Den Grønne Perle i al sin renhed

Colourbox1146


De ved, at de små alger optages bedre i kroppen end gulerødder gør. De ved også, at netop Den Grønne Perle er helt unik, hvad angår dens evne til at binde arsen, kviksølv, bly, kadmium, nikkel og krom, så de uhyggelige giftstoffer ikke får lov til at hobe sig op i kroppen.

De har sørme også helt styr på, hvordan den lille skrøbelige alges mange næringskomponenter bliver tilgængelige for mennesker, så vi kan minimere de mange (menneskeskabte) plager. Chlorella til afgiftning af tungmetaller

Onde tunger har sat i omløb, at de ikke har styr på kvalitet, på renhed, på forarbejdning af deres produkter.

Læs mere her, og kontakt redaktionen, hvis du stadig er i tvivl…

Det er efterhånden en del år siden, at man på sund-forskning.dk kunne læse om de største af de mange studier på Den Grønne Perle. På det tidspunkt var Den Grønne Perle næsten alene på det danske marked, og den lille fine ferskvandsalge kunne gøre sit arbejde for tusinder af danskere, der ellers gennem brug af kviksølvplomber, eller i tæt kontakt med andre giftstoffer, blev syge med alverdens forskelligartede symptomer.

Og som bekendt for de fleste et symptombillede, hvor det har været svært at finde en forklaring på problemerne endsige en medicinsk diagnose og derfor også fortvivlede mennesker, som kunne fortælle om smerter, tunghed, træthed, dårlige tarme, hovedpiner, nervesmerter, nedsat muskelaktivitet – ja listen er alenlang – men hvor netop de mange ophobede giftstoffer sagtens kunne og stadig kan bære en stor del af ansvaret.

Her sådan en fem år senere, er der konkurrenter, som har draget effektiviteten af Perlen i tvivl, og oven i købet beskyldt producenterne for at den alge, som skulle kunne afgifte tungmetaller faktisk selv var en giftbombe.

Jeg måtte selvfølgelig som redaktør på sund-forskning.dk have opklaret, om det vitterlig var korrekt, at Den Grønne Perle nu skulle gøres til en giftig faktor frem for et udrensende og værdifuld produkt. Jeg blev heldigvis beroliget. Ikke så meget af sælgernes selvfølgelig oprigtige forargelse over at nogen kunne stille den slags grimme scenarier til skue, blot for selv at sælge mere, men af de simple data, som analyser af et produkt kan fremvise.

Jeg er ikke biokemiker, men har dog gennem ti år studeret analyse certifikater, fremstillingsmetoder, analysemetoder og alt hvad der dertil hører af ekspertise indenfor udvikling af kosttilskud, og jeg tør godt konstatere, at Den Grønne Perle holder, hvad den lover. Se med her

  1. Et højt proteinindhold opbygget af aminosyrer, som gør algen til et værdifuldt tilskud.
  2. Et rent produkt uden de påståede giftstoffer, og uden indblanding fra andre algevækster end den lille Chlorella Pyrenoidosa
  3. At der godt nok via spektralanalyserne er konstateret, at der indimellem har været mere jod tilgængeligt, men at producenten også kender kilden, nemlig det faktum at vinden indimellem kan bære havvand ind over den lille ø i Stillehavet, men at jodindholdet selvfølgelig af samme grund er minimalt. Og selvfølgelig er det minimalt al den stund at ferskvandsalgen, som dyrkes i samme type bassiner, som vi i Danmark bruger til vores drikkevand, ikke vil kunne overleve i saltvand. Ydermere dyrkes algen i bassiner med det reneste kildevand, som bliver pumpet op på øen – som i øvrigt ikke har nogen industri.
  4. Så langt så godt. Analysecertifikaterne som udarbejdes efter spektralanalyser, HPLC, TLC og de helt almindelige analyser af colibakterier og anden forurening, lyver ikke. Den Grønne Perle indeholder ikke tungmetaller, men hjælper derimod til at binde de giftstoffer, som kan ophobe sig i menneskevævet. For at det kan ske, er man nødt til at have styr på biotilgængelighed. Og tyske studier har i årevis bevist, at netop optageligheden af produktet er uomtvisteligt.


Sagen om Chlorella, Den Grønne Perle og konkurrenters misfornøjelse og misinformation har tumlet rundt i et års tid. Næste gang, den slags opstår, vil jeg være hurtigere på aftrækkeren, hvilket også enhver behandler og forbruger kan være. For det handler simpelthen om dokumentation på firmaernes påstande.

I dag forhandles Den Grønne Perle af BioVita, og du kan, hvis ikke artiklen her har overbevist dig gå tættere på producenten og forlange dokumentation. Det gælder ikke blot algeproducenter men alle, som sælger kosttilskud eller naturlægemidler:

  • Få altid certifikat på indholdsstoffer, næringsværdi og fremmedstoffer herunder bakterier. Det giver dig en garanti for, hvad produktet indeholder.
  • Få certifikat på biotoptageligheden.
  • Få elektronmikroskop billeder af den forstørrede Chlorella alge. Her vil du kunne se renheden.

Spørg om studier og få dokumentationen. Chlorella algen er et af de mest undersøgte kosttilskud, og der ligger rigtig meget materiale. Sikr dig, at de studier du modtager, er lavet på det produkt, du vælger og ikke blot er en kopi af studier lavet på et helt andet produkt.

Der findes mange forskellige Chlorella alge typer med meget varierede kvaliteter men også produkter udvundet til helt forskellige problemstillinger. Vær nysgerrig og lær om forskelle. Vær ikke bange for at stille spørgsmål til producenten.

Spektralanalyse

Bestemmelse af et stofs sammensætning ved undersøgelse af dets farvebilleder, der opstår ved, at en lysstråle brydes gennem en prisme. (Kilde: Wipekedia) Ved at kende alle vitaminer og mineralers farvebilleder kan man se, hvorvidt et produkt rent faktisk indeholder de påståede elementer. Spektralanalyser er en del af dagligdagen på ethvert laboratorium udi kosttilskud og levnedsmidler.

One thought on “Den Grønne Perle i al sin renhed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *