af patienterne risikerer at opleve bivirkninger, somkan strække sig fra relativt harmløse muskelsmerter (myalgier) til egentlig nedbrydning af muskelvæv (rhabdomyolyse). Problemet skyldes, at blokeringen af kolesterol-syntesen samtidig hæmmer Q10 produktionen i leveren, men forskning viser, at man ved at give tilskud af Q10 sammen med den kolesterolsænkende medicin kan dæmme op for problemet.

 

Mindsker skader på hjertemusklen

Hjerteoperationer øger mængden af frie radikaler (oxidativt stress) samtidig med at svække patientens antioxidantforsvar, hvilket kan give skader på hjertet. Ifølge den australske hjertekirurg og forsker Frank Rosenfeldt kan Q10 yde en beskyttende virkning. I et forsøg med 922 hjertepatienter påviste Rosenfeldt og hans team af læger, at Q10-tilskud

 • mindskede skader på hjertemuskelvævet
 • mindskede patienternes behov for muskelstimulerende (inotropisk) hjertemedicin efter operationen
 • afkortede hospitalsopholdet
 • reducerede sundhedsudgifterne

 

Sænker blodtrykket

Det er tidligere påvist, at Q10 har en blodtrykssænkende effekt. Nu har iranske forskere fra Shahid Sadoughi University of Medical Sciences i Yazd vist i en undersøgelse af 70 type-2 diabetikere, at tolv ugers behandling med 200 mg Q10 dagligt gav en signifikant sænkning af såvel det øvre som det nedre blodtryk samt det såkaldte middelarterietryk.

 

Nervesystemet

Hjælper Parkinsons-patienter Neurodegenerative sygdomme som for eksempel Parkinsons syge og Huntingtons syge menes at skyldes dårligt fungerende mitokondrier.

Man har forsket i dette og set gode resultater, især på Huntingtons syge (ufrivillige arm- og benbevægelser). Den amerikanske chef-neurolog og forsker Flint Beal rapporterer blandt andet om forskning, hvor Q10-doser på 600 mg/dag har vist god effekt på patienter med Hungtingtons syge, som kunne klare sig bedre i hverdagen. Et helt nyt forsøg med over 600 Huntings-patienter er i øjeblikket under afvikling og ventes klar om tre år.

Hos patienter med en anden neurologisk lidelse, som hedder cerebellar ataksi og involverer ukoordinerede bevægelser, har forskere observeret lavere Q10-indhold i cellerne. Dette kan muligvis skyldes en defekt i et gen, som styrer kroppens dannelse af Q10. Den britiske forsker Rita Horvart fra Newcastle University har påvist betydningen af Q10-mangel hos patienter (børn og voksne) med denne sygdom og efterlyser mere forskning på området.

 

Muskler og fysisk udholdenhed

Flytter syregrænsen

Et forsøg med 100 veltrænede tyske sportsfolk (mænd og kvinder) viste, at tilskud af Q10 forbedrede deres maksimale ydeevne. Deltagerne fik i seks uger enten Q10 eller placebo som led i deres forberedelse til OL i London i 2012. Deltagerne blev bedt om at køre til udmattelsesgrænsen på cykelergometer i tre omgange: før supplementeringen begyndte, efter tre uger og efter seks uger. De Q10-behandlede kunne i gennemsnit køre i 11 % længere tid, inden de syrede til i benene.

Man har påvist en lignende effekt i et forsøg udført på finske elite-langrendsskiløbere, hvor Q10 havde en positiv indvirkning på skiløbernes præstationsevne og samtidig afkortede deres restitutionstid. Q10 kan desuden hjælpe ældre med at bevare den sammensætning af muskelfiber-typer, som normalt ses hos den yngre del af befolkningen. Normalt ændres fibersammensætningen med alderen, så man får flere langsomme (slow-twitch) fibre, men Q10 bevarer de hurtige (fast-twitch) fibre, som giver giver eksplosiv styrke.

 

Hjernen

Virker måske mod tinnitus

I Berlin har en gruppe forskere fundet frem til, at Q10 kan hjælpe (især) mænd, der lider af tinnitus. 20 deltagere fik i tolv uger 300 mg Q10 dagligt, og det viste sig, at behandlingen mindskede tinnitus-anfaldene og forbedrede søvnkvaliteten hos de medvirkende. Ifølge forskerne spiller Q10 en afgørende rolle for den energiomsætning, som er nødvendig for, at hårcellerne i det indre øre kan vibrere og overføre nerveimpulser til hjernen.

 

Forplantning

Beskytter mod deforme sædceller

Der har været en del forskning, som har vist, at Q10 spiller en rolle for mænds forplantningsevne. Dels øger stoffet energiomsætningen i sædcellerne, så de får større fremdrift. Dels mindsker det risikoen for misdannede sædceller, som ikke fungerer korrekt. Slovakiske forskere har netop fremlagt ny dokumentation, der viser, at seks måneders Q10-behandling øger sædcelle-motiliteten (bevægeligheden) signifikant, ligesom det øger antallet af sædceller. På samme måde mindskede Q10-behandlingen forekomsten af deforme sædceller.

 

Ældning

Energi til huden

Tyske og italienske forskere har set nærmere på nogle af de mekanismer, som gør sig gældende i forbindelse med Q10s forebyggende indvirkning på blandt andet ældning af huden. De påpeger Q10s funktion som antioxidant – en egenskab, der gør stoffet i stand til at bekæmpe skadelige frie iltradikaler, der ellers kan angribe og ødelægge raske og velfungerende hudceller. Derudover har Q10 en vigtig funktion, som skaber af energi i hudcellerne, så disse lettere kan udføre de biologiske processer, som har betydning for hudens beskaffenhed.

 

Historisk set

1957: Det vitamin-beslægtede stof, coenzym Q10 (ubiquinon), opdages af Frederick Crane, som var ansat ved Purdue University i Indiana, USA. Crane isolerede stoffet fra oksehjerte-mitokondrier (mitokondrier er cellernes ”energikraftværker”). Samme år definerede den britiske professor Morton et stof fra rottelevere med mangel på A-vitamin. Stoffet var identisk med coenzym Q10. Morton kaldte stoffet for ubiqinon.

1958: Året efter bestemte professor Karl Folkers og hans forskningskolleger fra Merck Inc. coenzym Q10’s nøjagtige kemiske struktur (2,3 dimethoxy-5 methyl-6 decaprenyl benzoquinone). Dernæst fremstillede de stoffet og var i øvrigt de første til at danne coenzym Q10 ved en gæringsproces.

1965: I midten af 1960’erne lykkedes det den japanske professor Yamamura som den første i verden at anvende coenzym Q7 (et beslægtet stof) i behandlingen af kronisk hjertesvigt.

1966: Det lykkedes de to forskere, Mellors og Tappel, at bevise, at reduceret Q10 (ubiquinol-6) var en effektivt antioxidant med en beskyttende virkning, der lå på linje med naturlig E-vitamin. 1972: Italienske professor Gian Paolo Littaru dokumenterede i samarbejde med professor Karl Folkers, at indholdet af Q10 i hjertemuskulaturen hos hjertepatienter er lavere end hos raske.

1975: Japanerne udviklede den perfekte industrielle teknik til at fremstille ren Q10 i mængder, der var store nok til brug i omfattende videnskabelige undersøgelser.

1978: Den britiske forsker, Peter Mitchell, fik Nobel-prisen i kemi for sit videnskabelige arbejde med at forklare, hvordan Q10 fremstiller energi på cellulært plan. Prisen blev overrakt af Sveriges konge, Karl XVI Gustaf.

1986: Professor Karl Folkers modtager the American Chemical Society’s højeste udmærkelse, the Priestly Medal. 1990: Professor Karl Folkers får overrakt the National Medal of Science af præsident Bush for sit arbejde med Q10 og andre vitaminer.

2005: Q10 registreres for første gang nogensinde som supplerende lægemiddel ved kronisk hjertesvigt.

 

Sådan laver celler energi

Alle celler indeholder nogle aflange (bønneformede) strukturer, som kaldes for mitokondrier. Det er cellernes kraftværker, hvor energien bliver skabt. Energien er med til at holde cellen i live, så den kan udføre sine funktioner.

 

Eksempler på celler kan være

 • muskelceller
 • hjertemuskelceller
 • leverceller
 • hjerneceller
 • immunceller
 • hårceller
 • sædceller
 • ægceller
 • hudceller
 • osv.

 

Nogle celler har et særligt højt energibehov (bl.a. hjertemuskelceller) og indeholder derfor flere mitokondrier end andre med et lavere energibehov. Selve energiomsætningen er en indviklet biokemisk proces, som dog kan simplificeres til tre trin:

 1. Fedt, kulhydrat og protein kommer ind i mitokondriet
 2. Her bliver det ved hjælp af Q10 omdannet til ATP (adenosin trifosfat), som er energi lagret kemisk som et molekyle
 3. Når cellen skal bruge energien, spalter den ATP-molekylet (her indgår Q10 også i processen), så den lagrede energi frigives

 

Sjove facts om ATP

 • Kroppen bruger cirka 9 kilo ATP i timen
 • Hvert ATP-molekyle genanvendes 1000-1500 gange i løbet af en enkelt dag
 • Hver celle i kroppen indeholder omtrent 1 milliard ATP-molekyler (med en samlet vægt på cirka 50 gram)(boks): Her virker Q10 (illustration: menneskekrop, fuld figur) (Pil til hjertet)

 

Styrker hjertet

Talrige veludførte undersøgelser viser, at Q10 styrker hjertets pumpefunktion. I nogle undersøgelser har man set, hvordan hjertesvigtspatienter i *kategori 4 (dem med alvorligste symptomer) er rykket op i kategori 2 og 3. *) Den officielle NYHA-klassifikation (New York Heart Association) inddeler hjertepatienter i fire grupper, hvor gruppe 1 er de patienter, der klarer sig bedst, og gruppe 4 er de mest alvorligt ramte patienter. Dokumentationsgrad: Stærk(pil til munden)

 

Modvirker tandkødsbetændelse

Der findes undersøgelser, som peger på, at Q10 mindsker blødning fra tandkød og tilmed kan standse inflammation i tandkødsvævet (gingivitis). Der er rapporterede tilfælde af løse tænder, der fæstner sig igen efter nogle ugers Q10-terapi.

 

Forbedrer den fysiske præstation

Undersøgelser udført på sportsfolk har vist, at Q10-tilskud kan øge ens fysiske præstationsevne målt på forskellige ting som VO2max (maksimal iltoptagelse) og restitutionstid.

 

Hjælper ved neurodegenerative lidelser

Nogle undersøgelser tyder på en effekt ved neurodegenerative lidelser som Parkinsons syge, Huntingtons syge og cerebellar ataksi, som alle er karakteriseret ved manglende kontrol over muskelfunktionen. Dokumentationsgrad: svag (pil til blodet)

 

Beskytter mod åreforkalkning

Q10 er en effektiv antioxidant, der blandt andet beskytter LDL (Low-density lipoprotein) mod iltning. Dette kan være en medvirkende faktor til forebyggelse af åreforkalkning. Dokumentationsgrad: svag (pil til leveren)

 

Forebygger statin-bivirkninger

Kolesterolsænkende medicin (statiner) hæmmer leverens produktion af Q10. Tilskud af Q10 givet sammen med statin-behandlingen kan til en vis grad hæmme de bivirkninger (især muskelsmerter), som statiner er kendt for at medføre.

 

Forbedrer sædkvaliteten

Flere undersøgelser har vist, at mænd med forringet sædkvalitet kan have gavn af Q10-tilskud. Dels er stoffet med til at forebygge skader på sædcellerne, der forringer deres svømmeevne (motilitet). Dels har Q10 en energiforøgende virkning, der forbedrer sædcellernes fremdrift.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *