Crataegus arter

hvidtjørn

 

Arter: C. oxycantha, C. monogyna

 

Dansk navn: Hvidtjørn
Engelsk navn: Hawthorn
Tysk navn: Weissdorn

 

Familie: Rosaceae
Droge: Bær, blade

 

 

Beskrivelse
Busk eller træ op til 10 m høj med talrige torne. Vokser i skove, hegn, strandkrat, på overdrev. Ægformede blade, hvide blomster med rosenrøde støvknapper. De røde frugter indeholder hvidt, melet kød med en stor sten.

 

Aktive indholdsstoffer
Crataegus arters aktive stoffer kan inddeles i to hovedgrupper:

 

Flavonoider Quercetin, hyperosid, vitexin, rutin. (1)

 

Oligomere procyanidiner (OPC) 
OPC er kemisk nær beslægtet med kondenserende garvestoffer (pro-cyanidiner og pro-antro-cyanidiner). Men OPC optages gennem mavetarmkanalen og huden. De nye blade og blomster har et specielt stort indhold (2‑3%) af de blodtryksnedsættende OPC. Urten indeholder desuden aminer, vitamin C, anthrocyanin, crataegus-syre. (1) Crataegus arter indeholder ikke hjerteaktive-glykosider. Traditionelt har det altid været bærrene, der er blevet anvendt, men det er sandsynligt, at bedre resultater opnås med en blanding af ekstrakter baseret på blade (med blomster) og bær. Blade med blomster, høstet i foråret eller sommeren har det højeste indhold af OPC. Bærrene mister en del OPC efter modning og indeholder kun små mængder flavonoider. (1)

 

Farmakologi Fremmer cAMP
Crataegus arter hæmmer fosfor-di‑esterase (enzymet der nedbryder cAMP). cAMP ophobes derfor i cellerne. (1)

 

Hjertestyrkende
Flavonoiderne og OPC forbedrer gennemblødningen af hjertemuskulaturen (uden forøgelse af hjertets rytme) og fremmer derved hjertets ernæring. Beskytter hjertet mod forhøjet blodkolesterol og iltmangel. Forøger hjertets sammentrækningsstyrke. Forstærker effekten af hjerteglykosider (forstærker effekten af digoxin uden af forøge dens toksicitet). (1,3)

 

Blodtrykssænkende
Syrerne i Crataegus arter forbedrer også gennemblødningen og sænker blodtrykket. (3) OPC nedsætter blodtrykket (beta-blokker effekt og blodkarudvidende i det perifere kredsløb). Men kun i tilfælde af forhøjet blodtryk. (4)

 

Styrker kapillærerne
Fremmer vitamin C’s styrkende indvirkning på kapillærerne (vitamin P‑lignende aktivitet). (4)

 

Anti‑oxidant effekt
Crataegus arter stimulerer Super Oxid Dismutase (SOD) og har en anti-oxidant effekt, der er 20 gange større end vitamin C. Kan muligvis forlænge levetiden (banan fluer med et stort indhold af SOD i deres blod lever længere).

 

Egenskaber
Fremmer cAMP, hjertestyrkende, blodtrykssænkende, styrker kapillærer, antioxidant. (2)

 

Indikationer

  • Hjertekredsløbssygdomme: Angina pectoris, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, claudicatio intermittens (arteriosklerose i benenes pulsårer), takycardi (øget hjertefrekvens) og uregelmæssige hjertesammentrækninger. Crataegus arter anvendes også i behandlingen af mild hjerte-insufficiens. Urten støtter også et træt hjerte og et svagt hjerte i infektionssygdomme, som f.eks. lungebetændelse og skarlagensfeber. (2,5)
  • Andre anvendelser: Crataegus arters anti‑oxidant aktivitet virker forebyggende på en lang række sygdomme. Den SOD‑stimulerende effekt kan muligvis forlænge levetiden. (5) Crataegus arter forstærker effekten af vitamin C og bioflavonoiderne i bindevævssygdomme, hæmmer desuden prostaglandinerne i inflammationstilstande. (5)

 

Kontraindikationer
Ingen kendte.

 

Bivirkninger
Forsigtighed bør udvises ved behandling af alle kredsløbssygdomme.

 

Toksicitet
Crataegus arter har ingen giftvirkninger ved anbefalet dosering og kan anvendes gennem længere tid. Akut forgiftning kan ske ved 6 g per 1 kg legemsvægt (omkring 70 gange den anbefalede dosering). (5)

 

Dosering
Tørret droge:, folia eller fructus: 0,25-1 g tre gange daglig. (6) Ekstrakt (1:2) i 45% alkohol, fructus: 10‑50 ml ugentlig (7). Ekstrakt (1:2) i 45% alkohol, folia: 10-30 ml ugentlig (7). Anbefalet tinktur dosering: 25-80 ml ugentlig.

 

Kombinationsforslag
Crataegus arter kan blandes med Salvia miltiorrhiza, Coleus forskolii, Ginkgo biloba, Inula racemosa, Zanthoxylum clava-herculis, Zingiber officinalis og andre urter med indvirkning på kredsløbet. Kan blandes med Ruscus aculeatus og Centella asiatica for venekredsløbet.

 

Referencer
1. Bone, K., MediHerb Professional Newsletter, Feb.(1992) 2. Bone, K., Burgess, N., McLeod, D., How To Prescribe Herbal Medicines, 2.ed. Warwick: MediHerb Ltd., (1992) 3. Bone, K., MediHerb Professional Newsletter, March (1992) 4. Bone, K., MediHerb Professional Newsletter, April (1992)  5. Bone, K., MediHerb Professional Newsletter, May (1992) 6. Mills, S., The Essential Book of Herbal Medicine, Middlesex, England: Penguin Arkana, (1993)  7. MediHerb, 31st May 1995 Dose Report, ikke udgivet 8. British Herbal Medicine Association’s Scientific Committee, British Herbal Pharmacopoeia, West Yorks: BHMA,(1983)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *