Kan selen hjælpe på kvinders fødselsdepression?

Fødselsdepression

 

Fødselsdepression er den mest hyppigt forekommende komplikation, der følger i kølvandet på fødsel, men et utraditionelt forsøg har vist, at det hjælper at tage selen – især hvis det er organisk selengær.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

Et af de mest almindelige problemer, der plager kvinder, efter de har født, er depression. Det forekommer hos omtrent seks procent af alle nybagte mødre (og kan faktisk også ramme mænd, men i langt mindre omfang). Symptomerne er de samme som ved andre former for depression. Ved fødselsdepression er det dog særligt belastende, fordi der samtidig er et lille barn at tage vare på. I de svære tilfælde kan morens forhold til barnet og barnets udvikling blive påvirket, og det kan i sagens natur også gå ud over parforholdet.

En undersøgelse udført at iranske forskere fra Tabriz University of Medical Sciences viser imidlertid, at det kan hjælpe, hvis kvinderne får tilskud af selen. Undersøgelsen, som er udført på 108 kvinder, der netop havde født, sammenlignede virkningen af to forskellige selenformer samt snydepiller (placebo).


Signifikant forbedring af depression

Kvinderne blev opdelt i tre lige store grupper og fik enten 200 mikrogram uorganisk selen, 200 mikrogram organisk selengær eller snydepiller hver dag i 10 måneder. Alle deltagere skulle udfylde Beck Depression Inventory (BDI), som er et af de første strukturerede spørgeskemaer til vurdering af depression, som også indeholder spørgsmål om kvaliteten i sexlivet. Spørgsmålene om depression og sexliv skulle besvares før og efter behandlingen.

Depressionstallet var reduceret signifikant i begge grupper, der fik selen, når de blev sammenlignet med placebogruppen. Med hensyn til tilfredshed med sexlivet blev der ikke registreret nogen forskel imellem grupperne. Men det interessante var, at depressionsforbedringen var særlig udtalt hos dem, der fik organisk selengær.


Selengær har bedre optagelighed

Dette harmonerer ganske godt med tidligere forskning, som viser, at selengær har særlig god optagelighed i kroppen, og at kroppen lettere kan udnytte de forskellige organiske selentyper, end den kan udnytte uorganisk selen. Et af de bedste eksempler er den danskudviklede selengær, SelenoPrecise, som indeholder omkring 20 forskellige organiske selentyper. Selengæren er dokumenteret i en lang række offentliggjorte undersøgelser og har vist at have høj og ensartet kvalitet og optagelighed.

Det var SelenoPrecise, som forskerne bag den banebrydende KiSel-10-undersøgelse anvendte. I denne undersøgelse, som er offentliggjort i International Journal of Cardiology i 2013, fik deltagerne 200 mikrogram SelenoPrecise sammen med 200 milligram coenzym Q10 (Bio-Qinon Q10) i sammenlagt fem år. Blandt de deltagere, som fik de aktive præparater, var hjerte-kar-dødeligheden blevet reduceret med 54 procent sammenlignet med gruppen, der fik placebo.


Kilde:
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3266969/v1

 

Hvorfor virker selen mod depression?

Det har længe været kendt, at selen har en positiv indvirkning på vores mentale velbefindende, og der er også forskning, som viser en sammenhæng imellem øget selenindtag og lavere forekomst af depression. Selen indgår i kroppens dannelse af 25-30 forskellige selenholdige enzymer (selenoproteiner), og nogle af disse virker som antioxidanter. Det er med til at beskytte hjernecellerne og dæmpe eventuel inflammation, som optræder i forbindelse med depression. Selen indgår også i stofskifteprocesser, DNA-syntese og neurotransmission (overførsel af nervesignaler) og en række andre relevante processer, som er med til at regulere vores mentale velbefindende.

 

Modvirker inflammation og oxidativt stress

En undersøgelse, som brasilianske forskere har lavet, kiggede på 736 forsøgsdeltagere i alderen 18-59 år. En stor del af dem var plaget af depression i større eller mindre omfang, og når forskerne sammenlignede deres selenindtag, kunne de tydeligt se, at forekomsten af depression var omtrent halvt så stor hos dem, der fik mest selen. Dette var også tilfældet, efter der blev justeret for faktorer, som ligeledes kunne tænkes at spille ind.

Forskerne nævner en række mekanismer, som menes at være ansvarlige for selens rolle, herunder stoffets evne til at bekæmpe inflammation og oxidativt stress. De kommer også ind på selens indvirkning på neurotransmittere som serotonin, dopamin og noradrenalin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *