Antidepressive agurker

Agurk

 

Medicinrester i alle verdens søer og floder er en trussel mod økosystemet og menneskers sundhed.

 

Af Rose Maimonide, rosemaimonide.com

 

Antidepressive agurker
Agurker, peberfrugter og andre grøntsager er sunde og byder på mange indholdsstoffer, som er gavnlige for menneskers trivsel. Men historien om de antidepressive agurker peger samtidig i en helt anden retning. I bl.a. Israel bruger man i udbredt grad renset spildevand til vanding af afgrøder. I en undersøgelse fra 2021 fandt man medicinrester og andre problematiske kemiske stoffer i samtlige prøver af både vandingsvand, jord og afgrøder. Der var simpelthen rester og nedbrydningsstoffer (metabolitter) på grøntsagerne. Især rester af antidepressiv medicin bongede ud. Antidepressive agurker – spis og vær glad!

 

Medicin i alle verdens floder
Forurening med medicinrester i drikkevand og vandmiljøet er et område, som får stigende opmærksomhed og vækker bekymring. Man har ikke undersøgt det meget, og man kender ikke konsekvenserne for hverken økosystemet eller menneskers sundhed. Men det, man ved, peger desværre i en alarmerende retning.

I et omfattende projekt målte man for 61 forskellige medicinrester i 258 floder i 104 lande i alle verdens kontinenter. Det er første gang, at man har så omfattende et globalt studie på området. Resultaterne udkom i 2022 og viser opsigtsvækkende, at der er medicinrester i samtlige prøver undtagen nogle ganske få fra Island og dybt inde i regnskoven. Prøven fra Danmark (Odense) lå nogenlunde i midten. De mest forurenede områder var lande med lav- og middelindkomst. Udledningerne kommer både fra fremstilling, brug og bortskaffelse af medicin. Man ser især problemet i områder, hvor der er dårlig håndtering af spildevand og affald og utilstrækkelig kontrol med udledning fra farmaceutiske fabrikker.

 

De største fund er …
Paracetamol, som vi kender fra smertestillende håndkøbsmedicin, er det stof, som blev fundet allermest og i højeste koncentration. Derefter kommer koffein, Metformin (diabetes/slankemedicin), antidepressiva, kolesterolnedsættende medicin m.m. Disse rester havner med tiden i fødekæden og i vanding til de afgrøder, vi spiser. Når stofferne kommer ind i os, bliver de metaboliseret, altså omsat. Det bliver derfor meget svært at undersøge.

Men også rester af antibiotika i vandmiljøet er en tikkende bombe under både den globale sundhed og økosystemet. Det skaber nemlig bakterier, som kan modstå antibiotika. Det vil betyde, at vi på sigt ikke kan behandle selv simple infektioner med antibiotika.

 

Vidste du …
at hvert år dør 58.000 babyer i Indien på grund af multiresistente bakterier?

 

Paracetamol er hormonforstyrrende
Paracetamol er desværre hormonforstyrrende. Det forstyrrer bl.a. sædcellens evne til at ”lugte sig frem til ægget”. I dyrestudier har det også vist sig at give negative virkninger på fertilitet hos hunkøn. Det er meget svært at lave forskning på piger og kvinder. Derfor har man forsket mere på mænd, da mænds fertilitet simpelthen bare er nemmere at undersøge. Paracetamol har også forbindelse til øget frekvens af asperger og ADHD.

I et nyere dansk studie målte man paracetamol i kroppen på alle mænd – også dem, der ikke tager det som medicin! Det skyldes formentlig, at det allestedsnærværende stof anilin bliver til paracetamol i kroppen. Det er rimelig hårrejsende …

 

Kan man rense det?
Der bliver udledt rester af medicin og andre problematiske kemiske stoffer til vandmiljøet fra renset spildevand i Danmark. Koncentrationerne er så høje, at stofferne påvirker vandmiljøet negativt.
Rensningsanlæg er ikke gearet til at oprense medicinrester, og det vides ikke, hvor godt man vil kunne rense vandet. Nogle af resterne bliver fjernet, mens andre opkoncentreres. Rester af medicin og dets nedbrydningsprodukter ender i floder og søer og havet, hvorefter det havner i dyrene og dermed i fødekæden. Det kan også ende i drikkevandet – det har man set nogle steder i verden i drikkevandssøer.

 

Hvad kan du gøre?
Vi må se i øjnene, at vi alle er udsat for en baggrundseksponering for medicinrester. Det er svært at gøre noget ved på individniveau. Området kalder klart på både flere undersøgelser af omfang og konsekvenser, men også på globalt fokus på øget oprensning af medicinrester i spildevandsanlæg i hele verden samt øget kontrol med udledninger fra fabrikker m.m.
Det, du kan påvirke, er din samlede udsættelse for hormonforstyrrende stoffer og andre problematiske kemiske stoffer, bl.a. ved at træffe bevidste valg omkring alle de produkter, du bruger.

 

Anilin er en basal byggeklods i industrien. Det bruges til ”alt muligt”, fx pesticider, farvestoffer,  spandextøj, lægemidler m.m.

I et dyrestudie så man, at dyrene fik nedsat fertilitet, når de i fostertilstanden blev eksponeret for anilin.

 

Kilder:

Hormonforstyrrende medicinrester i miljøet
David Møbjerg, 23.03.23, oplæg til Infodag ved Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Pharmaceuticals in edible crops irrigated with reclaimed wastewater: Evidence from a large survey in Israel
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421011481

Pharmaceutical pollution in the World’s rivers
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2113947119

I en suppe af medicinrester yngler fremtidens største dræber
https://danwatch.dk/undersoegelse/her-er-pillen-der-skulle-redde-verden-men-vil-slaa-flere-mennesker-ihjel-end-kraeft-de-naeste-30-aar/

Medicinrester i spildevand og miljø kalder på handling
https://www.danva.dk/nyheder/2021/medicinrester-i-spildevand-og-vandmiljoe-kalder-paa-handling/

 

Om Rosemaimonide
Rose Maimonide hjælper børnefamilier og gravide med at have nemt ved at leve sundt, bæredygtigt og kemifrit i en travl hverdag. I Roses onlineunivers, Grøn Stue, får du genveje, personlig rådgivning og varmt fællesskab omkring alt til din bæredygtige hverdag. Se mere på rosemaimonide.com 

 

547 thoughts on “Antidepressive agurker