Stoffer i fiskeolie kan beskytte hjernen mod stød og slag

7-til-hjernen

 

Det lyder som en dårlig joke, men det er faktisk både korrekt og videnskabeligt bevist: Høje doser af de to omega-3-fedtsyrer EPA og DHA kan forebygge de nervefiberskader, som opstår hos folk, der gentagne gange udsættes for slag mod hovedet.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

I dette tilfælde er det amerikanske fodboldspillere, forskerne satte lup på i en undersøgelse, hvor de sammenlignede to relativt højtplacerede divisionshold. Et hold fik fiskeoliekapsler med højt indhold af omega-3-fedtsyrerne, og det andet hold fik ingenting, men man lavede samme målinger på dem. Før sæsonstart, i løbet af sæsonen og efter afslutningen på sæsonen kiggede forskerholdet på blodets indhold af såkaldt neuro-filament light (Nf-L), som er en biomarkør for nervefiberskader. Nf-L stiger normalt hos de spillere, der gentagne gange får slag mod hovedet, og det var da også tilfældet hos spillerne i den gruppe, som ikke fik fiskeolie. Men i den fiskeoliebehandlede gruppe skete der derimod ikke nogen nævneværdig stigning. Der var med andre ord tale om, at omega-3-fedtsyrerne havde en beskyttende indvirkning på nervefibrene i hjernen.

Forbedret omega-3-indeks

Der var tilmed andre positive forandringer hos dem, der fik fiskeoliekapslerne. Deres omega-3-indeks steg til et niveau, der var markant højere end indekset i kontrolgruppen. Omega-3-indeks er et mål, der angiver den relative koncentration af omega-3-fedtsyrer i cellemembranerne i forhold til øvrige fedtsyrer som for eksempel omega-6. Hos dem, der tog fiskeoliekapslerne, var der en forbedret balance imellem omega-3 og omega-6, hvilket i sig selv er ønskeligt ud fra en række forskellige betragtninger. Det er for eksempel med til at mindske forekomsten af inflammation i kroppen, og ligeledes mindsker det risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Bio-Marin Plus kan forebygge allergi hos børn og hindre forhøjet uønsket fedt i blodet hos voksne

Undersøgelsen er ganske vist ikke dobbelt-blind og placebo-kontrolleret, men det er der til gengæld mange andre, som er. For eksempel har den svenske forsker, Catrin Furuhjelm fra Linköping Universitetshospital udført forskning med det højkoncentrerede fiskeoliepræparat Bio-Marin Plus. Hendes undersøgelser viser, at når kapslerne indtages under graviditeten, er der signifikant lavere risiko for at føde børn med forskellige former for allergi. Det samme præparat er desuden afprøvet i en finsk undersøgelse, hvor det viste at kunne sænke blodets indhold af triglycerider akkurat lige så effektivt, som hvis man spiser fisk fem af ugens dage.

Vi har rigtig meget omega-3 i hjernen, men det er ikke en styrthjelm

Med hensyn til ovennævnte undersøgelse af de amerikanske fodboldspillere skal det på ingen måde opfattes sådan, at man kan bruge fiskeolie som ”styrthjelm”. Dog er forskningen med til at understrege omega-3-fedtsyrernes afgørende virkning på blandt andet hjerneceller. Næsten 30 procent af hjernens grå masse består af DHA (docosahexaensyre), hvilket giver et godt fingerpeg om, hvor vigtigt det er at få dækket sit behov for de livsvigtige omega-3-fedtsyrer igennem sund kost med frisk fisk, fiskeoliekapsler eller begge ting kombineret.

Kilde: Journal of the American College of Nutrition, September 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *