Bio-Strath øger livskvaliteten for cancerramte patienter

 

 

I mere end 50 år har man studeret og dokumenteret virkningen af det schweiziske gærprodukt Bio-Strath. Produktet er kendt for at bidrage til øget energiniveau, udholdenhed samt forbedre immunforsvaret, koncentrationsevnen og mentale præstationer. Nu viser to nye studier, at Bio-Strath spiller en stor rolle som støtteterapi for cancerpatienter i kemoterapi og strålebehandling.

 

Af Kristine Bindslev
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning.dk – sommer 2013

 

Kan kosttilskud støtte den autoriserede lægeverden i kampen mod cancer?

Den schweiziske pendant til vores forening Kræftens Bekæmpelse, Krebsliga Schweiz efterspørger naturmedicin, der uden at promovere tumor-vækst, kan understøtte de autoriserede behandlingsformer af kræft. De fandt svaret i Bio-Strath. Ortodokse terapiformer i kampen mod cancer såsom kemobehandling og stråleterapi er kendt for at nedbryde ikke bare kræftcellerne, men også kroppens øvrige celler. Man skyder så at sige med spredehagl og rammer alt, både godt og skidt. Derfor er det naturligt at kigge sig om efter en støtteterapi, der kan genopbygge kroppens modstandskraft og vitalitet uden samtidig at give næring til cancercellerne. Her udemærker Bio-Strath sig, viser to nye studier foretaget i Schweiz.

 

Bio-strath som støtteterapi til strålebehandling

På Onkologisk Afdeling i byen Berne i Schweiz lavede man et blindforsøg, hvor halvdelen af 177 cancerpatienter modtog Bio-Strath, mens den anden halvdel fik placebo. Bio-Strath-gruppen indtog gærdråberne, både imens de var i strålebehandling samt en måned efter endt behandling. Strålebehandling virker ved at påvirke kræftcellernes arvemateriale, så de enten dør eller holder op med at dele sig. På den måde er det muligt at helbrede eller begrænse spredningen af kræft. Men strålehandling påvirker udover kræftcellerne også kroppens normale celler, og det er denne påvirkning, der kan give bivirkninger som appetitløshed, træthed og påvirkning af antallet af blodlegemer.

 

Øgning af røde blodlegemer og kropsvægt

Deltagerne i forsøget var nøje udvalgt efter specifikke kriterier som stadie i tumorvækst og mængden af stråling. Testens formål var at registrere 3 parametre: energiniveau, appetit og helbred. Resultatet talte sit eget tydelige sprog. Samtlige kurver lå langt højere i alle tre forhold hos testgruppen på Bio-Strathkur. Særligt håndgribelig var vægtresultatet hos patienterne. Den aggressive strålebehandlingsform reducerer som regel patienternes kropsmasse, og ganske rigtigt tabte alle i placebo-gruppen sig. Men testgruppen, der modtog dråberne i gennemsnit tog 2,93 kg på under strålebehandlingerne og yderligere 4,35 kg i rekonvalescensperioden. At opretholde sin kropsvolumen er en afgørende faktor for at komme sig hurtigt. Ligeledes er det gængs, at ortodokse behandlinger af cancer går ud over patienternes hæmoglobinniveau. Hæmoglobin, de røde blodlegemer, sørger for den vigtige ilttransport i kroppen. Et lavt niveau medfører altså, at patienterne svækkes og føler sig afkræftede. Derfor var det også med begejstring, at forskerne bemærkede, at hæmoglobinniveauet var langt højere hos patienterne, der fik Bio-Strath.

 

Øget energi og vitalitet

Konklusionen er, at de patienter, der fik Bio-Strath havde større appetit, tog på i vægt og øgede deres hæmoglobinniveau. Tre parametre, som i høj grad er med til at forstærke energiniveauet og højne vitaliteten hos syge mennesker. At Bio-Strath egner sig som urtemedicin, der kan komplementere den etablerede lægeverdens behandlingsformer, blev i forsøget understreget af, at samtlige patienter, både test- og kontrol-gruppe havde lige stor gavn af strålebehandlingerne. Bio-Strath understøttede strålebehandlinger og sørgede for mere vitalitet til sygedoms-ramte. Præcis sådan som støtteterapi bør og skal.

 

Et studie om cancer og livskvalitet med Bio-Strath

Et andet interessant studie foretaget med Bio-Strath gik på at måle patienternes livskvalitet, mens de var i kemoterapeutiskforløb. Kemoterapi angriber celler, der deler sig, og derfor virker den på kræftceller, som deler sig hele tiden. De generelle bivirkninger skyldes en hæmning af de normale celler, som fornyer sig ofte. Det drejer sig især om de røde og hvide blodlegemer, blodpladerne, slimhinder, hår og hud. De fleste får bivirkninger af kemoterapi. Forskellen på, hvorledes den enkelte reagerer på kemoterapien, er stor, men langt de fleste oplever dog træthed, almen utilpashed og kvalme.

I løbet af 17 uger besvarede 42 patienter 5 gange et spørgeskema udformet af den Europæiske Organisation for Forskning og Behandling af Kræft (EORTC). Spørgeskemaet er det mest udbredte værktøj, når noget så abstrakt som livskvalitet skal måles. Den etablerede forskningsstab i Europa anvender stort set altid det her skema pga. dets pålidelighed og nøjagtighed, når livskvalitet skal måles på tværs af forskellige syg-domsformer og patienters kulturelle forskelle. Skemaet består af 30 spørgsmål, der gradueres fra 1 til 7 (1:meget dårlig til 7:fremragende) indenfor 5 forhold; det fysiske, det psykiske, funktionsduelighed, kognitive samt sociale evner. Derudover er skemaet baseret på 9 symptomer som kvalme, opkast, smerte, søvn- og appetitløshed mv. Som konkluderet i det første studie viste det sig atter, at testgruppen generelt oplevede mindre svækkelse, kvalme og træthed samt større appetit og vitalitet ved indtagelse af gærdråberne. Skemaet i livskvalitet viste noget meget interessant, som den foregående undersøgelse ikke fik med. Nemlig, at Bio-Strath-gruppen scorede langt højere fysisk, kognitivt, socialt og psykisk end de øvrige patienter. Heraf kan man konkludere, at Bio-Strath fungerer både mentalt og fysisk som støttemedicin under kemo-behandlinger.

 

Mindst en tredjedel kræftpatienter bruger alternativ behandling og naturmedicin

Mindst en tredjedel af alle kræftpatienter anvender en eller flere former for alternativ behandling som supplement til kræftbehandlingen på sygehuset. Alle har brug for et håb om at bremse den lede cancer. Følelsen af selv at kunne gøre noget aktivt, som at tage kosttilskud, skal ikke underkendes. At tage ansvar for og styring af sin sygdom er en del af kuren. Det kan ske, at der endnu ikke er videnskabeligt belæg for, at naturmedicin kan forebygge eller behandle kræft. Men takket være de to studier foretaget i Schweiz har vi nu dokumentation for, at gæreks-trakten og urterne i Bio-Strath kan modvirke de uheldige følgevirkninger af kemo- og strålebehandling for ikke at tale om at øge livskvaliteten og vitaliteten. Og når man nu er syg, hvorfor så ikke gøre alt for at have det så godt som muligt imens. Der står da også følgende på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside:

Indtil i dag er der ikke undersøgelser, som viser, at alternativ behandling kan helbrede en kræftsygdom. Derimod ved vi, at nogle former for alternativ behandling kan supplere kræftbehandlingen på sygehuset og bidrage til en øget livskvalitet blandt kræftpatienter.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside finder man da også en lang liste over kosttilskud og naturlægemidler, som nævnes som supplement til sygehusvæsenets behandlingsformer. Her står bl.a. fiskeolier, grøn te, gurkemeje, hajbrusk, hvidløg, selen, Q10, Soja, resveratrol etc. Mon ikke der også snart står Bio-Strath?

 

Hvad er Bio-Strath dråber?

Bio-strath dråber er baseret på en gærsvamp kaldet Saccharomyces cerevisiae, der bl.a. også anvendes i bagværk og brygning. Gærsvampen har længe været kendt for sine gavnlige egenskaber i forbindelse med styrkelse af immunforsvaret samt for dens høje indhold af B-vitaminer. Bio-strath dråberne produceres ved, at man nærer gærsvampen med udvalgte planteekstrakter, som efterfølgende gøres flydende ved gæring. Resultatet er plasmolyseret gær. Plasmolysen fjerner gærsvampens evne til at formere sig selv, hvilket er vigtigt for, at svampen ikke fremmer overvækst af andre svampe i kroppen. Den specielle fremstillingsteknik uden brug af varme sikrer desuden, at cellernes indhold frigøres på en naturlig måde, hvilket bevarer ingrediensernes virke.

Bio-Strath indeholder 16 forskellige urter, hvor langt de fleste virker desinficerende og slimdrivende, mens andre fremmer de overordnede organsystemer, som fx nervesystemet og kredsløbet, hvilket gør Bio-strath til et generelt styrkende tonikum. Men det er især den specielle gærekstrakt, hvor polysakkariderne så at sige kickstarter kroppens immunsystem, som gør Bio-Strath unik.

 

Bio-Strath dråber produceres af den Schweiziske virksomhed Bio-Strath AG, Zürich.

 

Gode råd til kræftpatienter

  • Brug aldrig kosttilskud i stedet for at gå til lægen. Brug det sammen med den behandling, du får på sygehuset, og tal med din læge om det.
  • Naturmedicin kan påvirke den behandling, du får på sygehuset. Snak med din læge.
  • Spis kosttilskud med måde og ikke over den anbefalede daglige dosis med mindre andet er aftalt med din læge.
  • Brug din sunde fornuft på internettet, når du søger information om kosttilskud. Lyt kun til veldokumenterede forskningsresultater.
  • Beslut dig for hvor meget tid, og hvor mange penge, du vil bruge på naturmedicin. Markedet er stort, og det kan være vanskeligt at begrænse sig. Overvej derfor nøje, hvad dit mål er med den komplementære behandling.

 

ORDKLØVERI

Ordet komplementær kan bygge bro mellem to verdner

Alternativ medicin lider under navnet alternativ. Begrebet alternativ indikerer, at noget står i stedet for noget andet – endda som en modsætning. Ofte beskrives alternativ medicin da også netop som en modsætning til den autoriserede medicin, den såkaldte ”skolemedicin”. Tro kontra viden fungerer som synonympar for alternativ kontra etableret. Det er en skam, for det ene behøver langt fra at udelukke det andet. For at undgå en så rigid sorthvid-tænkning kunne urtemedicin, homoøpatiske midler samt kosttilskud med fordel benævnes som komplementær medicin. En medicin, som støtter og komplementerer den lægeautoriserede medicin. Ordet alternativ skaber en kløft mellem to verdner, mens ordet komplementær kunne bygge en bro.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *