Selen som kræfthæmmer

Selen som kræfthæmmer

Kræfthæmmer fra føden får mere vind i sejlene

Endnu en undersøgelse knytter øget indtag af spormineralet selen til lavere kræftrisiko. Denne gang er det blærekræft, det drejer sig om. Hvert år får rundt regnet 340-350.000 mennesker verden over stillet diagnosen blærekræft. Mange af dem kunne ifølge helt ny forskning blive skånet for de dårlige nyheder, hvis de øgede deres indtag af spormineralet selen enten fra kosten eller fra kosttilskud. En undersøgelse udført af forskere fra Katholieke Universiteit i Leuven, Belgien, dokumenterer, at der hos personer med ekstra højt indhold af selen i blodet kan være helt op til 70% lavere risiko for blærekræft.

Bekræfter tidligere forskning

Undersøgelsen har ganske vist den svaghed, at den kun er observerende forstået på den måde, at den sammenligner risikofaktorer hos blærekræft-patienter med folk uden sygdommen (case-control-design). Til gengæld er sammenhængen mellem selen-status og sygdomsrisiko ganske tydelig, og observationen bakkes kraftigt op af tidligere undersøgelser, som viser en kræfthæmmende virkning af selen. I 1996 dokumenterede den amerikanske kræftforsker og epidemiolog, professor Larry C. Clark, at selen-tilskud kunne mindske kræftrisikoen med 48-63%, med absolut størst virkning på prostata-kræft.

Højere selenindhold, lavere risiko

Den nye undersøgelse af selens indvirkning på blærekræft, som er offentliggjort i International Journal of Urology (september-nummeret) viser, at hver gang blodets indhold af selen stiger med 10 mikrogram, mindskes risikoen for blærekræft med 24 procent. Blodindhold på mellem 82,4 og 96 mikrogram mindskede risikoen med 52%, og hvis selen-indholdet lå højere end 96 mikrogram per liter, blev risikoen for blærekræft reduceret med 70%. Kilde: International Journal of Urology, September 2006, vol. 13, pp 1180-1184 Der findes mange selenprodukter i butikkerne. Men det er Pharma Nords selenoprecise, som indgår i et forsøg på 42.000 personer

Dansk selen-gær øger optageligheden

Selen fås både som organiske og uorganiske selenforbindelser. De organiske har en markant bedre optagelighed og indsluses betydeligt lettere i kroppens forskellige selenoproteiner og selen-afhængige enzymer, som udgør en væsentlig del af kroppens naturlige forsvarsmekanismer. Den danske virksomhed Pharma Nord har udviklet en helt ny og unik selengær, SelenoPrecise®, som giver højere optagelighed og mere stabilitet, end man tidligere har set med nogen selenkilde. Formålet med denne patenterede selengær er at opnå så ren og stabil en selenkilde som muligt til brug i den storstilede internationale undersøgelse, PRECISE (Prevention of Cancer with Selenium in Europe). Omtrent 42.000 personer fra Danmark, Sverige og England kommer til at medvirke i dette forskningsprojekt, som har til formål at afklare, om selentilskud taget igennem en årrække kan forebygge nogle af de mest almindeligt forekommende cancerformer.

6 thoughts on “Selen som kræfthæmmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *