Selen gavner dialysepatienter

par

 

Et nyt pilotstudie har vist, at dialysepatienter der får selenpræparatet SelenoPrecise på forbløffende kort tid opnår beskyttelse mod DNA-skader der er bedre end hos raske personer. Resultatet peger på, at alle dialysepatienter vil have gavn af SelenoPrecise.

Det er velkendt at patienter med kronisk nyresygdom får flere DNA-skader på grund af oxidativt stress og dermed også har en øget risiko for at udvikle kræft. Den oxidative stress skyldes de mange timer (3 x 4 timer ugentlig) som nyrepatienter er nødt til at bruge på dialyse, hvor deres blod renses i en dialysemaskine.

 

Hvad er oxidativt stress?
Oxidativt stress opstår i alle iltafhængige celler når der dannes reaktive oxygenforbindelser som for eksempel frie radikaler, som ødelægger fedtstoffer og DNA og som er en betydelig faktor for udvikling af kronisk sygdom. Selen er en vigtig antioxidant som kan neutralisere disse skadelige forbindelser.

 

Både giftige og nyttige mineraler mistes
Patienter der får dialyse risikerer ud over at de får fjernet blodets affaldsstoffer også at miste vigtige sporstoffer så som selen, zink, kobber og mangan der indgår i kroppens antioxidantforsvar bundet til vigtige proteinstoffer. Derudover reducerer dialysen også giftige mineraler som cadmium, bly og aluminium samt vanadium og chrom.

I dette pilotstudie ønskede man at undersøge effekten af selentilskud til dialysepatienter for at se om dette ville kunne begrænse DNA-skader i de hvide blodlegemer. I begyndelse af undersøgelsen og efter 3 måneder tog man blodprøver fra 42 dialyse-patienter med kronisk nyresygdom samt af 30 raske kontrolpersoner. 22 patienter fik 200 µg SelenoPrecise om dagen og 20 patienter fik uvirksomme placebo-tabletter (bagegær) i en periode på 3 måneder.

 

Resultater
Undersøgelsen viste, at selenkoncentrationen hos dialysepatienterne som udgangspunkt var betydeligt lavere end hos den raske kontrolgruppe. Andelen af enkelt-brud på DNA-strenge var tre gange højere på patienterne end hos kontrolgruppen, men i løbet af tre måneders tilskud med SelenoPrecise, faldt graden af DNA-skader, så den var 16% lavere end hos den raske kontrolgruppe. Graden af oxidativ DNA-skade på hos dialysepatienterne var efter 3 måneders selen-tilskud 2,6 gange lavere end hos den raske kontrolgruppe. Hos placebo-gruppen fandt man ingen forandringer.

 

Hvorfor selenoPrecise?
Forskerne valgte organisk bundet selen som findes i SelenoPrecise, fordi uorganisk selen er mere toksisk og mindre optageligt end den organiske form. Selen i form af selengær indeholder særlig meget organisk bundet selen-methionin, som er bedre beskyttet mod oxidering og derfor giver bedre resultater end syntetisk fremstillet selen-methionin.

 

Ref.
Zachara BA, et al. The Effect of Selenium Supplementation in the Prevention of DNA Damage in White Blood Cells of Hemodialyzed Patients: A Pilot Study. Biol Trace Elem Res. 2011;142:274-83.

 

Om SelenoPrecise
SelenoPrecise, Pharma Nords patenterede selengær indeholder ud over organisk bundet selen-methionin mere end 30 forskellige organiske selenforbindelser. Præparatet udmærker sig ved at kunne dokumentere en høj optagelighed og ensartet kvalitet:

• 89% af selen-indholdet bliver optaget i kroppen
• 15 laboratorier i 12 forskellige lande har målt L-selen methionin-indholdet i SelenoPrecise til at være 67%

 

Videnskabeligt dokumenteret
Der er publiceret over 40 videnskabelige artikler om kvaliteten, det stabile selenindhold på 81%, den høje optagelighed og sikkerheden ved SelenoPrecise. Dette gør præparatet til en særdeles veldokumenteret selenkilde og er samtidig årsag til, at SelenoPrecise anvendes i så mange videnskabelige undersøgelser og forskningsprojekter i hele verden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *