At være født under en heldig stjerne

Af Jan Schultz, astrolog:  www.astrologiskforum.dk

 

De fleste har hørt udtrykket ”at være født under en heldig stjerne”, men hvad dækker det over. Ja, her må vi over i astrologien for at få svaret. I gamle dage forholdt man sig til himlen på en anden måde end i dag.

 

Fixstjerner og vandrestjerner

På himlen kunne de faste stjerner beskues, disse lå som lysende pletter på himmeltæppet. Dem kaldte man for fixstjerner.

Planeterne derimod var livlige og forandrelige, de bevægede sig over himlen. Dem kaldte man for vandrestjerner. Stadig i gamle dage, det vil sige før 1789, kendte man kun 7 vandrestjerner, altså planeter. Sol og Måne blev medregnet som planeter, omend enhver astronom/astrolog (det var et fællesfag dengang, og burde være det stadig) vidste, at Solen og Månen var himmellys og havde en anden funktion i det menneskelige sind, end de egentlige planeter. Nærmest som ånden og sjælen. Og Jorden talte ikke med, for det var herfra at himlen med dens positioner blev beskuet og optegnet, i det der hedder et horoskop. Samtidig troede man jo på, at jorden stod stille på firmamentet og det var Solen og alle de andre himmellegemer, der gik rundt i et årskredsløb.

 

De syv planeter som gav navne til ugedagene

Disse syv planeter gav navne til ugedagene og blandt de syv planeter var der især to, der udmærkede sig som værende lykkebringende. Man definerede dem endog som ”den store lykke” og ”den lille lykke”. Vi taler om de to mest lysklare planeter på himlen, Venus og Jupiter, hvor Venus er den lille lykke.

Det er forøvrigt et utroligt smukt skue, at betragte dem på himlen.

 

Venus – den lille lykke

Hvis man var født med en Venus der stod markant i ens horoskop, ville lykken være held i kærlighed og pengesager, samt et fordelagtigt ydre og man var populær i sociale sammenhænge – disse dyder jagter vi jo stadig, for vi tror at lykken findes der. For øvrigt styrer Venus fredag, så hvis du er født på en fredag, må vi hellere spille bjældeklang for dig med det samme. Det fortjener du.

 

Jupiter – den store lykke

Hvis man var født med en Jupiter, den største af planeterne, markant placeret i ens horoskop, vil du have fat i den store lykke. Den ville betyde held i alt du fortager dig, et godt intellekt og et stærkt filosofisk sind, samt berejsthed i ånd og krop og sikkert være et selvskrevet medlem af eventyrenes klub. For øvrigt styrer Jupiter torsdagen og vi spiller en fanfare, hvis du er født på denne dag.

 

De såkaldte ”onde” planeter Mars og Saturn.

Begge planeter fik hver en ugedag opkaldt efter sig. Mars fik tirsdag og har altid stået for livskampen og nye initiativer. Men med for meget indre ophobet tryk, kan man blive for hidsig, for kort for hovedet og derved rode sig ud i mindre befordrende ting. Fysisk er det den rødlige planet på himlen.

 

Saturn – den alvorlige læremester.

Saturn er vores moral og den vogter over dyder som ihærdighed, vedholdenhed og erfaring. Alt sjusk og ukontrollerede løsslupne følelser er den modstander af. Så ingen spas og pjank. Kom i hu børnesangen ”så går vi rundt om en enebærbusk” og når vi når til lørdag – Saturns dag – er det dagen for pligternes ansvar og rengøring.

 

Merkur – den nysgerrige og fornuftige

Merkur på himlen er meget livlig og hurtig, så er den foran solen (morgenstjerne), så er den bagefter solen (aftenstjerne). Det er vore kommunikation og daglige sociale sladderrum. Den styrer onsdag, dagen hvor de fleste ugeaviser udkommer. Det lokale stof er indenfor Merkurs domæne.

 

Månen er personlighedens spejl.

Månen er mandagens planet. Fuld af følelser og stemninger, fuld og ny. Så start aldrig noget nyt på en mandag, der er for megen subjektiv energi indblandet. Mange forretninger holder lukket mandage. Eks bagere og mange klinikker.

 

Solens dag – en hurradag.

Den bedste dag at være født på er søndag, Solens dag. Her er man selvbevidst, nyder livet i fulde drag og er sig sin egen-erkendelse om selvets stråleglans bevidst. Det er høj cigarføring. Hos nogen på grænsen til det naragtige.

 

Lidt eftertanke…

Hvad har det med sund-forskning at gøre, kan du måske spørge. Hertil er kun at svare: Mine artikler vil langsomt give dig en ny vinkel på det hele menneske, set fra det astrologiske perspektiv. Og megen fysisk dårligdom hidfører til måden at man forstår livet på, altså hele det mentale område. Jo mere man kan stramme sit tankeklima op, desto mere vil livet være i harmoni og svingning med universets grundtone.

 

Ang. tankeklimaer: Her er 7 gyldne leveregler til efterlevelse, skrevet af Martinus (jeg vil vende tilbage til mere omtale af Martinus ved en anden lejlighed)

  • Udslet begrebet “fjender” af din bevidsthed.
  • Tag aldrig til genmælde over for vrede, bagtalelse eller andre former for ubehag, der er rettet imod dig.
  • Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget.
  • Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold.
  • Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel.
  • Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste.
  • Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsner, da udfører du den allerhøjeste form for yoga eller den fuldkomneste træning af den del af udviklingen, der er stillet inden for din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med den øvrige del af livets egen bearbejdning af din natur sluttelig vil fører dig til den moralske genialitet eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne væsen eller et “gudemenneske”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *