Q10 hjælper mod muskelproblemer ved statinbehandling

Q10

 

En del af de personer, som tager kolesterolsænkende medicin, oplever tab af styrke samt smerter i musklerne. Forskning viser, at problemet bliver mindre, når man kombinerer medicinen med coenzym Q10.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

Forhøjet kolesterol er et udbredt problem i befolkningen. Af samme grund får omtrent 600.000 danskere ordineret kolesterolsænkende statiner. Medicinen sænker effektivt kolesterolniveauet, men hos nogle optræder der bivirkninger som eksempelvis muskelsmerter og tab af muskelstyrke. Forklaringen er, at kolesterol og coenzym Q10 deler biokemisk syntesevej, idet de begge dannes ud fra et stof, som hedder HMG-CoA. Statiner virker ved at blokere dette stof, men det indebærer samtidigt, at det ikke kun er kolesterolsyntesen, der bremses, men også dannelsen af coenzym Q10. Et reduceret Q10-indhold i muskelcellerne kan resultere i det, som hedder mitokondriel dysfunktion, hvor energiomsætningen bliver mindsket og muskelfunktionen påvirket negativt.
 

Testet på folk med nedsat muskelstyrke

Det er nærliggende at tro, at dette problem ville kunne løses ved at tage et Q10-tilskud sammen med statinerne. Det lykkedes faktisk også i et italiensk forsøg, som er offentliggjort i Journal of Hypertension. Forsøget er udført som et dobbelt-blindt, randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg, hvor halvdelen af patienterne fik Q10-tilskud med deres medicin, og den anden halvdel fik snydepiller. Patienterne var i statin-behandling og havde symptomer på nedsat muskelstyrke

Forskerne målte muskelstyrke og gribestyrke i hænderne, og desuden skulle forsøgspersonerne udføre en øvelse, hvor de skiftevis rejser sig og sætter sig i sammenlagt et minut. Der er yderligere en øvelse, hvor de skal udføre en step-test i to minutter. Øvelserne blev udført og målt efter fire og otte uger.

Der blev observeret en markant forbedring hos de forsøgspersoner, som fik Q10-tilskud sammenlignet med dem, der fik snydepiller.

40 procent smertereduktion

Der er tilsvarende forskning, som peger i retning af, at Q10 kan være et velegnet supplement til statin-behandlingen. I et forsøg, som blev offentliggjort i American Journal of Cardiology i 2007, blev en gruppe patienter med statin-relaterede muskelsmerter tilfældigt inddelt i to grupper. En gruppe fik kapsler med 100 mg coenzym Q10 (Bio-Qinon Q10) som supplement til deres statinpræparat, og den anden gruppe fik snydekapsler. Efter 30 dage var muskelsmerterne i Q10-gruppen reduceret med 40 procent, hvorimod der ikke blev observeret nogen smertereduktion i kontrolgruppen, som fik snydekapsler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *