Slank-O-Fort vandt sagen

COLOURBOX1970811_17

 

Forbrugerrådet misinformerede bevidst i en sag om Slank-O-Fort
Trods det at Lægemiddelstyrelsen hele tiden har fastholdt, at markedsintroduktionen af det medicinske udstyr, Slank-O-Fort, var korrekt og at dokumentationen var i orden, ignorerede Forbrugerrådet kendsgerningerne og gik til medierne med urigtige oplysninger. Det er Forbrugerrådets opgave at beskytte forbrugerne mod blandt andet vildledende markedsføring, men i en nu afsluttet sag om Slank-O-Fort, et dokumenteret virksomt og fuldt lovligt vægtmindskningsprodukt, som Forbrugerrådet forgæves har forsøgt at hænge ud i medierne, er det rådet selv der har stået for vildledningen.

På trods af, at Lægemiddelstyrelsen vedvarende har fastholdt, at dokumentationen for Slank-O-Fort er i orden, og at det kan markedsføres i tråd med gældende EU-regler for ”medicinsk udstyr”, som er den varekategori, Slank-O-Fort falder ind under, har Forbrugerrådet systematisk ignoreret kendsgerningerne og bevidst sået tvivl om såvel produktet som Lægemiddelstyrelsens kompetence.

Sagen er bragt til ende ved, at Sundheds- og Indenrigsministeriet har meddelt Forbrugerrådet, at virksomheden Pharma Nord kan fortsætte salget af Slank-O-Fort som behandling af overvægt (BMI >26), til vægtkontrol, samt reducering af forhøjet fedtindhold i blodet. Dermed er kistelåget officielt sømmet til i denne sag. Men en kommentar er dog på sin plads, for det er tilsyneladende egne spilleregler, Forbrugerrådet har fulgt.

 

Grov tilsidesættelse
Forbrugerrådets undskyldning for at angribe Slank-O-Fort er, at det indeholder det fedtbindende aktivstof, chitosan, som også findes i andre produkter, der dog hverken er dokumenterede eller lovlige. Chitosans evne til at binde fedt varierer imidlertid kolossalt fra den ene råvare til den anden, hvorfor man ikke uden videre kan foretage en generel sammenligning. Forbrugerrådet var tidligere blevet gjort opmærksom på dette, og rådet har i det seneste år været informeret om, at Slank-O-Fort er godkendt ud fra de strenge krav, som man stiller til medicinsk udstyr.

Alligevel har man konsekvent valgt at ignorere disse forhold og fortsætte kritikken af produktet. Der er således ikke tale om en fejl fra Forbrugerrådets side men derimod om en bevidst og meget målrettet chikane, hvis eneste formål har været at miskreditere et helt igennem dokumenteret og lovligt produkt. En sådan adfærd bør med rette få påklæbet etiketten ”magtmisbrug”, og det er da værd at nævne i den forbindelse, at Forbrugerrådet er med på Finansloven og får offentlig støtte, hvorfor befolkningen har krav på en langt mere objektiv og upolitisk forbrugeroplysning. Med venlig hilsen Pharma Nord

 

5 thoughts on “Slank-O-Fort vandt sagen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *