Skru op for “livets blus”

Energi

 

Stoffet coenzym Q10 er mere end blot den mest naturlige kilde til øget energi. Det er et stof med afgørende betydning for livskvaliteten på en lang række områder.

Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – julen 2011

Vi kan alle have dage, hvor vi føler os fuldstændig udmattede og bare ikke orker noget. Det kan være dagen efter en fest, eller det kan være, at vi bare ikke kom tidligt nok i seng aftenen før. Problemet opstår først i det øjeblik, at denne tilstand af træthed bliver kronisk og virker ødelæggende for vores livskvalitet. Det er helt naturligt, at energi-niveauet daler med alderen, og videnskabeligt set er forklaringen, at cellerne gradvist taber deres evne til at lave energi. Den primære årsag er, at kroppens indhold af stoffet coenzym Q10 aftager, så cellernes energiomsætning efterhånden bliver ringere og ringere. Coenzym Q10 er nemlig et af de absolut styrende elementer i den omdannelse af kulhydrat, fedt og protein, der finder sted inde i cellernes ”kraftværker”, mitokondrierne.

En kapsel om dagen
Denne aldersbetingede reduktion af coenzym Q10-indholdet i cellerne kan man let rette op på ved at tage stoffet i kapselform som ganske almindeligt kosttilskud. Q10-indholdet i føden er ikke højt nok til, at man kan spise sig til en mærkbar forskel, men hvis man tager en kapsel (30-100 mg) med stoffet hver dag, kan det give en mærkbar stigning i energiniveauet. Det er den mest naturlige måde at få energien i vejret på, og der er lavet talrige undersøgelser af coenzym Q10, som viser, at det kan tages i lang tid uden at have nogen negativ indflydelse på kroppen, så det er på ingen måde noget, der kan skade. Tværtimod synes stoffet at have andre egenskaber end blot at virke energi-forøgende.

Raske gummer
Selvom der endnu ikke findes solid dokumentation for det, virker det til, at coenzym Q10 hjælper mod tandkødsproblemer. Mange mennesker med blødende tandkød eller parodontose erfarer, at deres symptomer forsvinder, når de i et stykke tid har taget et dagligt Q10-tilskud. Blødningen aftager helt eller delvist, og der findes adskillige rapporterede tilfælde af løse tænder, der er groet fast igen. Da tandkødsproblemer kan være stærkt ødelæggende for livskvaliteten, vil en sådan bedring naturligvis være et stort plus.

Styrker hjertet
Det er langt fra en tilfældighed, at stoffet har denne virkning. Man har nemlig opnået ganske gode resultater ved at give coenzym Q10 til patienter med hjertesvigt, og der er tilmed videnskabeligt belæg for, at coenzym Q10 kan bidrage til behandlingen af kronisk hjertesvækkede patienter. Der er tilmed fundet en mere eller mindre direkte sammenhæng imellem tandkød og hjerte. Ifølge en svensk undersøgelse, som blev offentliggjort for en del år siden, har folk med tandkødsbetændelse otte gange højere risiko for at få en blodprop i hjertet.

Q10-mangel kan give sygdom
Vævsprøver (biopsier) taget fra svækkede hjerter viser da også, at cellernes indhold af coenzym Q10 er betydeligt lavere end det, man finder i normale raske hjerter. Det forklarer den forringede energiomsætning, som netop er årsag til, at hjertemusklens pumpefunktion kører på nedsat blus. Ved blot at øge indholdet af coenzym Q10 i hjertemusklens celler kan man altså ”booste” hjertets pumpekraft. På samme måde har man set, hvordan personer med tandkødsproblemer har lavere celle-indhold af coenzym Q10 sammenlignet med raske personer, men hvor er så forbindelsen imellem tandkød og hjerte? Det viser sig, at den infektion, som forårsager problemer i tandkødet, er et resultat af bakterier, der også optræder i forbindelse med hjerteproblemer. Disse bakterier kan vandre til hjertemusklen via blodet. Man kender endnu for lidt til mekanismen til at kunne give en endegyldig forklaring på fænomenet, men coenzym Q10 synes at have en fælles rolle i hele dette billede.

Parkinsons og barnløshed
Hjerte og tandkød er blot nogle af de steder i kroppen, hvor coenzym Q10 har central betydning. Undersøgelser af stoffet har vist, at det imidlertid også indvirker på blandt andet sædcellers funktionsduelighed. Mænd med nedsat frugtbarhed kan ved hjælp af et Q10-tilskud ”få mere fut” i deres sædceller, da netop disse celler behøver store mængder energi for at kunne svømme til ægget og befrugte det. Man har på samme måde fundet en mulig rolle for coenzym Q10 i forbindelse med neurologiske lidelser som Parkinsons syge, hvor høje doser af stoffet efter alt at dømme kan have en bremsende effekt på sygdommen.

Livet kræver energi
Groft sagt handler det om, at livet er energikrævende, også rent fysiologisk. Kroppens celler skal kunne producere store mængder energi, for at alle vores funktioner kan fungere optimalt. Jo bedre kroppen fungerer, desto lettere er det at opretholde en høj livskvalitet. Det drejer sig om ting som:

  • Immunforsvar
  • Celledeling
  • Muskelarbejde
  • Forplantning
  • Signaludveksling imellem hjerneceller

Dette er blot en lille del af de mange energikrævende processer i kroppen, og hver enkelt afhænger naturligvis af, at mitokondrierne kan danne den nødvendige energimængde. Coenzym Q10 er med andre ord et afgørende stof for, at kroppen fungerer godt – og dermed, at livet kan nydes.

Sådan gør man sin kolesterolmedicin mere sikker
Mange danskere tager kolesterolsænkende lægemidler (de såkaldte statiner). Det er en effektiv måde at sænke forhøjet kolesterol på, men medaljen har en bagside. Der er nemlig en risiko for bivirkninger som blandt andet muskelsmerter, og man ved i dag, at det skyldes statinernes hæmmende indvirkning på coenzym Q10.

Både coenzym Q10 og kolesterol dannes i leveren. Ved at hæmme kolesterol-produktionen mindsker man samtidig dannelsen af coenzym Q10, da disse to stoffer deler samme ”syntesevej”. Løsningen er relativt enkel. Man kompenserer for dette tab ved at tage ekstra coenzym Q10. Det virker, har forskere påvist. I en undersøgelse fandt man for eksempel, at statin-brugere med muskelsmerter opnåede en 40 % reduktion af deres symptomer ved at anvende Q10 sammen med medicinen.

Derfor skal du bede om dokumentation
De fleste af os handler kosttilskud med en klar forventning til, at produkterne virker. Så enkelt er det bare ikke. Hvis vi tager udgangspunkt i coenzym Q10, kan produkter, der står side om side på hylden, variere fra stort set værdiløse til særdeles gode.

Coenzym er et stof, som kroppen har vanskeligt ved at omdanne, og derfor er det langt fra ligegyldigt, hvordan man indtager det. Undersøgelser har vist, at den bedste optagelighed opnås, når det aktive stof er opløst i en form for olie og indkapslet i bløde, lystætte (lys kan ødelægge Q10) gelatinekapsler. Mange præparater opfylder umiddelbart dette krav, uden at de nødvendigvis har samme høje optagelighed. Den eneste måde, du kan sikre dig, at du får, hvad du betaler for, er ved at bede producenten om at tilsende dokumentation. Hvis du ikke kan få det tilsendt, er det højst sandsynligt ikke et produkt, der er værd at gå efter. En seriøs producent ved nemlig, hvor afgørende det er for forbrugeren at have sikkerhed for, at de køber et virksomt og sikkert præparat.

 

327 thoughts on “Skru op for “livets blus”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *