Sådan kan du beskytte dig mod livsfarlig hjerteflimmer

hjerte-kredsløb-blod-2

 

En stor finsk undersøgelse afslører, at D-vitamin i høje doser kan mindske risikoen for atrieflimren, som er den mest almindelige form for arytmi.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

Rigtig mange mennesker tager et dagligt tilskud af D-vitamin, som blandt andet har en dokumenteret effekt på immunforsvaret og desuden er vigtigt for vedligeholdelsen af stærke knogler. Nu viser en stor finsk undersøgelse, at der er en helt anden gevinst forbundet med at tage D-vitamin. Virkningen er dog observeret ved doser, der ligger en hel del over de normale anbefalinger for dette vitamin.

For første gang nogensinde viser en randomiseret, kontrolleret undersøgelse, at tilskud af D-vitamin sænker risikoen for atrieflimren hos normale raske mænd og kvinder. Atrieflimren giver øget risiko for slagtilfælde, hjertesvigt og død. Tidligere forskning, som er udført med lavere doser af D-vitamin, har ikke kunnet påvise denne sammenhæng. I den nye undersøgelse, hvor der blev givet doser på henholdsvis 40 og 80 mikrogram, var der imidlertid en målbar virkning.

Høj- eller lavdoseret D-vitamin

FIND, som undersøgelsen hedder, er udført af forskere fra University of Eastern Finland og omfatter 2.495 mænd og kvinder i aldersgruppen 60 år og opefter. Undersøgelsen løb over en periode på fem år. Deltagerne blev tilfældigt opdelt i tre grupper. En gruppe fik 40 mikrogram D3-vitamin dagligt. En anden fik 80 mikrogram D3-vitamin dagligt. Og den tredje gruppe fungerede som kontrolgruppe og fik snydekapsler.

D3-vitamin kaldes også for biologisk aktivt, da kroppen kan udnytte det direkte uden først at skulle konvertere det fra D2. Samtlige deltagere fik desuden lov til at fortsætte med eventuelle D-vitamintilskud, de i forvejen tog, men kun i doser på op til 20 mikrogram om dagen.

Risiko mindsket med over 30 procent

Da forskerne efter de fem år sammenlignede de tre grupper, fandt de, at risikoen for atrieflimren i 40-mikrogramsgruppen var reduceret med 27 procent i forhold til kontrolgruppen. I den gruppe, der fik 80 mikrogram, var risikoen reduceret med hele 32 procent.

Forskningen, som er offentliggjort i American Heart Journal, gør den voksende bunke af dokumentation for D-vitamins helbredsstyrkende rolle endnu større. I de senere år er der kommet rigtig mange nye undersøgelser, som viser, at det gavner at tage D-vitamintilskud. Et af de præparater, der har indgået i en del forskning, er D-Pearls, som den danske lægemiddelvirksomhed Pharma Nord fremstiller.

Forskning med dansk præparat

I 2017 offentliggjorde norske forskere en artikel i Scandinavian Journal of Psychology, hvor de havde testet D-Pearls på en gruppe skoleelever. I denne undersøgelse, som var dobbelt-blind og placebo-kontrolleret, observerede forskerne, at dagligt tilskud med vitaminet var med til at mindske tendensen til asocial adfærd. Samtidig stimulerede D-vitamin eleverne mentalt, hvilket de kunne se på deres forbedrede evne til at løse krævende opgaver.

En lignende undersøgelse blev lavet nogle år senere. Her blev D-Pearls testet på en gruppe mænd, som blev bedt om at løse mentalt krævende opgaver i et støjfyldt miljø, hvilket kan være stressende for ens koncentration. Denne undersøgelse viste tydeligt, at de mænd, som fik D-vitaminkapslerne, klarede sig målbart bedre end mændene i kontrolgruppen, der fik snydekapsler.

Kilde: American Heart Journal, juni 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *